حرکت بدن در حال ذکر نماز چه حکمی دارد

حرکت بدن در حال ذکر نماز چه حکمی دارد

رساله توضيح المسائل نماز

[ موقعی که انسان در نماز می خواهد]

مسأله 965 موقعی که انسان در نماز می خواهد کمی جلو یا عقب رود، یا کمی بدن را به طرف راست یا چپ حرکت دهد، باید چیزی نگوید ولی «بِحَول ِ اللّه ِ وَ قُوَّتِه ِ أَقُوم ُ وَ أَقعُدُ» را باید در حال برخاستن بگوید و در موقع گفتن ذکرهای واجب هم بدن باید بی حرکت باشد بلکه (احتیاط واجب آن است که (1)) در موقع گفتن ذکرهای مستحبی نماز، باید بدنش آرام باشد.

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه اراکی نیست]

(گلپایگانی، صافی، زنجانی:) مسأله موقعی که انسان در نماز مشغول خواندن چیزی است، حتی (زنجانی: بنا بر احتیاط واجب در) موقع گفتن ذکرهای مستحبی نماز، باید بدنش آرام باشد و در موقعی که می خواهد کمی جلو یا عقب رود، یا کمی بدن را به طرف راست یا چپ حرکت دهد باید چیزی نگوید ولی «بحول اللّه و قوته اقوم و اقعد» را باید در حال برخاستن بگوید.

(خوئی، سیستانی، تبریزی:) مسأله موقعی که انسان در نماز مشغول خواندن چیزی از اذکار واجب است باید بدنش آرام باشد

(سیستانی: و هم چنین بنا بر احتیاط لازم وقتی که مشغول چیزی از اذکار مستحب ّ می باشد) و در موقعی که می خواهد کمی جلو یا عقب رود، یا کمی بدن را به طرف راست یا چپ حرکت دهد، باید چیزی نگوید.

[ اگر در حال حرکت بدن ذکر بگوید]

مسأله 966 اگر (1) در حال حرکت بدن ذکر بگوید (2) مثلًا موقع رفتن به رکوع یا رفتن به سجده تکبیر بگوید (3)، چنانچه آن را به قصد ذکری که (4) در نماز دستور داده اند بگوید (5)، باید (6) نماز را دوباره بخواند (7) و اگر به این قصد نگوید، بلکه بخواهد ذکری گفته باشد نماز صحیح است.

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (زنجانی:) اگر با علم و عمد..

(2) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) ذکر مستحبی بگوید..

(3) (خوئی، تبریزی:) نمازش صحیح است و «بِحَول ِ اللّه ِ وَ قُوَّتِه ِ اقُوم ُ وَ أَقعُدُ» را باید در حال برخاستن بگوید. [پایان مسأله]

(مکارم:) احتیاط آن است که نماز را دوباره بخواند مگر آن که قصدش مطلق ذکر باشد، یعنی نه آن تکبیر مخصوصی که مثلًا قبل از سجده در حال ایستادن گفته می شود، بلکه از آنجا که ذکر خدا در هر جای نماز خوب است تکبیر می گوید.

(4) (زنجانی:) ذکر خاصی که..

(5) (سیستانی:) آن ذکر صحیح نیست ولی نمازش صحیح است و «بِحَول ِ اللّه ِ وَ قُوَّتِه ِ اقُوم ُ وَ أَقعُدُ» را باید در حال برخاستن بگوید. [پایان مسأله]

(6) (گلپایگانی، صافی، فاضل، نوری:) باید احتیاطاً..

(7) (زنجانی:) و این امر در ذکرهای مستحب، مطابق احتیاط وجوبی است..

(اراکی:) چنانچه آن را به قصد ذکری که در نماز دستور داده اند بگوید، صحیح بودن نمازش مورد اشکال است..

