وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حنا کردن در حال احرام

حنا کردن در حال احرام

لگو احکام حج و عمره

[محرمات احرام]حنا

 

410- محرم- بنابر احتياط واجب‏[1]- نبايد براى زينت حنا ببندد؛ بلكه اگر زينت باشد و قصد هم نكند، احتياط در ترك است؛ بلكه حرمت‏[2] آن، در هر دو صورت، خالى از وجه نيست.

 

[1] ( 2). آية اللَّه بهجت: حنا بستن اگر براى زينت باشد جواز آن مورد تأمل است.( مناسك شيخ، ص 8).

آيات عظام تبريزى، خويى، مكارم: حنا بستن در صورتى كه زينت گفته شود بر محرم حرام است.

آية اللَّه خامنه‏ اى و آيةاللَّه سيستانى: احتياط واجب آن است كه فرد محرم از استعمال حنا و رنگ مو- اگر زينت به شمار آيد- بلكه از هر چيزى كه زينت محسوب مى‏شود، اجتناب كند.
[2] ( 3). آية اللَّه فاضل: حرمت محلّ اشكال است.

411- اگر قبل از احرام حنا ببندد، چه به‏قصد زينت باشد يا نباشد و چه اثرش تا زمان احرام بماند يا نماند، مانع ندارد، ولى احتياط خوب است.[1]

 

[1] ( 4). آية اللَّه صافى، آية اللَّه گلپايگانى: در صورتى كه اثرش تا حال احرام باقى مى‏ماند بنابر احتياط بايد خوددارى كند( مناسك فارسى، ص 41) و در مناسك عربى، ص 91، مطابق متن فرموده‏اند: اگر اثرش تا زمان احرام بماند بهتر است قبل از احرام حنا نبندد.

آية اللَّه مكارم: اگر قصدش ادامه زينت براى حال احرام باشد اشكال دارد.

حنا و انگشتر كفّاره ندارد

 

412- انگشتر به دست كردن و حنا بستن، كفّاره ندارد.[1]

 

[1] ( 5). آية اللَّه تبريزى: بنابر احتياط استحبابى كفّاره‏اش يك گوسفند است.( مناسك، مسأله 254).

آية اللَّه خويى: بلكه زينت نمودن به هر چيز باشد بر محرم حرام است و كفّاره‏اش بنابر احتياط يك گوسفند است.( مناسك، مسأله 254).

منبع: سایت هدانا برگرفته از مناسك حج با حواشى و مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: خامنه ای، سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، وحید خراسانی، بهجت،فاضل ، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام حج و عمره

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.