تكرار نزديكيReviewed by مهدي يوسف وند on Nov 21Rating: 1.0

تكرار نزديكي

تكرار آميزش

پرسش 117 . آيا انسان مى تواند در يك شب، چند بار با همسرش مجامعت كند؟

همه مراجع: آرى، جايز است؛ مگر آنكه افراط در اين امر، براى سلامتى زن  ضرر داشته باشد.