وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

تنگی وقت برای غسل جنابت

تنگی وقت برای غسل جنابت

درنوشتار قبل کمبود وقت برای غسل حیض مطرح شد از اینجا کلیک کنید و بخوانید.

تنگى وقت

پرسش ۱۵۳ . كسى كه در تنگى وقت، قبل از اذان صبح در شب هاى ماه رمضان، به جهت جنابت تيمم كند؛ آيا مى تواند با آن نماز بخواند، يا بايد غسل به جا آورد؟

همه مراجع: خير، بايد براى نماز صبح غسل كند. 

پرسش ۱۵۴ . اگر در ماه رمضان، با اعتقاد به اينكه براى غسل جنابت وقت دارد، مشغول به غسل شود و وسط غسل بفهمد مقدارى از غسل با اذان صبح همراه شده است، حكم روزه او چيست؟

همه مراجع: روزه او صحيح است.[۲]

 1. [۱]. العروه الوثقى، ج ۱، احكام التيمم، م ۳۰.
 2. [۲]. دفتر: همه مراجع..(احكام وضو غسل و تيميم،  پرسمان).

مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي

س ۷۷۶: کسی که آب در اختیار ندارد و یا به دلیل عذرهای دیگر غیر از تنگی وقت نمی‏تواند غسل جنابت بکند، آیا جایز است عمداً خود را در شبهای ماه مبارک رمضان جنب کند؟

ج: اگر وظيفه او تيمم باشد و بعد از اينکه خود را جنب کرده، وقت کافى براى تيمم داشته باشد، اين کار براى وى جايز است.

س ۱۶۷: آیا شخص جنب می‏تواند در صورت تنگی وقت با تیمم و نجاست بدن و لباس نماز بخواند یا این که باید بعد از تطهیر و غسل، نماز را قضا نماید؟

ج: اگر وقت به مقدارى نيست که بدن و لباسش را تطهير کند و يا لباس خود را عوض نمايد و به علت سردى هوا و مانند آن نمى‏تواند نماز خود را برهنه هم بخواند، بايد نماز را با تيمم بدل از غسل جنابت با همان لباس نجس بخواند. اين نماز مجزى است و قضاى آن بر او واجب نيست.

س ۲۱۴: شخصی به خاطر تنگی وقت، نمازش را با تیمم خوانده است. بعد از فراغت از نماز برای او آشکار می‏شود که وقت برای وضو داشته است. نماز او چه حکمی دارد؟

ج: اعاده آن نماز بر او واجب است

س: اگر زن حائض در ماه رمضان، پيش از اذان صبح از حيض پاك شود، تكليف او چيست؟

ج) اگر براى غسل وقت دارد، بايد غسل كند و اگر وقت تنگ است، بايد تيمّم كند و روزه‏اش صحيح است. اگر از روى عمد، غسل يا تيمم نكند، روزه‏اش باطل است و بايد كفّاره بدهد.

 

تیمّم در تنگی وقت با ترک عمدی غسل

س۲۰. کسی که پیش از اذان صبح، با حالت احتلام از خواب بیدار می‌ شود، آیا می‌ تواند تا نزدیک اذان، غسل نکند و تیمّم کند؟

ج. اگر غسل را به تأخیر اندازد تا جایی که وقت تنگ شود، گناه کرده است. در این صورت باید پیش از اذان صبح، تیمّم کند، و روزه او صحیح است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای.


رساله توضیح المسائل طهارت

هفتم: از موارد تیمم [نداشتن فرصت برای وضو یا غسل]

[هر گاه وقت به قدری تنگ باشد]

مسأله ۶۷۸ هر گاه وقت به قدری تنگ باشد که اگر وضو بگیرد، یا غسل کند تمام نماز یا مقداری از آن بعد از وقت خوانده می شود، باید تیمّم کند (۱).

(۱) (بهجت:) تمام نماز بعد از وقت خوانده می شود، باید تیمّم کند. و در صورتی که اگر وضو بگیرد یک رکعت از نماز را در وقت می خواند و بقیه را خارج وقت، ولی اگر تیمّم کند تمام نماز را در وقت می خواند، می تواند بنا بر اظهر هر کدام را خواست انجام دهد ولی احتیاط مستحب ّ در تیمّم و خواندن تمام نماز در وقت است. و اگر با تیمّم هم تمام نماز را نمی تواند در وقت بخواند باید بنا بر احوط بلکه اقرب وضو بگیرد و یک رکعت نماز را در وقت با وضو بخواند.

