حكم خوردن گوشت وارداتي

حكم خوردن گوشت وارداتي

حكم خوردن گوشت وارداتي

رساله توضیح المسائل معاملات

[خرید و فروش گوشت و پیه و چرم کشورهای غیر اسلامی]

مسأله ۲۰۶۱ خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از ممالک غیر اسلامی می‌آورند (یا از دست کافر (۱) گرفته می‌شود (۲)) باطل است (۳) ولی اگر انسان بداند که آنها از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده (۴) خرید و فروش آنها اشکال ندارد (۵).

(۱) (اراکی): و یا از بازار کفار.. (۲) (فاضل): در صورتی که احتمال برود از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده خرید و فروش آن جایز است ولی نماز در آن جایز نیست.

[قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه (زنجانی) نیست]

(۳) (گلپایگانی)، (صافی): خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از ممالک غیر اسلامی می‌آورند،

(۴) (اراکی): یا از بلاد اسلام یا بازار مسلمانان تهیّه شده..

(زنجانی): یا از بازار مسلمانان یا سرزمین اسلامی به ممالک غیر اسلامی منتقل شده..

(۵) (زنجانی): چنانچه در مسأله [۹۵ و مسأله اختصاصی ۹۶، جلد اوّل] گذشت.

(خوئی): مسأله چرمی که از ممالک غیر اسلامی می‌آورند، یا از دست کافر گرفته می‌شود [۱] در صورتی که احتمال برود از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده خرید و فروش آن جایز است ولی نماز در آن جایز نیست. [۲] (مکارم): مسأله خرید و فروش گوشت و پیه که از ممالک غیر اسلامی می‌آورند یا از دست کافر گرفته می‌شود باطل است، همچنین چرم بنا بر احتیاط، ولی اگر بداند که آنها از حیوانی است که مطابق دستور شرع یا با نظارت مسلمان ذبح شده، اشکال ندارد.

———————————–

[۱] (تبریزی): اگر چه احتمال داده شود که از حیوان مأکول اللحم بوده و تذکیه شده است خرید و فروش آن اشکال دارد و بنا بر احتیاط نجس است و نماز در آن جایز نیست.

[۲] (سیستانی): نماز در آن صحیح می‌باشد.

[گوشت و پیه و چرم از مسلمان]

مسأله ۲۰۶۲ خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از دست مسلمان (۱) گرفته شود اشکال ندارد (۲) ولی اگر انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته و تحقیق نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه (۳) خریدن آن حرام و معامله آن باطل است (۴).

(۱) (گلپایگانی)، (صافی)، (نوری): از دست مسلمان، در بازار اسلام..

(۲) (اراکی): بقیّه مسأله ذکر نشده. (۳) (گلپایگانی)، (صافی)، (نوری): معامله آن باطل ((نوری): و حرام و محکوم به نجاست) است و اگر از دست مسلمان در بازار کفّار گرفته شود بنا بر احتیاط لازم معامله آن باطل است مگر آن که مسلمان با آن معامله پاک بودن کند و احتمال داده شود که پاک بودن آن را به دست آورده.

(۴) (فاضل): خرید و فروش آن جایز است ولی نماز در آن چرم و خوردن آن گوشت جایز نیست.

(خوئی)، (سیستانی): مسأله روغنی ((سیستانی): روغن و سایر موادّی) که از حیوان، بعد از جان دادنش گرفته شده یا چرمی که از دست مسلمان گرفته شود و انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته و تحقیق نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه، خرید و فروشش جایز است ولی نماز در آن چرم و خوردن آن روغن جایز نیست. [۳]

———————————–

[۳] (تبریزی): خرید و فروشش اشکال دارد و نماز در آن چرم و خوردن آن روغن جایز نیست. (سیستانی): هر چند محکوم به طهارت است و خرید و فروشش جایز است، ولی خوردن آن روغن و مانند آن جایز نیست.

(زنجانی): مسأله خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از بازار مسلمانان یا سرزمین اسلامی تهیّه شود اشکال ندارد، چنانچه در مسأله [۹۵ و مسأله اختصاصی ۹۶، جلد اوّل] گذشت. ولی اگر انسان بداند که این گوشت و پیه و چرم بدون تحقیق از ممالک غیر اسلامی وارد شده است خرید و فروش آنها اشکال دارد.

