وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

تنگ بودن وقت برای وضو

تنگ بودن وقت برای وضو

در نوشتار قبل « شرایط سیزده گانه وضو مطابق نظر ۱۰ مرجع » مطرح شد از اینجا حتما کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

رساله توضیح المسائل طهارت

شرط هفتم (۱): آن که وقت برای وضو و نماز کافی باشد.

(۱) (مکارم:) شرط ششم:.. (سیستانی:) شرط پنجم..

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][هر گاه وقت به قدری تنگ است]

مسأله ۲۸۰ هر گاه وقت به قدری تنگ است که اگر وضو بگیرد تمام نماز (۱) یا مقداری از آن (۲) بعد از وقت خوانده می‌شود، باید تیمّم کند (۳)، ولی اگر برای وضو و تیمّم یک اندازه وقت لازم است، باید وضو بگیرد.

(۱) (زنجانی:) می‌ترسد تمام نماز..

(۲) (اراکی:) هر چند یک رکعت آن..

(مکارم:) تمام یا مقداری از واجبات نماز..

(۳) (مکارم:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(بهجت:) مسأله هر گاه وقت به قدری تنگ باشد که اگر وضو بگیرد تمام نماز بعد از وقت خوانده می‌شود باید تیمم کند، ولی اگر برای وضو و تیمم یک اندازه وقت لازم باشد باید وضو بگیرد برای انجام یک رکعت با وضو و اگر با وضو وقت یک رکعت نماز و با تیمم وقت چهار رکعت را دارد می‌تواند هر کدام را خواست انتخاب کند بنا بر اظهر.

[ کسی که در تنگی وقت نماز باید تیمم کند]

مسأله ۲۸۱ کسی که در تنگی وقت نماز باید تیمم کند، اگر وضو بگیرد (۱) صحیح است (۲) چه برای آن نماز وضو بگیرد یا برای کار دیگر.

(۱) (اراکی، خوئی، گلپایگانی، زنجانی، بهجت، تبریزی، سیستانی، صافی:) اگر به قصد قربت یا برای کار مستحبّی مثل خواندن قرآن وضو بگیرد..

(۲) (اراکی:) و اگر فقط برای خواندن آن نماز وضو بگیرد که اگر نمی‌خواست نماز بخواند، وضو نمی‌گرفت، باطل است.

(خوئی:) و اگر با علم و عمد فقط برای خواندن آن نماز وضو بگیرد باطل است.

(گلپایگانی، صافی:) و اگر فقط برای خواندن آن نماز وضو بگیرد، به طوری که فعلًا داعی او بر وضو گرفتن فقط آن نماز باشد، وضویش باطل است.

(بهجت:) ولی اگر برای خواندن آن نماز وضو بگیرد باطل است.

(تبریزی:) و اگر با علم و عمد فقط برای آن نماز وضو بگیرد که مقدار یک رکعت یا بیشتر آن را در وقت درک می‌کند باز صحیح است اگر چه در تأخیر انداختن نماز معصیت کرده است.

(زنجانی:) اگر چه به جهت ترک تمام یا قسمتی از نماز در وقت گناه کرده است.

(سیستانی:) و هم چنین اگر برای خواندن آن نماز وضو بگیرد، مگر آن که قصد قربت برای او حاصل نشود.

(مکارم:) هر گاه برای نماز وضو بگیرد باطل است، امّا اگر به قصد کار دیگری مانند خواندن قرآن باشد صحیح است.

رساله توضیح المسائل طهارت

هفتم: از موارد تیمم [نداشتن فرصت برای وضو یا غسل]

[هر گاه وقت به قدری تنگ باشد]

مسأله ۶۷۸ هر گاه وقت به قدری تنگ باشد که اگر وضو بگیرد، یا غسل کند تمام نماز یا مقداری از آن بعد از وقت خوانده می شود، باید تیمّم کند (۱).

