وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حکم ازدواج با دختر زناکار

حکم ازدواج با دختر زناکار

مطابق نظر آيت الله سيستانيمطابق نظر آيت الله سيستاني

  مسئله401ـ بنابر احتیاط واجب انسان باکسی که به زنا مشهور است، ازدواج نکند مگر پس از توبه او هم چنانکه بنابر احتیاط واجب مرد زنا کار با زنی که با او زنا کرده، ازدواج ننمایدمگر بعد از توبه آن زن.

منبع: سایت هدانا برگرفته از کتاب فقه برای غرب نشینان، آیت الله العظمی سیستانی.

حتما بخوانيد

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.