وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حكم نگاه به زنان بي حجاب مطابق نظر10 مرجع

حكم نگاه به زنان بي حجاب

نگاه به بدحجاب

پرسش ۲۶. نگاه كردن به موهاى زنان بد حجاب ـ كه هيچ گونه امر و نهى در آنان تأثير ندارد ـ چگونه است؟

الف)-آيات عظام امام، خامنه اى، صافى، فاضل و نورى: بنابر احتياط واجب، بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام نيز جايز نيست.

ب)آيه اللّه  بهجت: بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام نيز جايز نيست.

ج) آيات عظام تبريزى، سيستانى، مكارم و وحيد: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشكال ندارد.[۳]

هدانا/تبصره: ۱-طبق نظر مراجعي كه با شرط ذكر شده، نگاه به بد حجاب را بي اشكال مي دانند، به اين معنا نيست كه از جهت اخلاقي نگاه كردن بي تاثير باشد بلكه بسيار بايد مراقب اين نگاه ها بود. و بايد دانست بد حجابي گناه بسيار بزرگي است و اين حكم دليل بر بي حجابي عده اي نمي تواند باشد.

۲- طبق نظر مراجع در قسمت «ج»: نگاه به بي حجاب جايز نيست، اما آن بي حجابي كه بي باك است يعني اگر نهي شود اعتنا نمي كند، اشكال ندارد.

نگاه به مسلمانان خارجى

پرسش ۲۹. حكم نگاه كردن به زنان مسلمان كه در كشورهاى خارجى فاقد حجاب و پوشش اسلامى اند، چگونه است؟

آيات عظام امام، خامنه اى، صافى، فاضل و نورى: بنابر احتياط واجب، بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام نيز جايز نيست.[۴]

آيه اللّه  بهجت: نگاه به آنان جايز نيست؛ هر چند بدون قصد لذت باشد.[۵]

آيات عظام تبريزى، سيستانى، مكارم و وحيد: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشكال ندارد (مگر اينكه از زنانى باشند كه اگر آنان را نهى كنند بپذيرند).[۶]

 • [۱]. امام، تحريرالوسيلة، ج۲، النكاح م۲۷؛ فاضل و نورى، التعليقات على العروة الوثقى، (النكاح)، م۲۷؛ صافى، هداية العباد، ج۲، (النكاح)، م۲۷۲ و خامنه اى، استفتاء، س ۵۸۲ و ۵۱۶.
 • [۲]. دفتر: بهجت.
 • [۳]. سيستانى، توضيح المسائل مراجع، ۲۴۳۴؛ تبريزى، التعليقه على منهاج الصالحين، النكاح، م۱۲۳۲؛ مكارم، استفتائات، ج۲، س۱۰۲۹ و ۱۰۳۹ و تعليقات على العروة الوثقى، (النكاح) م۲۷؛ وحيد، توضيح المسائل، م ۲۴۴۳.
 • [۴]. امام، تحريرالوسيلة، ج۲، النكاح، م۲۷؛ فاضل و نورى، تعليقات على العروة، (النكاح)، م۲۷؛ صافى، هداية العباد، ج۲، (النكاح)، م۲۷ و خامنه اى، استفتاء، س ۵۸۲ و ۵۱۶ و ۵۱۵.
 • [۵]. دفتر: بهجت.
 • [۶]. وحيد، توضيح المسائل، م ۲۴۴۳؛ سيستانى، توضيح المسائل مراجع، م۲۴۳۴ و  sistani.orgنگاه، س۲؛ تبريزى، التعليقه على منهاج الصالحين، (النكاح)، م۱۲۳۲؛ مكارم، استفتائات، ج۱، س۸۱۲.(احكام نگاه و پوشش، پرسمان).

 

مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي

استفتاء اختصاصی سایت هدانا از دفتر مقام معظم رهبری

سوال: نگاه كردن به موهاى زنان بد حجاب ـ كه هيچ گونه امر و نهى در آنان تأثير ندارد چه حکمی دارد، اگر هیچ گونه تاثیر در مرد نکند؟
ج) اگر مسلمان باشد، بنابر احیتاط واجب جایز نیست. البته تردد در مواضع حضور آنها و لو معلوم باشد که چشم انسان به مواضع ممنوعه آنها می افتد اشکال ندارد. و در این حال چشم پوشیدن از آنها هم لازم نیست.

منبع: استفتاء سایت هدانا از دفتر حضرت آیت الله خامنه ای.

س ۱۰۸۶: بعضی از برادران برای امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت و ارشاد به مکانهایی می‏روند که ممکن است زنان بی‌حجاب در آنجا حضور داشته باشند، آیا از آنجا که برای امر به معروف به آنجا رفته‏ اند، نگاه‌کردن به زنهای بی‌حجاب برای آنان جایز است؟

ج: نگاهِ اول اگر بدون قصد باشد، اشکال ندارد، ولى نگاه عمدى به غير از صورت و دست‏ها تا مچ جايز نيست، هرچند به قصد امر به معروف باشد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از اجوبه الاستفتائات.


