حکم خروس جنگی و گاو بازی

حکم خروس جنگی و گاو بازی

مطابق نظر آيت الله سيستانيمطابق نظر آيت الله سيستاني

 مسئله 600ـ راه انداختن جنگ خروس و یا گاو بازی در صورتی که موافقت صاحجبان و مالکان آنها به دست آمده است جایز است ؟
جواب : اگر تضییع مال محسوب نشود ، مکروه است .

منبع: سایت هدانا برگرفته از کتاب فقه برای غرب نشینان، آیت الله العظمی سیستانی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام متفرقه

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.