وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

اگر نشانه های مرگ را در خود ببیند

اگر نشانه های مرگ را در خود ببیند

اگر نشانه های مرگ را در خود ببیند

رساله توضیح المسائل تقلید

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][وصیت هنگام دین نشانه مرگ]

مسأله ۲۷۰۰ وقتی انسان نشانه‌های مرگ را در خود دید، باید فوراً امانتهای مردم را به صاحبانش برگرداند (۱) و اگر به مردم بدهکار است و موقع دادن آن بدهی رسیده باید بدهد و اگر خودش نمی‌تواند بدهد، یا موقع دادن بدهی او نرسیده، باید وصیّت کند (۲) و بر وصیّت شاهد بگیرد، ولی اگر بدهی او معلوم باشد و اطمینان دارد که ورثه می‌پردازند وصیّت کردن لازم نیست (۳).

این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست.

(۱) (خوئی)، (تبریزی): یا آن که به آنها اطّلاع دهد..

(۲) (مکارم): و اگر اطمینان ندارد که به وصیّت او عمل کنند باید شاهد بگیرد، ولی اگر مطمئن است که ورثه بدهی او را می‌پردازند وصیّت لازم نیست.

(۳) (خوئی)، (تبریزی): اگر بدهی او معلوم باشد، وصیّت کردن لازم نیست.

(زنجانی): مسأله وقتی انسان نشانه‌های مرگ را در خود دید، باید فوراً امانتهای مردم را به صاحبانش برگرداند یا به آنها اطّلاع دهد به گونه‌ای که صاحبان مال بتوانند مال خود را در اختیار بگیرند و اگر به مردم بدهکار است و موقع دادن آن بدهی رسیده، باید بدهد؛ مگر صاحبان مال به باقی ماندن مال یا بدهی در دست وی راضی باشند. و اگر خودش نمی‌تواند مال یا بدهی را بدهد یا موقع دادن بدهی او نرسیده یا صاحبان مال به باقی ماندن مال در دست وی راضی باشند، چنانچه بترسد که ورثه، مال را به صاحبانش ردّ نکنند، باید به بهترین راه ممکن؛ مثلًا با وصیّت کردن یا شاهد گرفتن یا ثبت کتبی یا ثبت رسمی یا غیره.. زمینه رسیدن مال را به صاحبان آن فراهم کند.

(سیستانی): مسأله وقتی انسان نشانه‌های مرگ را در خود دید، باید فوراً امانتهای مردم را به صاحبانش برگرداند یا آن که به آنها اطّلاع دهد به تفصیلی که در مسأله [۲۳۴۲] گذشت؛ و اگر به مردم بدهکار است و موقع دادن آن بدهی نرسیده است یا رسیده است ولی طلبکار مطالبه نمی‌کند یا مطالبه می‌کند ولی او نمی‌تواند بپردازد؛ باید کاری کند که اطمینان نماید بدهی او به طلبکار پس از مرگش داده می‌شود مثلًا در موردی که بدهی او برای دیگران معلوم نیست، وصیّت کند و بر وصیّت شاهد بگیرد؛ و امّا اگر می‌تواند بپردازد و وقت آن رسیده و طلبکار مطالبه نموده است باید فوراً بپردازد هر چند نشانه‌های مرگ را نبیند.

[اگر خمس و زکات و مظالم بدهکار است]

مسأله ۲۷۰۱ کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند، اگر خمس و زکات و مظالم بدهکار است (۱) باید فوراً بدهد و اگر نمی‌تواند بدهد چنانچه از خودش مال دارد (۲) یا احتمال می‌دهد کسی آنها را ادا نماید (۳) باید وصیّت کند و همچنین است اگر حج ّ بر او واجب باشد.

این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست

(۱) (سیستانی): و فعلًا نمی‌تواند بدهد، چنانچه از خودش مال دارد یا احتمال می‌دهد کسی آنها را ادا نماید، باید کاری کند که اطمینان نماید پس از مرگش پرداخت می‌شود مثلًا وصیّت کند به شخص مورد اعتمادی؛ و همچنین است اگر حج ّ بر او واجب باشد و نتواند خودش فعلًا نائب بگیرد و امّا اگر بتواند بدهی خود از وجوه شرعیه را فعلًا بدهد، باید فوراً بدهد، هر چند نشانه‌های مرگ را در خود نبیند.

(۲) (مکارم): یا اگر مال ندارد، احتمال می‌دهد دوستان یا بستگانش آن را ادا کنند، باید وصیّت نماید، همچنین است اگر حج ّ بر او واجب باشد.

(۳) (فاضل): و یا از هر راه دیگر که فراغ ذمّه برای او حاصل شود..

[ اگر نماز و روزه قضا دارد]

مسأله ۲۷۰۲ کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند، اگر نماز و روزه قضا دارد، باید وصیّت کند (۱) که از مال خودش برای آنها اجیر بگیرند (۲) بلکه اگر مال نداشته باشد ولی احتمال بدهد کسی بدون آن که چیزی بگیرد آنها را انجام می‌دهد، باز هم واجب است وصیّت نماید (۳) و اگر قضای نماز و روزه او به تفصیلی که در [باب نماز قضا از مسأله ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۹] گفته شد (۴) بر پسر بزرگترش واجب باشد، باید (۵) به او اطّلاع دهد یا وصیّت کند که برای او بجا آورند.

این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست

(۱) (مکارم): بنا بر احتیاط واجب باید وصیّت کند (با رعایت آنچه در مسأله نماز و روزه استیجاری گفته شد). [پایان مسأله] (تبریزی): بنا بر احتیاط باید وصیّت کند..

(۲) (سیستانی): باید کاری کند که اطمینان نماید پس از مرگش بجای او انجام می‌دهند مثلًا وصیّت کند که از مال خودش برای آنها اجیر بگیرند..

(۳) (تبریزی): باز هم وصیّت نماید..

(سیستانی): ولی اگر کسی داشته باشد مانند پسر بزرگتر که بداند چنانچه به او اطّلاع دهد قضای نماز و روزه او را انجام می‌دهد، همین قدر کافی است که به او اطّلاع دهد و لازم نیست وصیّت کند.

(۴) (نوری): در مسأله [۱۳۹۰] گفته شد.. (فاضل): به تفصیلی که در بحث نماز قضا گفته شده..

(۵) (تبریزی): بنا بر احتیاط باید..

(زنجانی): مسأله کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند، اگر نماز و روزه قضا دارد، باید وصیّت کند که برای او نایب بگیرند، مگر مطمئن باشد که کسی نماز و روزه او را بدون وصیّت هم بجا می‌آورد، و اگر برای نایب گرفتن باید از مال میّت صرف کرد، به مقدار ثلث مال از مال میّت برمی دارند و برای برداشتن مقدار بیشتر از مال میّت باید ورثه اجازه دهند، و اگر مالی هم نداشته باشد باید به بهترین راه ممکن کاری کند که نماز و روزه او بجا آورده شود مثلًا اگر احتمال دهد کسی بدون آن که چیزی بگیرد آنها را انجام دهد، وصیّت می‌کند تا نماز و روزه وی بجا آورده شود، و اگر قضای نماز و روزه او به تفصیلی که در مسأله [۱۳۹۰] گفته شد بر پسر بزرگترش واجب باشد، باید به او اطّلاع دهد یا وصیّت کند که برای او بجا آورد یا به طریق دیگر، کاری کند که نماز و روزه او انجام گیرد.

[تعیین قیّم و سرپرست]

مسأله ۲۷۰۳ کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند، (اگر مالی پیش کسی دارد یا در جایی پنهان کرده است که ورثه نمی‌دانند، چنانچه بواسطه ندانستن، حقشان از بین برود، باید به آنان اطلاع دهد (۱) و (۲)) لازم نیست برای بچه‌های صغیر خود، قیّم و سرپرست معیّن کند، ولی در صورتی که بدون قیّم مالشان از بین می‌رود، یا خودشان ضایع می‌شوند (۳) باید برای آنان قیّم امینی معیّن نماید.

این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست

(۱) (مکارم): و نیز در صورتی که فرزندان صغیر دارد و اگر قیّم و سرپرست معیّن نکند، حق ّ آن‌ها از بین می‌رود، یا خودشان ضایع می‌شوند، باید برای آنان قیّم امینی معین نماید.

(سیستانی): اگر مالی پیش کسی دارد یا در جایی پنهان کرده است که ورثه نمی‌دانند، احتیاط واجب آن است که به آنان اطلاع دهد..

(۲) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه (فاضل) نیست]

(۳) (فاضل): در صورتی که بدون قیّم حقوقشان تضییع می‌شود..

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب:  https://goo.gl/sdrdMU

حتما بخوانيدکلید: اگر نشانه های مرگ را در خود ببیند اگر نشانه های مرگ را در خود ببیند اگر نشانه های مرگ را در خود ببیند اگر نشانه های مرگ را در خود ببیند اگر نشانه های مرگ را در خود ببیند اگر نشانه های مرگ را در خود ببیند اگر نشانه های مرگ را در خود ببیند[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

🔗 لینک کوتاه
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
۰ (۰ رای)

نظر شما درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.