 

مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: حکم نگاه کردن وصحبت کردن با زن مسلمان که حجاب خود را به طور کامل رعایت نمی کند چیست ؟

پاسخ: اگر نگاه شهوی ، یا خوف وقوع در حرام باشد جایز نیست .

پرسش: آیا نگاه کردن به مو و بدن زنان بی بندو بار اشکال دارد؟ 

پاسخ: نگاه کردن به بدن زنهای بی باک که اگر کسی را امر به حجاب نماید اعتنا نمیکند اشکال ندارد مشروط به آنکه بدون شهوت و ترس وقوع در حرام باشد و در این حکم فرقی میان زنهای کفارو دیگر زنها نیست و همچنین فرقی نیست میان دست و صورت و دیگر جاهای بدن که معمولا آنها نمیپوشانند.

پرسش: آیا نگاه کردن به زنی که بدون حجاب است حرام است ؟

پاسخ: جایز نیست . استفتائات آيت الله سيستاني.
هدانا/تبصره: نگاه به بي حجاب جايز نيست، اما آن بي حجابي كه بي باك است يعني اگر نهي شود اعتنا نمي كند، اشكال ندارد.
مسئله ۴۵۴ـ نگاه کردن به زنان بی حجابی که اگر آنان منع شوند، اعتنا نمی نمایند، جایز است امّا نه به قصد لذّت جنسی. پس می توان به رو، دو دست، دو پا و هر عضوی از اندام را که معمولاً باز می گذارند، اگر چه باز هم باشد نمی توان نگریست. وانگهی نگاه نباید از روی شهوت و میل جنسی باشد و بیننده، بیم وقوع در گناه، نداشته باشد. 
منبع: سایت هدانا برگرفته از  فقه برای غرب نشینان،آيت الله سيستاني.

 

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي
طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

نگاه به مو و بدن زنان مسلمان بد حجاب 

پرسش :با توجه به اینکه برخی از زنان و دختران مسلمان حد پوشش واجب را رعایت نمی کنند، آیا نگاه به قسمت هایی که نمی پوشانند جایز است؟

پاسخ :چنانچه به نهی از منکر دیگران توجه نمی کنند با دو شرط می توان به آنها نگاه کرد: نخست این که به قصد لذّت نباشد و دیگر اینکه خوف وقوع در گناه نرود؛ ولی به هر حال نگاه نکردن جز در موارد ضرورت اولی است.

نگاه کردن به زنان مسلمانی که حجابشان را رعایت نمی کنند.

پرسش :آیا به زنان مسلمانی که خودشان حجابشان را رعایت نمی کنند میتوان نگاه کرد و یا زن مسلمانی که عقیده به حجاب ندارد و حکم ان چیست؟

پاسخ :در صورتی که به نهی از منکر دیگران توجهی نمی کنند با دو شرط می توان به آنها نگاه کرد نخست این که به قصد لذت نباشد دیگر این که خوف وقوع در گناه نرود.

 

نگاه به تصاویر بازیگران ایرانی بی حجاب 

پرسش :در یک سری سایت ها در اینترنت عکس یک سری از بازیگرهای ایرانی زن بی حجاب وجود دارد آیا دیدن آنها اشکال دارد با خیر؟

پاسخ :در صورتی که آنها را بشناسید اشكال دارد همچنین در صورتی که نگاه به آنها به قصد لذت باشد یا مفسده ای بر آن مترتب گردد.

نگاه به زنان بی حجاب در فیلم های زمان کودکی 

پرسش :دیدن فیلم‌هایی که در زمان کودکی گرفته شده و زنان بی حجاب نیز حضور دارند در حال حاضر چه حکمی دارد؟

پاسخ :در صورتیکه زنان متدینی باشند که نمی خواهند عکس شان فاش شود نگاه کردن به آنها جایز نیست.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آيت الله مكارم شيرازي.

حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احكام نگاه و ارتباط با نامحرم 

