وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

امام علی(ع): خداوند 4 چیز را در 4 چیز مخفی نموده است

امام علی(ع): خداوند ۴ چیز را در ۴ چیز مخفی نموده است

 

امام علی (علیه السلام) می فرمایند :

خداوند چهار چیز را در چهار چیز مخفی نموده ؛

۱️) رضای خود را در طاعت ها.

پس هیچ عبادتی را کم نشمارید شاید همان مورد رضای خدا باشد.

۲️) غضبش را در گناهان.

پس هیچ گناهی را کوچک نشمارید شاید همان مورد غضب او باشد.

۳️) استجاب خود را در دعاها.

پس هیچ دعایی را اندک مپندارید شاید همان مستجاب باشد.

۴️) ولی و دوست خود را در میان بندگانش.

پس به هیچ بنده ای بی اعتنایی نکنید شاید او ولی خدا باشد و شما نشناسید.

🔗 لینک کوتاه

نظرات بسته شده است.