[ حرکت دادن دست و انگشتان در موقع خواندن حمد اشکال ندارد]

مسأله 967 حرکت دادن دست و انگشتان در موقع خواندن حمد (1)، اشکال ندارد، اگر چه احتیاط مستحب آن است که آنها را هم حرکت ندهد.

این مسأله، در رساله آیت اللّه مکارم نیست

(1) (گلپایگانی، صافی، زنجانی:) و سوره (زنجانی: و تسبیحات اربعه)..

(بهجت:) و سایر حالات اشکال ندارد. [پایان مسأله]

[ اگر موقع خواندن حمد و سوره]

مسأله 968 اگر موقع خواندن حمد و سوره، یا خواندن تسبیحات (1) بی اختیار به قدری حرکت کند که از حال آرام بودن خارج شود (2)، احتیاط واجب (3) آن است که بعد از آرام گرفتن بدن، آن چه را در حال حرکت خوانده دوباره بخواند.

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (فاضل:) اگر موقع خواندن حمد و سوره یا ذکر واجب..

(2) (مکارم:) و یا مثلًا در میان جمعیّت باشد و به او تنه بزنند و او را حرکت دهند..

(3) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) احتیاط مستحب..

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

         طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي    حضرت آیت الله مکارم شیرازی

لزوم آرامش بدن در حال گفتن اذکار نماز [کلیات واجبات نماز ]

پرسش : گفتن اذکار نماز در حال حرکت، چه حکمی دارد؟
پاسخ : هرگاه در نماز مى‏ خواهد کمى جلو یا عقب رود یا بدن را کمى ‏به ‏طرف راست و چپ حرکت دهد باید چیزى نگوید.

وظيفه کسي که در حال حرکت ذکر گفته [کلیات واجبات نماز ]

پرسش : اگر به نیت ذکر مطلق در حال حرکت ذکر بگوید چه حکمی دارد؟

پاسخ :

هرگاه در حال حرکت بدن ذکر بگوید مثلًا موقع رفتن به رکوع یا در حال رفتن به سجده تکبیر آن را بگوید نمازش صحیح است ولی کار خلافی کرده است مگر آن که قصدش مطلق ذکر باشد، یعنى نه آن تکبیر مخصوصى که مثلًا قبل از سجده در حال ایستادن گفته مى‏شود، بلکه از آنجا که ذکر خدا در هر جاى نماز خوب است تکبیر مى‏گوید.

وظيفه کسي که بي اختيار حرکت کرده [کلیات واجبات نماز ]

پرسش : اگر نمازگزار در حال قیام و قرائت حمد و سوره یا تسبیحات بی اختیار حرکت کند یا به او تنه بزنند حکم چیست؟
پاسخ : هرگاه در موقع قرائت حمد و سوره یا تسبیحات بى ‏اختیار بقدرى حرکت کند که از حال آرام بودن بدن خارج شود و یا مثلًا در میان جمعیّت باشد و به او تنه بزنند و او را حرکت دهند احتیاط واجب آن است که بعد از آرام گرفتن بدن‏ آنچه را در حال حرکت خوانده دوباره بخواند.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.

 

حتما بخوانيد

ويژه نامه احكام نمازکلید: حرکت بدن در حال ذکر نماز چه حکمی دارد حرکت بدن در حال ذکر نماز چه حکمی دارد حرکت بدن در حال ذکر نماز چه حکمی دارد حرکت بدن در حال ذکر نماز چه حکمی دارد حرکت بدن در حال ذکر نماز چه حکمی دارد حرکت بدن در حال ذکر نماز چه حکمی دارد حرکت بدن در حال ذکر نماز چه حکمی داردحرکت بدن در حال ذکر نماز چه حکمی دارد حرکت بدن در حال ذکر نماز چه حکمی دارد حرکت بدن در حال ذکر نماز چه حکمی دارد حرکت بدن در حال ذکر نماز چه حکمی دارد حرکت بدن در حال ذکر نماز چه حکمی دارد حرکت بدن در حال ذکر نماز چه حکمی

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.