(۱) (بهجت:) تمام نماز بعد از وقت خوانده می شود، باید تیمّم کند. و در صورتی که اگر وضو بگیرد یک رکعت از نماز را در وقت می خواند و بقیه را خارج وقت، ولی اگر تیمّم کند تمام نماز را در وقت می خواند، می تواند بنا بر اظهر هر کدام را خواست انجام دهد ولی احتیاط مستحب ّ در تیمّم و خواندن تمام نماز در وقت است. و اگر با تیمّم هم تمام نماز را نمی تواند در وقت بخواند باید بنا بر احوط بلکه اقرب وضو بگیرد و یک رکعت نماز را در وقت با وضو بخواند.

[اگر عمداً نماز را به قدری تأخیر بیندازد]

مسأله ۶۷۹ اگر عمداً نماز را به قدری تأخیر بیندازد که وقت وضو یا غسل نداشته باشد، معصیت کرده، ولی نماز او با تیمّم صحیح است (۱) اگر چه احتیاط مستحب ّ آن است که قضای آن نماز را بخواند.

(۱) (تبریزی، بهجت:) بقیه مسأله ذکر نشده.

[کسی که شک دارد که اگر وضو بگیرد، یا غسل کند]

مسأله ۶۸۰ کسی که شک دارد که اگر وضو بگیرد، یا غسل کند وقت برای نماز او می ماند یا نه، باید تیمّم کند (۱).

(۱) (صافی:) و نماز بخواند.

(گلپایگانی:) اگر شک او در مقدار وقت باشد مثل آن که نداند یک ساعت وقت دارد یا نیم ساعت باید وضو یا غسل را به جا آورد، لکن اگر بداند که نیم ساعت بیشتر وقت ندارد و شک کند که در این نیم ساعت می تواند غسل کند یا وضو بگیرد و نماز بخواند یا نمی تواند، در این صورت نباید غسل کند یا وضو بگیرد؛ باید تیمّم کند و نماز بخواند.

(مکارم:) مسأله کسی که نمی داند وقت تنگ شده یا نه، باید وضو بگیرد یا غسل کند، ولی اگر می داند مقدار کمی وقت دارد اما می ترسد اگر سراغ وضو یا غسل برود به نماز نرسد، باید تیمّم کند.

[کسی که به واسطه تنگی وقت تیمّم کرده]

مسأله ۶۸۱ کسی که به واسطه تنگی وقت تیمّم کرده (۱)، چنانچه بعد از نماز آبی که داشته از دستش برود (۲)، اگر چه تیمّم خود را نشکسته باشد در صورتی که وظیفه اش تیمّم باشد، باید دوباره تیمّم نماید (۳).

این مسأله، در رساله آیت اللّه مکارم نیست (۱) (فاضل:) تیمم او فقط برای عملی که وقت آن ضیق است مفید است و بعداً بلا فاصله باطل می شود لذا.. (۲) (فاضل:) یا عذر دیگری برای او پیدا شود.. (۳) (بهجت:) برای نمازهای بعدی.

(خوئی، تبریزی، زنجانی، سیستانی:) مسأله کسی که به واسطه تنگی وقت تیمم کرده، و بعد از نماز می توانسته وضو بگیرد و نگرفته، تا آبی که داشته از دستش رفته، در صورتی که وظیفه اش تیمم باشد، باید (خوئی، زنجانی، سیستانی: برای نمازهای بعدی) دوباره تیمم نماید، اگر چه تیمم خود را نشکسته باشد.

[کسی که آب دارد]

مسأله ۶۸۲ کسی که آب دارد، اگر به واسطه تنگی وقت با تیمّم مشغول نماز شود و در بین نماز آبی که داشته از دستش برود، برای نمازهای بعد می تواند با همان تیمّم نماز بخواند. (۱)

(۱) (خوئی، گلپایگانی، تبریزی، زنجانی، صافی:) چنانچه وظیفه اش تیمّم باشد احتیاط مستحب ّ (خوئی، تبریزی: احتیاط واجب) آن است که برای نمازهای بعدی دوباره تیمّم کند.

