حکم اسراف در دور ریختنی های ناچیز غذا

حکم اسراف در دور ریختنی های ناچیز غذا

مطابق نظر آيت الله سيستانيمطابق نظر آيت الله سيستاني

 مسئله 593ـ گاهی دانه ای برنج به هنگام شستشوی ظروف در راه فاضلاب می ریزد آیا چنین کاری جایز است و یا اجتناب از آن ، کم باشد و یا زیاد ، واجب می باشد با علم به اینکه اجتناب از چنین عملی بسیار دشوار است ؟

جواب : اگر مقدار برنج تضییع شده به اندازه ای است که می توان حتّی حیوانی را با آن تغذیه کرد چنان عملی جایز نیست امّا اگر بسیار اندک و یا کثیف باشد ، ریختن آنها در آشغال دانی هرگاه اهانت و بی حرمتی به نعمت های الهی نباشد ، اشکال ندارد .

منبع: سایت هدانا برگرفته از کتاب فقه برای غرب نشینان، آیت الله العظمی سیستانی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام متفرقه

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.