 كليد: حكم نگاه به زنان بي حجاب حكم نگاه به زنان بي حجاب حكم نگاه به زنان بي حجاب حكم نگاه به زنان بي حجاب حكم نگاه به زنان بي حجاب  کشف حجاب بازیگران بی حجاب بد حجاب بد حجاب بد حجاب بد حجاب عکس بی حجابنگاه به زنان بد حجاب نگاه به زنان بد حجاب نگاه به زنان بد حجابنگاه به زنان بد حجاب  بی حجابی در تهران بی حجابی در تهران ديدن  بی حجابی بازیگران زن ایرانی  نظر آیت‌الله مکارم‌شیرازی درباره نگاه به مو و بدن زنان مسلمان حکم نگاه به بدن زنان مسلمان بدحجاب چیست؟  نگاه مرد به زنان بد حجاب  مطابق نظر آيت الله خامنه اينگاه به زنان و دختران بدحجاب نگاه به نامحرم  نگاه کردن به زن بدحجاب بدون تحریک اشکال دارد؟ نگاه به زناحکام نگاه کردن به موی زنان نامحرم نگاه مرد به زنان بد حجاب  نگاه به زنان بدحجاب دختر بی حجاب نگاه کردن به زنان نامحرم مسلمان که بدحجاب یا بی حجاب هستند حكم نگاه به زنان بي حجاب حكم نگاه به زنان بي حجاب حكم نگاه به زنان بي حجاب حكم نگاه به زنان بي حجاب حكم نگاه به زنان بي حجاب حكم نگاه به زنان بي حجاب حكم نگاه به زنان بي حجاب  حكم نگاه به زنان بي حجاب حكم نگاه به زنان بي حجاب حكم نگاه به زنان بي حجاب حكم نگاه به زنان بي حجابحكم نگاه به زنان بي حجابحكم نگاه به زنان بي حجاب بد حجابX بي حجابX زن بي حجابX حجابX حجاب زنX با حجابX زنX بازیگران بی حجابX حجاب زنانX بد پوششX نگاهX بی حجابی در تهرانX بی حجابی زنانX نگاه به زنان بد حجابX نگاه به بد حجاب

10 نظرات
 1. بنده خدا می گوید

  در ضمن در جایی خواندم که زنان شهری که از عمد و آگاهی حجاب را رعایت نمیکنند حکم بادیه نشین را ندارند
  اگر منبع این که گفتید کسانی که از عمد رعایت نمی کنند بی باکند رو بنویسید ممنون میشم
  یا علی

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام عليكم
   نظر اکثر مراجع عظام تقلید حرمت نگاه به زنان شهری است که حجاب را رعایت نمی کنند.
   وفقکم الله لکل اخیر

 2. بنده خدا می گوید

  سلام علیکم
  با تشکر و عرض پوزش بابت سوالات پی در پی.
  جاهلیت عجیبی من رو در این موضوع در بر گرفته است.
  به طور واضح میگویم،

  شما گفتید اگر از عمد موی خود را بیرون بپندارد بی باک است،
  اگر من در خیابان به نامحرم نگاه نکنم و نگاهم را جای دیگر بیندازم
  اما در مکانی مانند کلاسم که نامحرمی که عمدا موی خود را بیرون انداخته از من سوالی بپرسد
  و من هم جوابش رو با نگاه کردن(بدون خیره شدن و قصد لذت) به او بدهم،آیا نگاه حرام کرده ام؟(با توجه به فتوای آیت الله مکارم)

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   درصورتى که نگاه هوس آلود نباشد، در مورد وجه و کفّین اشکالى ندارد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 3. بنده خدا می گوید

  سلام
  با این حساب می توان گفت که بسیاری از فتوا ها در مورد نگاه به نامحرم،به طور مثال در کوچه و خیابان جهت احتیاط است و بدون قصد لذت با توجه به این که بی باک هستند حرام نیست؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   نمی توان گفت!.
   شما به فتوای مرجع خودتان عمل کنید. ثانیا اکثر فقها فتوا به حرمت داده اند. و ظاهر آیه هم همین هست که نگاه نشود. بر فرض هم که استثنایی باشد دلیل بر این نیست که شما نگاه کنید چون اکثر این نگاه ها حرام است. و از همه اینها گذشته نگاه به این افراد و اهل گناه تاثیا منفی اخلاقی دارد که علمای اخلاق نهی می کنند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 4. بنده خدا می گوید

  آیا زنانی که بد حجابی برایشان عادت شده و حجاب را از روی عادت کامل رعایت نمایانند در اجتماع یا مکان های عمومی و یا آشنایان، حکم رنان بی باک را دارند؟

  آیا زنان بی نماز همچنین حکمی دارند؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   زنان بی نماز چنین حکمی ندارند.
   اگر می داند مویش بیرون هست، یا از عمد مو را بیرون انداخته، بی باک هست.
   اعاذنا الله من شرور انفسنا

 5. امیر می گوید

  در مسأله ای ،از آیت الله سیستانی نقل شد که نگاه و صحبت کردن با نامحرمی که حجاب خود را به طور کامل رعایت نمیکند اگر از روی شهوت و خوف افتادن به گناه باشد جایز نیست
  در محیطی مثلا آموزشگاه زبان که معلمانی هستند که حجاب را به طور کامل رعایت نمیکنند
  آیا نگاه کردن و صحبت کردن با آنها بدون قصد لذت و خوف افتادن در گناه جایز است؟؟؟؟؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   نگاه کردن به موی زنهای بی باک که اگر کسی او را امر به حجاب نماید اعتنا نمیکند اشکال ندارد مشروط به آنکه بدون شهوت و ترس وقوع در حرام باشد و در این حکم فرقی میان زنهای کفارو دیگر زنها نیست.
   اما فراموش نکنید از جهت اخلاقی این نگاه ها آسیب زاست!.
   وفقکم الله لکل الخیر

نظر شما درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.