(مکارم): مسأله گوشت و پیه که از دست مسلمان گرفته شود خرید و فروشش اشکال ندارد، ولی اگر بداند مسلمانی که آن را از دست کافر گرفته یا از بلاد کفار آورده تحقیق نکرده که حیوانش مطابق دستور شرع ذبح شده یا نه، خرید و فروش آن باطل و حرام است؛ (چرم نیز بنا بر احتیاط همین حکم را دارد)، ولی اگر از مسلمانی گرفته که ظاهراً پای بند شرع است و احتمال می‌دهد تحقیق کرده باشد معامله‌اش صحیح است.

مسائل اختصاصی

(بهجت): مسأله ۱۶۲۰ خرید و فروش خوک و سگ حرام است، مگر سگ شکاری، سگ گلّه و سگ محافظ باغ و بُستان، که بنا بر أظهر خرید و فروش آنها به قصد همین منافع جایز است.

(بهجت): مسأله ۱۶۲۲ چیزهایی که نجس نیستند ولی منافع حلالی که مورد قصد عقلاء باشد ندارند، از قبیل حشرات و بعضی حیوانات و فضله‌ها که نجس نیستند. و مردار حیواناتی که خون جهنده ندارند، معامله آنها باطل است، مگر این که به حسب زمانها و مکانهای مختلف منافعی عقلایی داشته باشد، مثل گرفتن روغن از ماهی مرده، که در این صورت معامله صحیح است.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي

س ۲۷۵: آیا خوردن گوشتی که از کشورهای غیر اسلامی وارد می‏شود حلال است؟ حکم آن از جهت طهارت و نجاست چیست؟

ج: تا تذکيه شرعى آن احراز نشود خوردن آن حرام است، ولى از نظر طهارت، اگر يقين به عدم تذکيه نباشد پاک است. اجوبه الاستفتائات .


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي
طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

سؤال ۵۳ ـ گوشتهایى که از کشورهاى غیر مسلمان وارد مى شود چه حکمى دارد؟

جواب: چنانچه از بازار مسلمین و از دست مسلمانان خریدارى شود و احتمال بدهید که خریدار تحقیق کرده، پاک و حلال است. استفتائات ج۱.

 

گوشت هایی که از کشورهای غیر مسلمان وارد می شود [مواد غذایی وارداتی ]

پرسش : گوشتهایى که از کشورهاى غیر مسلمان وارد مى شود چه حکمى دارد؟

پاسخ : چنانچه از بازار مسلمین و از دست مسلمان خریدارى شود و احتمال بدهید که خریدار از ذبح شرعى آنها تحقیق کرده، حلال است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.


مطابق نظر آيت الله سيستانيمطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: ایا می توانیم گوشتهایی خارجی که روی آن نوشته حلال و در بازارها عرضه شده استفاده کنیم؟

پاسخ: با چنین گوشتهایی باید بر اساس ضوابط عمومی در گوشتها رفتار نمود و در دو حالت خوردن آن حلال است:
۱- علم یا اطمینان به ذبح شرعی داشته باشد.
۲- نشانه ای بر ذبح شرعی باشد همانند اینکه از فروشنده مسلمان بخرد و احتمال دهد که او ذبح شرعی آن را احراز نموده اما اگر چنین احتمالی ندهد جایز نیست.
اما در غیر این دو صورت جایز نیست و اعتباری به نوشته (حلال) یا گفته غیر مسلمان نیست مگر اینکه موجب اطمینان گردد .

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.

حتما بخوانید

* ویژه نامه احکام طهارت

حکم خون لثه و دندان

حكم خونابه جوش ها چيست

حکم خون لثه و دندان

آيا فضله پرندگان خانگي مثل طوطي نجس است

آيا بخار ادرار نجس است

آيا عرق جنب نجس است 

چوب و يا كوزه نجس چگونه پاك مي شوندكليد:  گوشت خارجي حكم خوردن گوشت وارداتي حكم خوردن گوشت وارداتي حكم خوردن گوشت وارداتي  حکم خوردن گوشتهای مرغ و سایر گوشتهایی که از کشورهای  گوشت مرغ منجمد خارجی حلال، یا حرام گوشت قرمز  گوشت مرغ گوشت غير ذبح اسلامي

نظر شما درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.