حکم خریدن بن کتاب به قیمت کمتر

حکم خریدن بن کتاب به قیمت کمتر

مطابق نظر آيت الله سيستانيمطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: آیا خریدن بن کتاب به قیمت کمتر صحیح است ؟
پاسخ: اگر بر خلاف شرط پرداخت کننده بن باشد جایز نیست ولی اگر فروخته شود بیع صحیح است.

۷۸پرسش: آیا خریدن بن کتاب به قیمت کمتر صحیح است ؟
پاسخ: اگر مخالف شرط در ضمن عقد هبه نباشد مانعی ندارد .

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.

حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احكام خريد و فروش 

ویژه نامه و بخش احکام جامع سایت هدانا

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.