اعتکاف در رجب یا در ماه رمضان

پرسش 4 .  چرا در عصر ما اعتكاف در ماه رجب انجام مى‏گيرد در حالى‏كه روايات فضيلت زمان اعتكاف را منحصر در ماه رمضان برشمرده است؟

ترديدى نيست كه در هر زمانى كه روزه صحيح باشد، اعتكاف نيز صحيح است؛ ولى از متون دين استفاده مى‏شود كه بهترين زمان براى انجام آن، ماه رمضان به ويژه دهه آخر آن است. اعتكاف در ماه رجب، هر چند در متون دينى به صورت صريح و روشن يافت نمى ‏شود، اما در برخى روايات آمده «برآورده كردن نياز برادر مؤمن بهتر است از دو ماه روزه پى در پى در مسجدالحرام و دو ماه  اعتكاف در آن مكان مقدس».

[1]

در اين حديث به طور ضمنى اعتكاف در ماه‏هاى حرام از جمله ماه رجب، يادآورى شده است. افزون بر آن، خصوص ايام‏ البيض ماه رجب سفارش فراوان به روزه داشتن، دعا كردن و برآورده شدن حاجات و مانند آن شده است و شايد اين امر نيز باعث اهميت اعتكاف در ماه رجب گرديده است، لذا اين گفته برخى نويسندگان كه در خصوص ماه رجب روايتى يافت نشده، صحيح به نظر نمى‏ رسد.[2]

  •  [1]. ر.ك: وسايل الشيعه، ج 10، ابواب الاعتكاف، باب 12.
  •  [2]. اعتكاف عبادتى كامل، ص 65.(احکام اعتکاف/ پرسمان).

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام اعتکاف

ویژه نامه احکام روزهکلید: اعتکاف در رجب یا در ماه رمضان اعتکاف در رجب یا در ماه رمضان اعتکاف در رجب یا در ماه رمضان اعتکاف در رجب یا در ماه رمضان اعتکاف در رجب یا در ماه رمضان اعتکاف در رجب یا در ماه رمضان اعتکاف در رجب یا در ماه رمضان اعتکاف در رجب یا در ماه رمضان اعتکاف در رجب یا در ماه رمضان اعتکاف در رجب یا در ماه رمضان اعتکاف در رجب یا در ماه رمضان اعتکاف در رجب یا در ماه رمضان  چرا اعتكاف در 13-14-15 رجب است سیزدهم رجب شروع ایام اعتکاف فصل هفتم اعتکاف دهه آخر ماه رمضان اعتکاف پیامبر در ماه رجب بود یا در ماه رمضان؟