وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حكم آرايش كردن زنان

حكم آرايش كردن زنان

حكم آرايش كردن زنان

در نوشتار قبل «حکم آرایش ملایم» مطرح شد.

آرايش با كرم

پرسش ۱۵۹. استفاده از كرم هاى چرب كننده و ضد آفتاب، بر روى دست و صورت چه حكمى دارد؟

آيات عظام امام، تبريزى، خامنه اى، فاضل و وحيد: اگر آرايش و زينت محسوب نشود و بوى خوش آن باعث تحريك نامحرم نگردد، اشكال ندارد.[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][1]

آيات عظام بهجت و صافى: اگر آرايش و زينت محسوب نشود و بوى خوش آن باعث تحريك نامحرم نگردد، اشكال ندارد؛ ولى بنابر احتياط واجب بايد صورت را از نامحرم بپوشاند.[۲]

آيات عظام سيستانى، مكارم و نورى: اگر به مقدار كم ومتعارف باشد، اشكال ندارد.[۳]

آرايش چهره

پرسش ۱۶۰. آيا زن بايد چهره آرايش كرده خود را از نامحرم بپوشاند؟

همه مراجع (به جز مكارم): آرى، بايد از نامحرم بپوشاند.[۴]

آيه اللّه  مكارم: بنابر احتياط واجب، بايد از نامحرم بپوشاند.[۵]

آرايش دختران

پرسش ۱۶۱. آرايش براى دختران چه حكمى دارد؟

همه مراجع: اين كار فى نفسه براى آنان اشكال ندارد (هر چند زيبنده نيست)؛ ولى بايد صورت را از نامحرم بپوشانند.[۶]

پرسش ۱۶۲. آرايش كردن براى محارم، چه حكمى دارد؟

همه مراجع: اگر باعث مفسده نشود، اشكال ندارد.[۷]

برداشتن ابرو

پرسش ۱۶۳. اگر برداشتن ابروها زينت به حساب آيد، بايد تمام صورت را پوشاند؟

آيات عظام امام، سيستانى، مكارم و نورى: به اين مقدار اشكال ندارد و پوشاندن آن از نامحرم واجب نيست.[۸]

آيات عظام بهجت و صافى: زينت محسوب مى شود و بايد آن را از نامحرم بپوشاند.[۹]

آيه اللّه  تبريزى: اگر به گونه اى است كه نزد زنان كهنسال و يا نزديك به آنان متعارف است، پوشاندن آن واجب نيست.[۱۰]

آيات عظام خامنه اى، فاضل و وحيد: اگر زينت محسوب مى شود، بايد آن را از نامحرم پوشاند.[۱۱]

تبصره. اگر اصلاح ابرو و صورت توجه مرد نامحرم را جلب مى كند و باعث مفسده مى شود، پوشاندن آن واجب است.

رنگ ابرو

پرسش ۱۶۴. آيا رنگ كردن ابرو زينت بوده و پوشاندن آن از نامحرم واجب است؟

آيات عظام امام، خامنه اى، فاضل و وحيد: اگر زينت محسوب شود، پوشاندن آن از نامحرم واجب است.[۱۲]

آيات عظام بهجت، تبريزى، صافى: پوشاندن آن از نامحرم واجب است.[۱۳]

آيات عظام سيستانى، مكارم، نورى: جزء زينت ممنوع محسوب نمى شود و پوشاندن آن از نامحرم واجب نيست.[۱۴]

سرمه چشم

پرسش ۱۶۵. آيا سرمه چشم از زينت هايى است كه بايد پوشيده شود؟

آيات عظام امام، خامنه اى، فاضل و وحيد: اگر عرفا زينت محسوب شود، پوشاندن آن واجب است.[۱۵]

آيات عظام بهجت و صافى: زينت محسوب مى شود و بايد پوشانده شود.[۱۶]

آيه اللّه  تبريزى: اگر نزد زنان كهنسال و يا نزديك به آنان متعارف است، پوشاندن آن واجب نيست و در غير اين صورت بايد پوشانده شود.[۱۷]

آيات عظام سيستانى، مكارم و نورى: پوشاندن آن واجب نيست.[۱۸]

گريم

پرسش ۱۶۶. آيا گريم زن جزء آرايش محسوب مى شود و بايد از نامحرم پوشاند؟

همه مراجع (به جز مكارم، بهجت و صافى): اگر گريم به عنوان آرايش، يا آرايش و تغيير چهره براى خانم ها باشد، بايد از نامحرم پوشانده شود و اگر تنها به عنوان تغيير چهره باشد، پوشاندن آن واجب نيست.[۱۹]

آيات عظام بهجت و صافى: اگر گريم به عنوان آرايش، يا آرايش و تغيير چهره براى خانم ها باشد، بايد از نامحرم پوشانده شود و اگر تنها به عنوان تغيير چهره باشد، احتياط واجب پوشاندن آن است.[۲۰]

آيه اللّه  مكارم: اگر گريم به عنوان آرايش و تغيير چهره براى خانم ها باشد، بنابر احتياط واجب بايد از نامحرم پوشانده شود و اگر تنها به عنوان تغيير چهره باشد، پوشاندن آن واجب نيست.[۲۱]

تبصره. بايد توجه داشت كه گريم كردن زن به وسيله نامحرم جايز نيست.

