حكم خون نفاس براي زايمان دوقلو

نفاس زن دوقلوزا

پرسش 225 . خانم هايى كه دو قلو مى زايند، حكم خون نفاسشان چيست؟ به عنوان مثال يك هفته بعد از تولد بچه اول، بچه دوم بدنيا مى آيد؟

همه مراجع (به جز مكارم): بايد براى هر كدام نفاس جداگانه اى در نظر بگيرد. به عنوان مثال اگر بين تولد آنها ده روز فاصله شود و خون تا بيست روز ادامه داشته باشد، نفاس اين زن بيست روز است (ده روز براى تولد بچه اول و ده روز براى بچه دوم).

[1]

آيه اللّه  مكارم: قرار دادن نفاس جداگانه براى هر يك صحيح نمى باشد؛ بلكه خون ده روز اول، خون نفاس محسوب مى شود و در بيشتر از آن،  بنا بر احتياط واجب بايد احتياط كند؛ يعنى، آنچه را كه بر حائض حرام است، ترك كند و كارهاى مستحاضه را به جا آورد. و اگر (به عنوان مثال) بين تولد آنها ده روز فاصله شود و خون تا هفده روز ادامه داشته باشد، نفاس اين زن هفده روز است.[2]

[1]. امام، سيستانى، فاضل و نورى، تعليقات على العروة، ج 1، م النفاس، م 6 و دفتر: بهجت، خامنه اى و صافى و وحيد.

[2]. تعليقات على العروة، ج 1، النفاس، م 6.احكام بانوان، پرسمان .

لينك كوتاه مطلب: http://hadana.ir/?p=22959

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید. حتما بخوانيد

* ویژه نامه احکام بانوان   

* *-ويژه نامه احكام بارداري و نفاسحكم خون نفاس براي زايمان دوقلو حكم خون نفاس براي زايمان دوقلو حكم خون نفاس براي زايمان دوقلو حكم خون نفاس براي زايمان دوقلو آيت الله خامنه اي سيستاني مكارم