وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حکم آواز خوانى زن در عروسی

حکم آواز خوانى زن در عروسی

پرسش ۱۰۵ . آيا غنا و آواز خوانى زن در شب عروسى جايز است؟

همه مراجع (به جز سيستانى و مكارم): اگر محتواى آن باطل نباشد، اشكال ندارد.[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][1]

آيات عظام مكارم و سيستانى: بنابر احتياط واجب جايز نيست.[۲]

تبصره. بايد توجه كرد كه در صورتى آوازخوانى زن در شب عروسى جايز است كه صداى او را مرد اجنبى نشنوند و به همراه آن موسيقى لهوى نيز بكار نرود.

پرسش ۱۰۶ . در شب عروسى آواز زن را بر روى نوار يا سى دى ضبط مى كنند، آيا بر زنان جايز است در روزهاى ديگر نيز آن را گوش كنند.

همه مراجع: خير، جواز استماع آوازخوانى زن مختص به شب عروسى است و گوش دادن به نوار ضبط شده آن در شب  هاى ديگر جايز نيست.[۳]

پرسش ۱۰۷ . آيا جايز است زن در شب عروسى (در مجلس زنان) غنا و آواز بخواند و عده اى به رقص و زدن بر روى ميز و صندلى مشغول شوند، حكم چنين مجلسى از نظر شرع چيست؟ (البته از آلات موسيقى استفاده نمى شود)

همه مراجع (به جز تبريزى و خامنه اى): در فرض مذكور اشكال دارد.[۴]

آيه اللّه  تبريزى: اگر مرد يا پسر مميز در مجلس زنانه حضور نداشته باشند و از موسيقى لهوى نيز استفاده نكنند آواز زن در مجلس زنان و رقص زن براى زنان و زدن بر ميز و صندلى و مانند آن كه از آلات موسيقى محسوب نمى شود، اشكال ندارد.[۵]

آيه اللّه  خامنه اى: اگر كيفيت زدن به شيوه متداول در عروسى هاى سنتى باشد و لهو محسوب نشود و نيز رقص زن براى زنان باعث تحريك شهوت و يا مفسده ديگر نگردد، اشكال ندارد.[۶]

پرسش ۱۰۸ . اگر زن در شب عروسى غنا بخواند آيا مردان (محرم و نامحرم) مى توانند به آن گوش فرا دهند؟

همه مراجع (به جز صافى): اگر باعث تهييج شهوت مرد گردد، جايز نيست. (خواه محرم باشد يا نامحرم)[۷]

آيه اللّه  صافى: خير، استماع آن بر مرد حرام است. (خواه محرم باشد يا نامحرم)[۸]

پرسش ۱۰۹ . حكم گوش دادن به آواز زن چگونه است؟

آيات عظام صافى، فاضل، بهجت، امام، وحيد و مكارم: گوش دادن به آن جايز نيست.[۹]

آيات عظام تبريزى، سيستانى، خامنه اى و نورى: گوش دادن به آواز زن اگر غناء نباشد و باعث التذاذ جنسى و تهييج شهوت نشود و مفسده اى بر آن مترتب نگردد، اشكال ندارد.[۱۰]

تبصره. غناء عبارت است از ترجيع صدا به نحوى كه طرب انگيز و مناسب با مجالس لهو و گناه باشد.

  • [۱]. امام، تحريرالوسيله، ج ۱، المكاسب المحرمه، م ۱۳؛ صافى، هداية العباد، ج ۱، م ۱۶۹۸؛ تبريزى، استفتائات، س ۱۰۵۷ و التعليقة على منهاج الصالحين، المكاسب المحرمة، م ۱۷؛ فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۹۹۷؛ خامنه اى، اجوبه، س ۱۱۳۴؛ بهجت، وسيله النجاة، ج ۱، م ۱۴۴۹؛ وحيد، منهاج الصالحين، ج ۳، م ۱۷؛ دفتر: نورى
  • [۲]. مكارم، استفتائات، ج ۱، س ۵۲۳ و سيستانى، منهاج الصالحين، ج ۲، م
  • [۳]. تبريزى، صراط النجاة، ج ۶، س ۱۴۴۶؛ دفتر: همه مراجع.
  • [۴]. مكارم، استفتائات، ج ۱، س ۵۳۵؛ صافى، جامع الاحكام، ج ۱، س ۱۰۲۳؛ فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۱۷۳۶ و ۱۷۳۷؛ دفتر: سيستانى، امام، نورى، وحيد، بهجت.
  • [۵]. تبريزى، صراط النجاة، ج ۶، س ۱۴۵۶ و ۱۴۴۸ و ۱۴۴۴.
  • [۶]. خامنه اى، اجوبه، س ۱۱۳۳ و ۱۱۳۴ و ۱۱۶۶.
  • [۷]. تبريزى، التعليقة على منهاج الصالحين، المكاسب المحرمه، م ۱۷؛ دفتر: امام، بهجت، خامنه اى، فاضل و نورى.
  • [۸]. صافى، هداية العباد، ج ۱، م ۱۶۹۸.
  • [۹]. صافى، جامع الاحكام، ج۲، س۱۶۷۱؛ فاضل، جامع المسائل، ج۱، س۱۷۲۴؛ مكارم، استفتائات، ج۲، س۷۰۹ و ج۱، س۵۲۶ ؛ دفتر: بهجت، امام و وحيد.
  • [۱۰]. تبريزى، استفتائات، س۱۰۵۸ و ۱۰۴۹ و ۱۰۷۵؛ سيستانى، sistani.org، غناء، ش۶؛ خامنه اى، اجوبة الاستفتائات، س۱۱۴۵؛ نورى، استفتائات، ج۱، س۴۴۴ و ج۲، س۵۴۲ و ۵۴۴ و ۵۴۹.(احكام ازدواج،پرسمان).

