آخرین نوشتارهای بخش فلسفه و عرفان:

راه كشف و شهود

راه كشف و شهودحضرت آيت الله جوادي آملي راه كشف و شهود راه كشف و شهود چيست؟ راه پى بردن به اسرار مردم چيست؟راه كشف و…

مکاشفه یعنی چه

مکاشفه یعنی چه حصول مكاشفات پرسش ۴۶ . آيا افراد عادى هم كه واجبات خود را انجام مى دهند، مى توانند به مكاشفه برسند؟براى فهم…

معنی تسليم خدا بودن

معنی تسليم خدا بودن تسليم خدا پرسش ۴۴ . منظور از تسليم شدن در برابر خدا چيست؟«تسليم» يكى از حالات سالك است كه پس از «وصول»،…

شوق در عبادت

شوق در عبادت شوقِ عبادت و طلب خدا پرسش ۴۳ . «شوق عبادت» و «طلب خدا» چگونه در نهاد آدمى ايجاد و تقويت مى شود؟«اراده» بر اثر…

حضور قلب و حال دعا

حضور قلب و حال دعا پرسش ۴۲ . قبلاً وقتى دعاى كميل يا نماز مى خواندم حال عجيبى داشتم؛ ولى اكنون در من تأثيرى ندارد؟ چه كنم؟يكى…

روياي صادقه چيست

روياي صادقه چيست رؤياى صادق پرسش ۴۵ . رؤياى صادق چيست و راه ديدن آن كدام است؟«خواب» يكى از نشانه هاى الهى است كه در خود…

محبت خدا و محبت ديگران در یک دل

محبت خدا و محبت ديگران در یک دل محبت خدا و محبت ديگران پرسش ۳۷ . حديث است كه بالاترين «درجه تقوا» اين است كه در قلب انسان، جز…

نشانه های ایمان به خدا

نشانه های ایمان به خدا نشانه هاى يقين به خدا پرسش ۳۵ . ايمان واقعى و يقين قلبى به خدا را توضيح دهيد؟ نشانه ها و آثار به دست…

جایگاه شريعت در عرفان

جایگاه شريعت در عرفان عارفان و شريعت پرسش ۳۴ . ديد عارفان درباره «شريعت» چگونه است؟«شريعت» در لغت به معناى راهى در كناره…

موسیقی عرفانی

موسیقی عرفانی چیست موسيقى عارفانه پرسش ۳۳ . آيا مى شود به كمك آلات موسيقى ايرانى، سير و سلوك عارفانه كرد؟ توضيح دهيد.اگر كسى…

رسیدن به قدرت معنوى و عرفانی

رسیدن به قدرت معنوى و عرفانی قدرت معنوى پرسش ۳۰ . آيا براى قدرت معنوى انسان حتما بايد تفضل الهى باشد و يا انسان با تلاش خود مى…

عرفان:

سیرو سلوک و دستورالعمل های عرفانی: