اگر قبل ازدواج خانم شرط کند که نمی تواند چادر بپوشد

اگر قبل ازدواج خانم شرط کند که نمی تواند چادر بپوشد

مطابق نظر آيت الله سيستانيمطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: اگر زنی چادر نمی پوشیده وقبل از عقد هم شرط کرده که نمی تواند چادر سر کند ، در صورتی که از حد شرعی حجاب تخطی نمی کند آیا مرد مأذون است اورا به چادر مجبور نماید ؟

پاسخ: چنین حقی برای اونیست، ولی با این وصف بهتر است زن مسلمان چادر بپوشد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام زن و شوهر

ویژه نامه و بخش احکام جامع سایت هدانا

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.