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

سؤال ـ طبق نظر برخى از مراجع تقلید، موسیقى در مجالس عروسى استثناء شده است، نظر حضر تعالى در این زمینه چیست؟ آیا مقلّدین شما (در صورتى که جواب منفى باشد) مى‌توانند در این مسأله از آن مراجع تقلید کنند؟
جواب : بنابر احتیاط واجب فرقى میان مجالس عروسى و غیر عروسى نیست. و با توجّه به این که ما در این مسأله احتیاط واجب داریم، مقلّدین ما مى‌توانند به مرجع دیگرى مراجعه کنند.
سؤال ـ آواز خوانى زنان و دختران بصورت انفرادى یا دستجمعى، در محفل خصوصى زنان، مخصوصآ مجالس عروسى، چه حکمى دارد؟
جواب :اگرمنظورازآواز،خوانندگیهاى مناسب مجالس لهو و فساد باشد، جایز نیست.
سؤال ـ آواز خواندن زن براى شوهرش چه حکمى دارد؟
جواب : در صورتى که بدون آهنگهاى مناسب لهو و فساد باشد اشکال ندارد.
سؤال ـ زنان در کشمیر در مراسم ازدواج براى استقبال از داماد و عروس در خیابانها و در جمع نامحرمان ترانه هاى محلّى مى‌خوانند، این عمل چه حکمى دارد؟ آیا
شرکت در این مجالس جایز است؟
جواب : خواندن این ترانه ها جایز نیست، و شرکت در این گونه مجالس اشکال دارد.

> احکام بانوان (جدید) > مجلس عروسى و دیگر مجالس شادى، آیت الله مکارم شیرازی.


مطابق نظر آيت الله سيستاني

مطابق نظر آيت الله سيستاني

مسئله۵۴۵ـ غنا و آواز خوانی حرام است و گوش دادن و کاسب کاری به وسیله ان نیز حرام می باشد و مقصود از غنا و آواز خوانی حرام، آن سخنان لهوی است که به آهنگ های مبتذل در نزد اهل لهو و لعب، می انجامد.

مسئله۵۵۱ـ هم چنانکه از موسیقی حلال و حرام سؤال فروان می شود از آوازخوانی حلال و حرام نیز پرسش فروان به عملی آید آیا در این باره نیز می توان گقت: آواز خوانی ای که غریزه جنسی و شهوانی را برمی انگیزد و در سطح گسترده به ارضای شهوت جنسی بینجامد،آن آواز خوانی حرام است و اما آواز خوانی هایی که غرائز سلیم خفته را بیدار می کندو نفوس آدمی و افکار انسان را در سطح بالایی ارتقا می بخشد مثل آوازهای دینی ،که سیره نبوی و ستایش امامان را زمزمه می کند و یا آوازهای حماسی و سرودهای نشاط آور و سازنده اخلاقی ،عرفانی ، حلال می باشند؟
جواب: غنا و آواز خوانی به طور کلی حرام است و آن بنابر نظر و رأی برگزیده ما،عبارت است از کلام بیهوده ولهوی که با آواز وآهنگ متناسب در نزد اهل لهو و لعب،اجرا می شود و تلاوت قرآن،دعاو ثنای انبیاءو اولیاء وامامان اهل بیت هم با همین وضع و آهنگ حرام است و خواندن چیزهای دیگر از انواع کلمات غیر لهوی مانند سرودهای حماسی ،رزمی با همان لحن و آهنگ غنایی که یاد شد،بنابر اختیاط واجب حرام است.و اما آوازهایی که تعریف مابر آن صدق نکند،ذاتاً حرام نمی باشد.

مسئله ۵۵۵ـ آیا بانوان در شب زفاف و عروسی می توانند با هر نوع آهنگی آواز خوانی کنند حتی با آهنگ های متناسب مجالس لهو و لعب؟ و آیا آنان می توانند از آلات و ابزار موسیقی استفاده کنند؟ و آیا آن وضع را می توان در مجلس عقد خوانی، شب حنابندان و یا مناسبت های دیگر، تکرار کرد یا مخصوص شب عروسی است؟
جواب: بنابر احتیاط واجب، چنان آواز خوانی ها حتی در شب زفاف و عروسی هم ترک شود تا چه رسد به شبها و مناسبت های دیگر و حکم موسیقی و آواز خوانی حلال و حرام در مسائل قبل توضیح داده شد.

مسائل موسیقی و آواز خوانی از کتاب (فقه برای غرب نشینان؛ حضرت آیت الله سیستانی.

لينك كوتاه مطلب: http://hadana.ir/?p=26884

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احکام ازدواج 

*- ويژه نامه احكام موسيقي

ویژه نامه احکام زن و شوهر

حكم شنيدن آهنگ بدون  تاثير

حکم گوش دادن به صدای زنکلید : حکم آواز خوانى زن در عروسی حکم آواز خوانى زن در عروسی  حکم آواز خوانى زن در عروسی حکم آواز خوانى زن در عروسی حکم آواز خوانى زن در عروسی حکم آواز خوانى زن در عروسی حکم آواز خوانى زن در عروسی حکم آوازخوانی زن در عروسی حکم آوازخوانی زن در عروسی حکم آوازخوانی زنان بدون استفاده از آلات لهو  حکم آواز خوانى زن در عروسی  حکم آواز خوانى زن در عروسی  حکم آواز خوانى زن در عروسی  حکم آواز خوانى زن در عروسی  حکم آواز خوانى زن در عروسی  حکم آواز خوانى زن در عروسی  حکم آواز خوانى زن در عروسی [/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

🔗 لینک کوتاه

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.