پرسش ۱۶۷. آيا گريم زن توسط نامحرم جهت فيلم سازى و بازيگرى جايز است؟

همه مراجع: خير، گريم زن توسط نامحرم جايز نيست؛ هر چند براى فيلم سازى و بازيگرى باشد[۲۲]

 • [۱]. فاضل، جامع المسائل، ج۱، س۱۷۰۷ و ج۲، س۱۳۲۸؛ خامنه اى، استفتاء، س ۶۶۲؛ تبريزى، صراط النجاة، ج۵، س۱۲۵۳؛ دفتر: امام، وحيد.
 • [۲]. دفتر: بهجت و صافى.
 • [۳]. مكارم، استفتائات، ج۲، س۱۵۱ و ۱۰۳۴؛ نورى، استفتائات، ج۱، س۴۹۱ و سيستانى، سايت، زينت.
 • [۴]. نورى، استفتائات، ج۱، س۴۹۰؛ فاضل، جامع المسائل، ج۲، س۱۳۲۸؛ صافى، جامع الاحكام، ج۲، س۱۶۸۲؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س۱۲۲۰؛ تبريزى، استفتائات، س۱۵۹۰ و ۱۵۸۶؛ سيستانى، sistani.org، زينت، س۲۸؛ امام، استفتائات، ج۲، (احكام حجاب)، س۳۲؛ دفتر: بهجت.
 • [۵]. استفتائات، ج۱، س۸۰۱.
 • [۶]. با استفاده از منابعى كه در عنوان «آرايش چهره» آمده است.
 • [۷]. العروة الوثقى، ج۱، الستر.
 • [۷]. سيستانى، sistani.org، زينت، س۱۷؛ مكارم، استفتائات، ج۲، س۱۰۳۴ و ۱۵۱؛ نورى، استفتائات، ج۱، س۴۹۱ و ۵۴۲ و ۵۰۰؛ امام، استفتائات، ج۳، (احكام حجاب)، س۳۴؛ دفتر: وحيد.
 • [۸]. صافى، جامع الاحكام، ج۲، س۱۶۸۳ و دفتر: بهجت.
 • [۹]. تبريزى، صراط النجاة، ج۵، س۱۲۳۸.
 • [۱۰]. خامنه اى، سايت، نگاه؛ فاضل، جامع المسائل، ج۱، س۱۷۰۷ و دفتر: وحيد.
 • [۱۱]. خامنه اى، سايت، نگاه؛ فاضل، جامع المسائل، ج۱، س۱۷۰۷؛ دفتر: امام.
 • [۱۲]. صافى، جامع الاحكام، ج۲، س۱۶۸۳؛ دفتر: بهجت و تبريزى.
 • [۱۳]. سيستانى، sistani.org، زينت، س۱ و ۱۷ و ۱۸؛ مكارم، استفتائات، ج۱، س۸۰۲؛ نورى، استفتائات، ج۱، س۵۴۲ و ۴۹۱.
 • [۱۴]. خامنه اى، استفتاء، س ۵۶۲؛ فاضل، جامع المسائل، ج۱، س۱۷۰۷ و دفتر: امام و وحيد.
 • [۱۵]. دفتر: بهجت و صافى.
 • [۱۶]. تبريزى، صراط النجاة، ج۱، س۸۸۲ و ۸۸۳.
 • [۱۷]. نورى، استفتائات، ج۱، س۵۴۲ و ۵۰۰؛ مكارم، استفتائات، ج۱، س۸۰۲؛ سيستانى، sistani.org، زينت، س۱۸.
 • [۱۸]. دفتر: همه مراجع.
 • [۱۹]. دفتر: بهجت و صافى.
 • [۲۰]. دفتر: مكارم.
 • [۲۱]. دفتر: همه مراجع.(احكام نگاه و پوشش، پرسمان).

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مصداق آرایش چیست؟
مصداق آرایش را باید عرف تعیین کند؛ یعنی عموم مردم -افرادی که در محل زندگی شخص هستند- اگر کاری را آرایش بدانند و خانم آن آرایش را داشته باشد باید از نگاه نامحرم بپوشاند. مثلاً کرم ساده و معمولی را کسی آرایش نمی­‌گوید.

۲۶. منظور از عرف در بحث آرایش و زینت، عرف متشرعین است یا عرف کوچه و خیابان؟
سؤال کردند این عرف چه کسانی هستند؟ متدین­‌ها هستند یا مردم عادی؟ جواب این است که همه‌ی مردم هستند، آنهایی که آرایش را تشخیص می­‌دهند -ولو متشرع هم نباشند ولی آرایش را می‌شناسند- اگر بگویند این کار آرایش است، آرایش محسوب شده و در غیر این صورت آرایش نیست.

۲۷. آرایش کردن زنان و ظاهر شدن در مقابل نامحرم چه حکمی دارد؟
اگر خانمی آرایش داشته باشد، باید آرایشش را از نگاه نامحرم بپوشاند. اگر او آرایش کند به قصد اینکه نامحرم ببیند، این کار حرام است؛ اگر عمداً در نگاه نامحرم چهره‌ی آرایش‌شده‌اش را نپوشاند آن نیز حرام است؛ مواردی هم که در بحث پوشش خانم‌ها استثنا شده (گردی صورت و دست­‌ها تا مچ) در صورتی است که آرایش و زینتی نداشته باشند.

منبع: پاسخ حجت الاسلام فلاح زاده، سایت رسمی khamenei.ir.

 

لينك كوتاه مطلب: http://hadana.ir/?p=25167

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید. حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احكام نگاه و ارتباط با نامحرم 

عطر زدن زن بيرون از منزل

رجوع زن به دكتر مرد متخصص

دست دادن با نامحرم

تماس با نامحرم در تاکسی یا بازار

ابراز علاقه و عشق پسر و دختر چه حكمي داردكليد: حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان  حكم آرايش كردن زنانحكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

[به این نوشته امتیاز بدهید]
[total: 0 امتیاز: ۰]
🔗 لینک کوتاه

نظر شما درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.