اگر در تشهد یا بعد از ایستادن شک کند

اگر در تشهد یا بعد از ایستادن شک کند

رساله توضيح المسائل نماز

[اگر موقعی که تشهد می خواند یا بعد از ایستادن شک کند]

مسأله ۱۲۰۶ اگر (موقعی که تشهد می خواند، یا (۱)) بعد از ایستادن شک کند که دو سجده را به جا آورده یا نه و در همان موقع یکی از شکهایی که اگر بعد از تمام شدن دو سجده اتفاق بیفتد صحیح می باشد، برای او پیش آید مثلًا شک کند که دو رکعت خوانده یا سه رکعت، به احتیاط واجب باید به دستور آن شک عمل کند و نمازش را هم دو باره بخواند (۲).

(۱) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه سیستانی نیست] این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(۲) (اراکی:) نمازش باطل نیست، گر چه احتیاط مستحب ّ است به دستور آن شک عمل کند و نمازش را هم دوباره بخواند.

(گلپایگانی، خوئی، تبریزی، زنجانی، سیستانی، صافی:) چنانچه به دستور آن شک عمل کند نمازش صحیح است. (سیستانی: ولی اگر موقعی که تشهّد می خواند یکی از آن شکها اتّفاق بیفتد، اگر شک او بین دو و سه باشد نماز باطل است و اگر بین دو و چهار یا دو و سه و چهار باشد نماز صحیح است و به دستور شک باید عمل کند).

(فاضل، نوری:) باید به دستور آن شک عمل کند (نوری: و بنا بر احتیاط واجب نمازش را هم دوباره بخواند).

(مکارم:) باید بنا بگذارد که سجده ها را به جا آورده و به دستور شک عمل کند و نمازش صحیح است، ولی اگر قبل از گذشتن از محل ّ سجده شک کند، نمازش باطل است.

[ اگر پیش از آن که مشغول تشهد شود]

مسأله ۱۲۰۷ اگر پیش از آن که مشغول تشهد شود، یا (در رکعت هایی که تشهد ندارد (۱)) پیش از ایستادن، شک کند که دو سجده (۲) را به جا آورده یا نه (۳) و در همان موقع یکی از شکهایی که بعد از تمام شدن دو سجده صحیح است، برایش پیش آید نمازش باطل است.

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(۱) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: گلپایگانی، خوئی، تبریزی و صافی نیست]

(۲) (خوئی، تبریزی، زنجانی:) یک یا دو سجده..

(۳) (سیستانی:) اگر پیش از آن که مشغول تشهد شود یا پیش از ایستادن در رکعتهایی که تشهد ندارد شک کند که یک یا دو سجده را به جا آورده یا نه.. (مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله ۱۲۰۶.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب:  http://goo.gl/2YpCYs

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

ويژه نامه احكام نماز

نظر شما درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.