[اگر عمداً نماز را به قدری تأخیر بیندازد]

مسأله ۶۷۹ اگر عمداً نماز را به قدری تأخیر بیندازد که وقت وضو یا غسل نداشته باشد، معصیت کرده، ولی نماز او با تیمّم صحیح است (۱) اگر چه احتیاط مستحب ّ آن است که قضای آن نماز را بخواند.

(۱) (تبریزی، بهجت:) بقیه مسأله ذکر نشده.

[کسی که شک دارد که اگر وضو بگیرد، یا غسل کند]

مسأله ۶۸۰ کسی که شک دارد که اگر وضو بگیرد، یا غسل کند وقت برای نماز او می ماند یا نه، باید تیمّم کند (۱).

(۱) (صافی:) و نماز بخواند.

(گلپایگانی:) اگر شک او در مقدار وقت باشد مثل آن که نداند یک ساعت وقت دارد یا نیم ساعت باید وضو یا غسل را به جا آورد، لکن اگر بداند که نیم ساعت بیشتر وقت ندارد و شک کند که در این نیم ساعت می تواند غسل کند یا وضو بگیرد و نماز بخواند یا نمی تواند، در این صورت نباید غسل کند یا وضو بگیرد؛ باید تیمّم کند و نماز بخواند.

(مکارم:) مسأله کسی که نمی داند وقت تنگ شده یا نه، باید وضو بگیرد یا غسل کند، ولی اگر می داند مقدار کمی وقت دارد اما می ترسد اگر سراغ وضو یا غسل برود به نماز نرسد، باید تیمّم کند.

[کسی که به واسطه تنگی وقت تیمّم کرده]

مسأله ۶۸۱ کسی که به واسطه تنگی وقت تیمّم کرده (۱)، چنانچه بعد از نماز آبی که داشته از دستش برود (۲)، اگر چه تیمّم خود را نشکسته باشد در صورتی که وظیفه اش تیمّم باشد، باید دوباره تیمّم نماید (۳).

این مسأله، در رساله آیت اللّه مکارم نیست (۱) (فاضل:) تیمم او فقط برای عملی که وقت آن ضیق است مفید است و بعداً بلا فاصله باطل می شود لذا.. (۲) (فاضل:) یا عذر دیگری برای او پیدا شود.. (۳) (بهجت:) برای نمازهای بعدی.

(خوئی، تبریزی، زنجانی، سیستانی:) مسأله کسی که به واسطه تنگی وقت تیمم کرده، و بعد از نماز می توانسته وضو بگیرد و نگرفته، تا آبی که داشته از دستش رفته، در صورتی که وظیفه اش تیمم باشد، باید (خوئی، زنجانی، سیستانی: برای نمازهای بعدی) دوباره تیمم نماید، اگر چه تیمم خود را نشکسته باشد.

[کسی که آب دارد]

مسأله ۶۸۲ کسی که آب دارد، اگر به واسطه تنگی وقت با تیمّم مشغول نماز شود و در بین نماز آبی که داشته از دستش برود، برای نمازهای بعد می تواند با همان تیمّم نماز بخواند. (۱)

(۱) (خوئی، گلپایگانی، تبریزی، زنجانی، صافی:) چنانچه وظیفه اش تیمّم باشد احتیاط مستحب ّ (خوئی، تبریزی: احتیاط واجب) آن است که برای نمازهای بعدی دوباره تیمّم کند.

(سیستانی:) چنانچه وظیفه اش تیمم باشد لازم نیست برای نمازهای بعدی دوباره تیمم کند، گر چه بهتر است.

(فاضل:) برای نمازهای بعد نمی تواند با همان تیمّم نماز بخواند بلکه باید دوباره تیمّم نماید.

[اگر انسان به قدری وقت دارد که می تواند وضو بگیرد]

مسأله ۶۸۳ اگر انسان به قدری وقت دارد که می تواند وضو بگیرد یا غسل کند و نماز را بدون کارهای مستحبّی آن مثل اقامه و قنوت (۱) بخواند، باید غسل کند یا وضو بگیرد و نماز را بدون کارهای مستحبی آن به جا آورد (۲) بلکه اگر به اندازه سوره هم وقت ندارد باید غسل کند یا وضو بگیرد و نماز را بدون سوره بخواند (۳).

