قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

اگر بیمار قبل از ظهر ماه رمضان خوب شود

صفحه اصلی/احكام/احكام روزه/اگر بیمار قبل از ظهر ماه رمضان خوب شود
اگر بیمار قبل از ظهر ماه رمضان خوب شودReviewed by مهدي يوسف وند on May 10Rating: 2.5

اگر بیمار قبل از ظهر ماه رمضان خوب شود یا کافر مسلمان شود

رساله توضيح المسائل

[اگر مریض پیش از ظهر ماه رمضان خوب شود]

مسأله 1567 اگر مریض پیش از ظهر ماه رمضان خوب شود (1) و از اذان صبح تا آن وقت کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، باید نیت روزه کند (2) و آن روز را روزه بگیرد و چنانچه بعد از ظهر خوب شود، روزه آن روز بر او واجب نیست (3).

(1) (گلپایگانی، صافی:) واجب نیست بر او که نیّت روزه کند اگر چه از اذان صبح تا آن وقت کاری که روزه را باطل می کند، انجام نداده باشد.

(بهجت:) و تا آن وقت کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، واجب بودن روزه و صحیح بودنش خالی از وجه نیست.

(2) (مکارم:) و احتیاطاً قضا هم نماید ولی اگر بعد از ظهر خوب شود، روزه آن روز واجب نیست، فقط باید قضای آن را به جا آورد.

(سیستانی:) اگر در وسط روز ماه رمضان پیش از ظهر مریض خوب شود و تا آن وقت کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد بنا بر احتیاط واجب باید نیت روزه کند..

(3) (فاضل، سیستانی:) و باید بعداً آن را قضا کند.

(خوئی، تبریزی:) مسأله اگر در وسط روز ماه رمضان پیش از ظهر یا بعد از آن مریض خوب شود، روزه آن روز بر او واجب نیست هر چند تا آن وقت کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد.

(زنجانی:) مسأله اگر مریض در اثناء روزه ماه رمضان خوب شد، چنانچه اجتناب از مبطلات روزه در قسمتی از روز که مریض بوده برای او ضرر داشته، گرفتن روزه و اجتناب از مبطلات آن، در بقیه روز بر او واجب نیست و اگر اجتناب از مبطلات روزه در قسمت اول روز بر او ضرر نداشته معلوم می شود که واقعاً روزه آن روز بر او واجب بوده، پس باید در بقیه روز از مبطلات روزه اجتناب کند، پس اگر قبل از ظهر خوب شده و از اذان صبح تا آن وقت کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده، بنا بر احتیاط واجب در بقیه روز نیت روزه کند و قضای آن را نیز به جا آورد، ولی اگر یکی از مبطلات روزه را به جا آورده یا بعد از ظهر خوب شده، لازم نیست نیت روزه کند، اگر چه واجب است از مبطلات روزه اجتناب نماید و این روزه را بعداً قضا کند.

 [اگر در ماه رمضان، پیش از ظهر کافر مسلمان شود]

مسأله 1566 اگر در ماه رمضان، پیش از ظهر کافر مسلمان شود (1) و از اذان صبح تا آن وقت کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد نمی تواند روزه بگیرد و قضا هم ندارد (2).

(1) (خوئی، تبریزی:) بنا بر احتیاط واجب باید نیّت روزه کند و روزه را تمام نماید و اگر آن روز را روزه نگیرد، قضای آن را به جا آورد.

(گلپایگانی، صافی:) روزه بر او واجب نیست اگر چه از اذان صبح تا آن وقت کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد؛ بلی، بعد از اسلام تا غروب از چیزهائی که روزه دار باید از آنها خودداری نماید، خوب است خودداری کند.

(بهجت:) بنا بر احتیاط مستحب باید نیّت روزه کند و روزه را تمام نماید.

(مکارم:) چنانچه تا آن وقت کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده، بنا بر احتیاط واجب روزه بگیرد و قضا هم ندارد.

(2) (اراکی:) احتیاط واجب است که در آن روز از مبطلات روزه پرهیز کند.

(فاضل:) احتیاط واجب آن است که نیت کند و روزه بگیرد و اگر روزه نگرفت قضا کند.

(زنجانی:) مسأله اگر کافری مسلمان شود قضای روزه های قبلی بر او واجب نیست؛ بلی چنانچه در اثناء روز مسلمان شود، باید در بقیه روز از مبطلات روزه اجتناب کند؛ پس اگر قبل از ظهر مسلمان شده و از اذان صبح تا آن وقت کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده، احتیاط واجب آن است که در بقیه روز، نیت روزه کند و اگر آن روز را روزه نگرفت قضای آن را به جا آورد و اگر بعد از ظهر مسلمان شده لازم نیست نیت روزه کند.

(سیستانی:) مسأله اگر در روز ماه رمضان کافر مسلمان شود و از اذان صبح تا آن وقت کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد بنا بر احتیاط واجب باید به قصد ما فی الذمه تا آخر روز امساک کند و اگر چنین نکرد آن روز را قضا کند.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

اگر مریض در اثنای روز ماه رمضان خوب شود، واجب نیست که نیت روزه کند و آن روز را روزه بگیرد، ولی اگر پیش از ظهر باشد و کاری که روزه را باطل می‌کند از او سر نزده باشد احتیاط مستحب آن است که نیت روزه کند و روزه بگیرد و پس از ماه رمضان باید آن روز را قضا کند. رساله آموزشی.

لینک کوتاه مطلب:  http://goo.gl/X1I4uQ

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام روزهکلید: اگر بیمار قبل از ظهر ماه رمضان خوب شود اگر بیمار قبل از ظهر ماه رمضان خوب شود اگر بیمار قبل از ظهر ماه رمضان خوب شود اگر بیمار قبل از ظهر ماه رمضان خوب شود اگر بیمار قبل از ظهر ماه رمضان خوب شود اگر بیمار قبل از ظهر ماه رمضان خوب شود اگر بیمار قبل از ظهر ماه رمضان خوب شود اگر بیمار قبل از ظهر ماه رمضان خوب شود اگر بیمار قبل از ظهر ماه رمضان خوب شوداگر بیمار قبل از ظهر ماه رمضان خوب شود اگر بیمار قبل از ظهر ماه رمضان خوب شود

۱۳۹۶-۱-۱۹ ۰۹:۳۴:۵۹ +۰۴:۳۰

ثبت ديدگاه

Code Center