وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حكم دست زدن به نام امامان بدون وضو

کسی که وضو ندارد، حرام است اسم خداوند متعال را به هر زبانی نوشته شده باشد مس ّ نماید . و هم چنین است بنا بر احتیاط واجب مس ّ اسم مبارک پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم و امام علیه السلام و حضرت زهرا علیها السلام.

حكم دست زدن به نام امامان بدون وضو

در نوشتار قبل « مس قرآن کریم بدون وضو» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

رساله توضیح المسائل طهارت

[ دست زدن به اسم خدا و معصومین]

مسأله ۳۱۹ کسی که وضو ندارد، حرام است (۱) اسم خداوند متعال (۲) را به هر زبانی نوشته شده باشد مس ّ نماید (۳). و هم چنین است بنا بر احتیاط واجب مس ّ اسم مبارک پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم و امام علیه السلام و حضرت زهرا علیها السلام. (۴)

(۱) (خوئی، سیستانی:) بنا بر احتیاط واجب حرام است..

(زنجانی، تبریزی:) بنا بر احتیاط حرام است..

(۲) (خوئی، سیستانی، زنجانی:) و صفات خاصه او را..

(۳) (زنجانی:) مگر پولی که بر آن نام خدا نوشته شده باشد که دست زدن به آن اشکال ندارد..

(مکارم:) (بنا بر احتیاط واجب) و مس ّ اسم مبارک پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم و ائمّه هدی علیهم السلام و حضرت زهرا علیها السلام نیز اگر هتک حرمت و بی احترامی باشد حرام است.

(۴) (اراکی، نوری:) مس ّ اسم مبارک پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم و امام علیه السلام و حضرت زهرا علیها السلام اگر (نوری: هتک و) بی احترامی به آنان باشد حرام است. و گر نه احتیاط مستحب ّ آن است که مس ّ نکند.

(خوئی، سیستانی، تبریزی:) بهتر آن است که اسم مبارک پیغمبرصلی اللّه علیه و آله و سلم و امام علیه السلام و حضرت زهرا علیها السلام را هم مس ّ ننماید.

(زنجانی:) بنا بر احتیاط مستحب نامهای مبارک پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام و حضرت زهرا علیها السلام را هم مسح ننماید.

(فاضل:) مسأله کسی که وضو ندارد، بنا بر احتیاط اسم خداوند متعال را به هر زبانی که نوشته شده باشد مس ّ ننماید.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

اسماى معصومين (علیهم السلام)

پرسش ۲۱۸ . لمس كردن نام نبى اكرم (صلی الله علیه وآله) ، امامان (علیهم السلام) و حضرت زهرا (علیهاالسلام) بدون وضو چگونه است؟

آيات عظام امام، بهجت، خامنه اى، صافى، مكارم و نورى: بنابر احتياط واجب اسماى آنان را بدون وضو مس نكند.[۱]

آيات عظام تبريزى، سيستانى، فاضل و وحيد: بهتر (احتياط مستحب) است اسماى آنان را بدون وضو مس نكند.[۲]

پرسش ۲۱۹ . آيا جنب و حائض مى توانند به نام نبى اكرم (صلی الله علیه وآله) ، امامان (علیهمالسلام) و حضرت زهرا (علیهاالسلام) بدون طهارت دست بزنند؟

همه مراجع (به جز تبريزى، سيستانى و وحيد): بنابر احتياط واجب اسماى آنان را بدون وضو مس نكند.[۳]

آيات عظام تبريزى، سيستانى و وحيد: بهتر (احتياط مستحب) است اسماى آنان را بدون وضو مس نكند.[۴]

القاب معصومين (علیهمالسلام)

پرسش ۲۲۰ . لمس كردن القاب نبى اكرم (صلی الله علیه وآله) ، امامان (علیهمالسلام) و حضرت زهرا (علیهاالسلام) بدون وضو چگونه است؟

همه مراجع (به جز امام، بهجت و خامنه اى): اشكال ندارد؛ ولى بهتر است القاب آنان را بدون وضو مس نكند و چنانچه هتك حرمت و بى احترامى باشد، حرام است.[۵]

آيات عظام امام، بهجت، خامنه اى و مكارم: بنابر احتياط واجب بدون وضو القاب آنان را مس نكند.[۶]

 

اسم هم نام امام

پرسش ۲۲۱ . دست زدن به اسم اشخاصى كه هم نام امامان (علیهمالسلام) هستند، بدون طهارت چه حكمى دارد؟

همه مراجع: در فرض ياد شده، اشكال ندارد.[۷]

 

پرسش ۲۲۲ . آيا واژه هاى «رضوى»، «علوى» و مانند آن كه منسوب به امام (علیه السلام)  است؛ ولى در حال حاضر نام برخى مؤسسات فرهنگى يا شركت ها شده است؛ حكم اسم امام (علیه السلام)  را دارد و رعايت احترام آن واجب است؟

همه مراجع: اگر به قصد اسم مؤسسه يا شركت باشد، مس آن بدون طهارت اشكال ندارد.[۸]