(۱) (زنجانی:) بلکه سوره.. (۲) (زنجانی:) بقیه مسأله ذکر نشده. (۳) (مکارم:) اگر به اندازه سوره هم وقت ندارد، می تواند آن را ترک نماید و با وضو نماز بخواند.

[غسل و وقت نماز]

مسأله ۳۸۷ هر گاه به خیال این که به اندازه غسل و نماز وقت دارد برای نماز غسل کند (۱)، اگر چه بعد از غسل بفهمد که به اندازه غسل وقت نداشته غسل او صحیح است.

 این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(۱) (گلپایگانی، صافی:) برای خصوص آن نماز غسل کند و معلوم شود که کمتر از غسل و تمام نماز وقت داشته، غسل او اشکال دارد ولی اگر به قصد طهارت از جنابت، غسل کرده که بعد نماز هم بخواند غسلش صحیح است اگر چه معلوم شود هیچ وقت نداشته است.

(اراکی:) به قصد همان نماز غسل کند، بدین معنی که اگر نمی‌خواست نماز بخواند، غسل نمی‌کرد، اگر بعد از غسل بفهمد که به اندازه غسل وقت نداشته غسل او باطل است.

(مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله ۳۵۹.

(خوئی:) مسأله اگر از جهت ضیق وقت وظیفه مکلّف تیمّم بوده، ولی به خیال این که به اندازه غسل و نماز وقت دارد غسل کند در صورتی که با خود غسل، قصد قربت کرده باشد، غسل او صحیح است بلکه اگر برای نماز غسل نموده باشد غسل او نیز صحیح است.

(تبریزی، زنجانی:) غسل او صحیح است (زنجانی: چه با خودِ غسل قصد قربت کرده باشد یا به قصد طهارت یا برای نماز غسل نموده باشد).

(سیستانی:) هر چند برای انجام نماز غسل نموده باشد

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي       حضرت آیت الله مکارم شیرازی

وظیفه ی شخص در صورت طولانی شدن جماع تا اذان صبح [باقی ماندن بر جنابت تا اذان صبح]

پرسش : اگر در ماه رمضان جماع تا اذان طول بکشد و قبل از غسل اذان گفته شود، روزه آن روز چه حکمی دارد؟

پاسخ : اگر می دانسته که وقت برای غسل یا تیمم ندارد احتیاط واجب آن است که قضا و کفاره بجا آورد ولی با توجه به اینکه اذان صبح را در ماه رمضان کمی زودتر از صبح می گویند می توان هنگام اذان به سرعت غسل کرد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.

حتما بخوانید

* ویژه نامه احکام طهارت

 1. کیفیت تیمم چگونه است
 2. فلسفه و فوايد تيمم چيست
 3. زدن يا گذاشتن دست در تيمم
 4. احکام تیمم
 5. احكام تيمم بدل از غسل و وضو
 6. تیمم بر چه چیزهایی صحیح است
 7. تيمم و وسعت وقت
 8. تيمم براي كسي كه آب برايش ضرر دارد
 9. كم رويى و خجالت در غسل
 10. تيمم و مسجد
 11. احكام تيمم مريض
 12. آيا عروس با آرايش مي تواند تيمم كند
 13. تيمم و جبيره
 14. نماز با تيمم خوانده شده را بايد قضا كرد
 15. مبطل تيمم


كليد: تنگی وقت برای غسل جنابت تنگی وقت برای غسل جنابت تنگی وقت برای غسل جنابت تنگی وقت برای غسل جنابت تنگی وقت برای غسل جنابت تنگی وقت برای غسل جنابت تنگی وقت برای غسل جنابت تنگی وقت برای غسل جنابت تنگی وقت برای غسل جنابت تنگی وقت برای غسل جنابت تنگی وقت برای غسل جنابت تنگی وقت برای غسل جنابت تنگی وقت برای غسل جنابت تنگی وقت برای غسل جنابت تنگی وقت برای غسل جنابت[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

🔗 لینک کوتاه

نظر شما درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.