وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

اگر زن به جهت حيض نتواند بعد از احرام طواف بجا آورد

اگر زن به جهت حيض نتواند بعد از احرام طواف بجا آورد

لگو احکام حج و عمره

عدول حائض به حج افراد

 

۲۲۵- اگر زنى به جهت حيض يا نفاس نتواند بعد از احرام، طواف بجا آورد و خوف داشته باشد كه وقت وقوف به عرفات بگذرد، به افراد عدول مى‏كند و بعد از آن، در صورت وجوب حج بر وى، عمره مفرده انجام مى‏دهد.[۱]

 

[۱] ( ۱)- آية اللَّه خامنه ‏اى: اگر هنگام احرام در ميقات پاك بود، سپس در بين راه يا در مكه مكرمه پيش از انجام طواف عمره و نماز آن يا در اثناى طواف پيش از اتمام شوط چهارم، عادت ماهانه برايش عارض شد، و تا وقت انجام اعمال عمره و درك وقوف اختيارى عرفه پاك نمى‏شود، در اين صورت، مخيّر است بين اينكه عدول نمايد با همان احرام عمره تمتع به حج افراد، و پس از انجام حج افراد، عمره مفرده انجام دهد كه اين عمل او مجزئ از حج تمتع است، و بين اينكه طواف عمره و نماز آنرا رها كند، و با انجام سعى و تقصير از احرام عمره خارج شود، سپس با احرام حج و درك وقوفين و انجام اعمال منى، در مراجعت به مكه، طواف عمره و نماز آنرا- پيش از انجام طواف حج و نماز آن و سعى، يا بعد از انجام آنها- قضاء كند، و اين عمل او نيز مجزئ از حج تمتع است و چيز ديگرى بر او نيست.

آية اللَّه تبريزى: چنانچه حيض قبل از بستن احرام يا هنگام احرام بستن بود، به دستورى كه در مسأله ۲۱۹ گفته شد بايد عمل كند و اگر بعد از احرام بود مخيّر است بين اين‏كه به دستور مسأله ۲۱۹ عمل كند و بين اين‏كه سعى و تقصير كند و براى حج احرام ببندد و پس از برگشتن از منى‏، قبل از طواف حج، طواف عمره و نماز آن را قضا كند.

آية اللَّه سيستانى: در فرض مسأله اگر در حال احرام حايض بوده است، حجّش بدل به افراد مى‏شود و در صورت تمكّن بايد بعد از حج عمره مفرده انجام دهد و اگر بعد از احرام حايض شده است احتياط مستحب اين است كه عدول كند ولى مى‏تواند به احرام خود باقى باشد و سعى و تقصير را انجام دهد و پس از اعمال منى‏، قبل از طواف حج، طواف عمره و نماز آن را قضا كند.

منبع: سایت هدانا برگرفته از مناسك حج با حواشى و مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: خامنه ای، سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، وحید خراسانی، بهجت،فاضل ، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام حج و عمره

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا

🔗 لینک کوتاه

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.