استفاده از كفش هم اتاقي براي وضوReviewed by مهدي يوسف وند on Aug 23Rating: 2.0

استفاده از كفش هم اتاقي براي وضو

كفش هم  اتاقى

پرسش 38 . اگر كفش هم اتاقى خود را بدون رضايت او بپوشد و با آن وضو بگيرد؛ چه حكمى دارد؟

همه مراجع: اگر اطمينان به رضايت دارد، اشكال ندارد و اگر بدون رضايت  او اين كار را انجام دهد، گناه كرده؛ ولى وضويش صحيح است.