وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حكم نماز و روزه در حال جنابت

حكم نماز و روزه در حال جنابت

در نوشتار قبل علایم خروج منی در زنان و مردان مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

 

 

جنابت و نماز و روزه

پرسش ۱۴۷ . چندين سال با حال جنابت، روزه گرفتم و نماز خواندم؛ در حالى كه نمى دانستم جنب بايد غسل كند، تكليف چيست؟

آيات عظام امام، بهجت، تبريزى، خامنه اى، مكارم و وحيد: نماز و روزه هايى را كه در حال جنابت انجام داده ايد، بايد قضا كنيد.

آيات عظام سيستانى، صافى و فاضل: اگر در ياد گرفتن مسائل كوتاهى نكرده ايد، روزه ها صحيح است و قضا ندارد؛ ولى نمازهايى را كه در حال جنابت خوانده ايد، در هر حال بايد قضا كنيد.

آية اللّه  نورى: روزه ها صحيح است و قضا ندارد؛ ولى نمازهايى را كه در حال جنابت خوانده ايد، بايد قضا كنيد.[۳]

تبصره. طهارت نسبت به نماز شرط واقعى است؛ از اين رو اگر از روى ناآگاهى نيز بدون طهارت نماز بخواند، نمازش باطل است.

پرسش ۱۴۸ . كسى كه مدتى نماز خوانده و روزه گرفته است و بعد بفهمد جنب بوده، تكليف او چيست؟

همه مراجع: اگر متوجه اصل جنابت نبوده، روزه هاى او صحيح است؛ ولى نمازهاى او قضا دارد.[۴]

پرسش ۱۴۹ . مدتى غسل هاى خود را نادرست انجام مى دادم و با آن روزه مى گرفتم و نماز مى خواندم، آيا بايد روزه ها و نمازها را قضا كنم؟

همه مراجع: روزه ها قضا ندارد؛ ولى نمازها را بايد قضا كنيد.[۵]

پرسش ۱۵۰ . كسى كه نمى دانسته شستن كف پا در غسل لازم است، مدتى به اين ترتيب غسل مى نموده، نسبت به نماز و روزه هاى گذشته چه تكليفى دارد؟

همه مراجع: اگر مى داند كه آب به كف پا نمى رسيده، بايد نمازهايى را كه خوانده، قضا كند؛ ولى روزه ها قضا ندارد.[۶]

  • [۱]. تبريزى، صراط النجاة، ج ۱، س ۱۰۷ و منهاج الصالحين، ج ۱، بعد از م ۱۰۰۴؛ وحيد، منهاج الصالحين، ج ۲، بعد از م ۱۰۰۴؛ امام، استفتائات، ج ۱ روزه، س ۳۱ ؛ خامنه اى، اجوبة الاستفتائات، س ۱۹۴ و دفتر: مكارم و بهجت.
  • [۲]. سيستانى، منهاج الصالحين، ج ۱، بعد از م ۱۰۰۴؛ فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۵۵۸؛ دفتر: صافى و وحيد.
  • [۳]. نورى، استفتائات، ج ۲، س ۶۹.
  • [۴]. امام، استفتائات، ج ۱، روزه، س ۳۱ ؛ خامنه اى، اجوبة الاستفتائات، س ۱۹۵؛ نورى، استفتائات، ج ۲، س ۶۹؛ تبريزى، صراط النجاة، ج۱، س۱۰۷ ؛ فاضل، جامع المسائل، ج۱، س۵۵۸؛ بهجت، وسيلة النجاة، ج ۱، م۱۰۸۹؛ سيستانى، تبريزى، منهاج الصالحين، م ۹۸۵ ؛ صافى، هداية العباد، ج ۱، م ۱۲۸۲ و دفتر: وحيد و مكارم.
  • [۵]. امام، استفتائات، ج ۱، روزه، س ۱۰۱؛ تبريزى، استفتائات، س ۶۸۲؛ خامنه اى، اجوبة الاستفتائات، س ۱۹۸؛ دفتر: همه مراجع.
  • [۶]. امام، استفتائات، ج ۱، س ۱۰۱، روزه؛ فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۵۶۰؛ صافى، جامع الاحكام، ج ۱، س ۱۰۸؛ نورى، استفتائات، ج ۲، س ۶۹؛ تبريزى، استفتائات، س ۶۸۲ و دفتر: سيستانى، بهجت، مكارم، وحيد..(احكام وضو غسل و تيميم،  پرسمان).

مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي

س: اگر انسان علم به جنب بودن خود نداشته باشد و چند روزى را با حالت جنب بگذراند و بعد از چند روز متوجه جنب بودن خود شود صحّت اعمال او نظير نماز و… چه حکمى دارد؟

ج) در فرض مذکور تمام اعمالى که مشروط به طهارت بوده (از جمله نماز) باطل است و بايد آنها را پس از انجام غسل جنابت اعاده يا قضا نمايد.

س ۷۸۰: اگر شخصی در ماه مبارک رمضان با آب نجس غسل کند و بعد از یک هفته متوجه شود که آن آب نجس بوده است، نماز و روزه او در این مدت چه حکمی دارد؟

ج: نمازش باطل و قضاى آن واجب است، ولى روزه ‏هاى او محکوم به صحّت‏ است.

س ۱۹۶: شخصی که بعد از جنابت، غسل خود را به‌طور باطل و اشتباه انجام می‏دهد، با توجه به جهل او به این مسأله، نمازهایی را که با این غسل می‏خواند، چه حکمی دارند؟

ج: نماز با غسل باطل، باطل است و بايد اعاده يا قضا شود.

س ۱۹۴: کسی که به سن تکلیف رسیده ولی جاهل به وجوب غسل و کیفیت آن بوده و بعد از گذشت مدتی در حدود ده سال متوجه مسأله تقلید و وجوب غسل بر او شده است، چه حکمی دارد؟ وظیفه او نسبت به قضای نمازها و روزه‏های گذشته‏اش چیست؟

ج: قضاى نمازهايى که در حال جنابت خوانده، بر او واجب است، و همچنين قضاى روزه هم در صورتى که مى‏دانسته جنب است، ولى جاهل به وجوب غسل بر جنب براى روزه گرفتن بوده، بر او واجب است.

روزه در حال جنابت

س۱۱. اگر کسی مدتی با جنابت روزه گرفته باشد، و نمی‌دانسته که باید غسل کند، آیا روزه های او صحیح است؟

ج. در صورتی که جاهل به جنابت خود بوده واصلاً نمی فهمیده جنابت چیست و جنب شدن عمدی در شب ماه رمضان بوده و نه در روز آن، روزه ها صحیح است ولی اگر جنابت را می دانسته و جاهل به وجوب غسل بوده باید قضای روزه ها را به جا آورد و اگر غافل از حکم مسأله بوده، کفاره ندارد.

 

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای.

 


مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: اگر شخصی جنب باشد و نماز و روزه بگیرد ولی نداند که جنب است وبعد از چند مدت متوجه شود و بداند که جنب بوده تکلیف چه میباشد؟
پاسخ: روزه های وی صحیح است ولی نمازها را باید قضا کند.

پرسش: اگر انسان نداند که جنب است و با همین حالت به مسجد برود آیا مرتکب حرام شده است ؟

پاسخ: چون نمیدانسته گناهی صورت نگرفته است .

۲پرسش: اگر شخصی جنب باشد و نماز و روزه گیرد ولی نداند که جنب است وبعد از چند مدت متوجه شود و بداند که جنب بوده تکلیف چه میباشد؟

پاسخ: روزه های وی صحیح است و نمازهایی که قبل بجا اورده است قضا کند.

۳پرسش: آیا هر مایعی که بدون اراده از بدن دفع شود حکم جنابت را دارد ؟

پاسخ: رطوبتی که بر اثر شدّت تهییج جنسی خارج می شود اگر زیاد باشد نجس است و موجب غسل است .
منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی آيت الله سيستاني .

 

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

احكام تشخيص مني در مردان و زنان

احكام جامع استمنا در حال روزه

احكام روزه با غسل جنابت باطل

احكام آميزش جنسي در روزه

وضو گرفتن بعد از غسل جنابت

غسل جنابت در زمان حيض

احكام تشخيص مني در مردان و زنان

چگونگي استبراء از بول و مني

تفاوت مذی و منی در زن

تفاوت مذي و وذي و مني چيست

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.