تقلید از مجتهد متجزی که در برخی از ابواب فقهی اجتهاد دارد

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

تقلید از مجتهد متجزی
[شرایط مرجع تقلید ]

پرسش : آیا مرجع باید مجتهد در تمامی ابواب فقه باشد یا از کسی که در بعضی از ابواب اجتهاد دارد هم مى تواند تقلید کرد؟

پاسخ : تقلید از مجتهدی که در بعضی از ابواب اجتهاد دارد خالى از اشکال نیست.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.

حتما بخوانيدویژه نامه احکام تقلید و بلوغ