(سیستانی:) چنانچه وظیفه اش تیمم باشد لازم نیست برای نمازهای بعدی دوباره تیمم کند، گر چه بهتر است.

(فاضل:) برای نمازهای بعد نمی تواند با همان تیمّم نماز بخواند بلکه باید دوباره تیمّم نماید.

[اگر انسان به قدری وقت دارد که می تواند وضو بگیرد]

مسأله ۶۸۳ اگر انسان به قدری وقت دارد که می تواند وضو بگیرد یا غسل کند و نماز را بدون کارهای مستحبّی آن مثل اقامه و قنوت (۱) بخواند، باید غسل کند یا وضو بگیرد و نماز را بدون کارهای مستحبی آن به جا آورد (۲) بلکه اگر به اندازه سوره هم وقت ندارد باید غسل کند یا وضو بگیرد و نماز را بدون سوره بخواند (۳).

(۱) (زنجانی:) بلکه سوره.. (۲) (زنجانی:) بقیه مسأله ذکر نشده. (۳) (مکارم:) اگر به اندازه سوره هم وقت ندارد، می تواند آن را ترک نماید و با وضو نماز بخواند.

[غسل و وقت نماز]

مسأله ۳۸۷ هر گاه به خیال این که به اندازه غسل و نماز وقت دارد برای نماز غسل کند (۱)، اگر چه بعد از غسل بفهمد که به اندازه غسل وقت نداشته غسل او صحیح است.

 این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(۱) (گلپایگانی، صافی:) برای خصوص آن نماز غسل کند و معلوم شود که کمتر از غسل و تمام نماز وقت داشته، غسل او اشکال دارد ولی اگر به قصد طهارت از جنابت، غسل کرده که بعد نماز هم بخواند غسلش صحیح است اگر چه معلوم شود هیچ وقت نداشته است.

(اراکی:) به قصد همان نماز غسل کند، بدین معنی که اگر نمی‌خواست نماز بخواند، غسل نمی‌کرد، اگر بعد از غسل بفهمد که به اندازه غسل وقت نداشته غسل او باطل است.

(مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله ۳۵۹.

(خوئی:) مسأله اگر از جهت ضیق وقت وظیفه مکلّف تیمّم بوده، ولی به خیال این که به اندازه غسل و نماز وقت دارد غسل کند در صورتی که با خود غسل، قصد قربت کرده باشد، غسل او صحیح است بلکه اگر برای نماز غسل نموده باشد غسل او نیز صحیح است.

(تبریزی، زنجانی:) غسل او صحیح است (زنجانی: چه با خودِ غسل قصد قربت کرده باشد یا به قصد طهارت یا برای نماز غسل نموده باشد).

(سیستانی:) هر چند برای انجام نماز غسل نموده باشد.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب: http://goo.gl/FEO0AD

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

  1. کیفیت تیمم چگونه است
  2. فلسفه و فوايد تيمم چيست
  3. زدن يا گذاشتن دست در تيمم
  4. احکام تیمم
  5. احكام تيمم بدل از غسل و وضو
  6. تیمم بر چه چیزهایی صحیح است
  7. تيمم و وسعت وقت
  8. تيمم براي كسي كه آب برايش ضرر دارد
  9. كم رويى و خجالت در غسل
  10. تيمم و مسجد
  11. احكام تيمم مريض
  12. آيا عروس با آرايش مي تواند تيمم كند
  13. تيمم و جبيره
  14. نماز با تيمم خوانده شده را بايد قضا كرد
  15. مبطل تيمم


کلید: تنگ بودن وقت برای وضو تنگ بودن وقت برای وضو تنگ بودن وقت برای وضو تنگ بودن وقت برای وضو تنگ بودن وقت برای وضو تنگ بودن وقت برای وضو تنگ بودن وقت برای وضو تنگ بودن وقت برای وضو[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

🔗 لینک کوتاه

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.