 • [۱]. توضيح المسائل مراجع، م ۳۱۹؛ مكارم، استفتائات، ج ۳، س ۱۲۶؛ نورى، توضيح المسائل، م ۳۲۰ خامنه اى،اجوبة، س ۱۶۴.
 • [۲]. توضيح المسائل مراجع، م ۳۱۹ و وحيد، توضيح المسائل، م ۳۲۵.
 • [۳]. توضيح المسائل مراجع، م ۳۱۹ و ۳۵۵؛ نورى، توضيح المسائل، م ۳۲۰ خامنه اى، اجوبة، س ۱۶۴.
 • [۴]. توضيح المسائل مراجع، م ۳۱۹ و ۳۵۵ و وحيد، توضيح المسائل، م ۳۲۵ و۳۶۱.
 • [۵]. توضيح المسائل مراجع، م ۳۱۹؛ نورى، استفتائات، ج ۲، س ۳۸ و ۴۰؛ وحيد، توضيح المسائل، م ۳۲۵؛ تبريزى،توضيح المسائل مراجع، م ۳۱۹ و صراط النجاة، ج ۵، س ۹۸۲ و دفتر: صافى.
 • [۶]. مكارم، استفتائات، ج ۳، س ۱۲۶ و دفتر: امام، بهجت و خامنه اى.
 • [۷]. العروه الوثقى، ج ۱، غايات الوضوء، م ۹.
 • [۸]. العروه الوثقى، ج ۱، غايات الوضوء، م ۹ و مكارم، استفتائات، ج ۳، س ۱۲۸ و ۱۲۹..(احكام وضو غسل و تيميم،  پرسمان).

مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي

س ۱۶۴: اسامی مبارکی که احترام آنها واجب و مسّ بدون وضوی آنها حرام است، کدامند؟

ج: مسّ اسماء و صفات مخصوص ذات بارى تعالى بدون وضو حرام است، و احوط الحاق نامهاى انبياء عظام و ائمه معصومين(عليهم‌السلام) به نامهاى خداوند متعال، در حکم مذکور است. 

تماس با نام معصومین علیهم السلام بر روی انگشتر

س۵. اگر نام معصومین علیهم السلام بر روی نگین انگشتر باشد، آیا لازم است با وضو روی آن دست بکشیم یا خیر؟

ج. برای لمس نام معصومین (علیهم السلام) بنا بر احتیاط واجب وضو لازم است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای.


مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

مسأله ۴۰۵. كسی ‌كه وضو ندارد، بنابر احتیاط لازم، جایز نیست اسم ذات خداوند متعال را به هر زبانی که نوشته شده باشد (الله، خدا، GOD) با بدنش لمس کند و همین‌طور است لمس  صفات مخصوص الهی به هر زبانی كه نوشته شده باشد؛ توضیح مطلب در مورد لمس صفات الهی، از این قرار است:

 صفاتی که برای خداوند متعال به کار می‌رود، دو نوع می‌باشد:

نوع اوّل: بعضی از صفات برای غیر خداوند متعال به کار برده نمی‌شود؛ مانند «الرحمن» و نیز برخی از صفات، دلالت بر خصوصیّتی دارند که تنها خداوند سبحان، آن خصوصیّت و ویژگی را دارد، مانند «مقلّب القلوب»؛ لمس این موارد، بنابر احتیاط واجب، بدون وضو جایز نیست.

نوع دوّم: بعضی از صفات، معنایش به گونه‌ای است که غیر خداوند متعال هم می‌تواند آن ویژگی را داشته باشد و در مورد غیر خدای متعال هم به کار می‌رود؛ این صفات، خود، دو دسته است:

الف. صفاتی که غالباً برای خداوند متعال به کار می‌رود، طوری که اگر بدون توضیح یا نشانه‌ای ذکر شود، برداشت می‌شود که منظور از آن، خداوند متعال می‌باشد، مانند «ربّ» و «خالق»؛ این صفات اگر بدون نشانه، ذکر شود یا نشانه‌ای در کلام و عبارت باشد که مشخص کند منظور از آن خداوند متعال است، بنابر احتیاط واجب، لمس آن، بدون وضو، جایز نیست؛ در غیر این دو صورت، لمس این گونه صفات، بدون وضو جایز است.

ب. صفاتی که برای خداوند متعال و غیر او به کار می‌رود؛ طوری که وقتی بدون توضیح و نشانه باشد، معلوم نیست منظور از آن، خداوند متعال است یا غیر او، مانند «رحیم» و «عظیم»؛ لمس این صفات چنانچه نشانه‌ای در آن نوشتار باشد که بفهماند منظور از آن، خداوند متعال است، بنابر احتیاط واجب، جایز نیست؛ ولی اگر چنین نشانه‌ای نباشد، چه اینکه بدون نشانه باشد، یا اینکه نشانه‌ای باشد که بفهماند منظور، غیر خداوند متعال است، لمس آن اشکال ندارد.

 احتیاط مستحب است كه اسم مبارک پیامبر(صلى الله عليه و آله) و امامان(علیهم‌السلام) و حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) را هم بدون وضو لمس ننماید. رساله توضيح المسائل آيت الله سيستاني.

 

حتما بخوانيد

 1. حكم تماس بدن با اسماى جلاله بدون وضو
 2. مس اسماى جلاله لاتين
 3. مس بسمه تعالی و ا… بدون وضو
 4. مس اسم الله در نام افراد مثل عبداللّه
 5. مس آرم جمهوري اسلامي
 6. حكم استفاده از گردنبند الله
 7. احكام مس قرآن كريم
 8. راه شرعی محو اسماء الله و آیات قرآن
 9. مسّ اسماء و آيات الهى‏
 10. دست زدن بچه هاي نا بالغ به قرآن
 11. خواندن سوره سجده دار 
 12. استماع سوره سجده دار
 13. زن حائض و خواندن دعا و زيارت عاشورا 
 14. حكم خواندن دعاى كميل توسط حائض
🔗 لینک کوتاه

نظر شما درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.