استطاعت به واسطه مهریه

استطاعت به واسطه مهریه

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

استطاعت به واسطه مهریه [استطاعت]

پرسش : مهریه خانمى چند برابر استطاعت اوست آیا بعد از فوت زن بر ورثه لازم است که قبل از تقسیم ترکه مخارج حج را کسر کنند؟

پاسخ : چنانچه زن در حیات شوهر، طبق عرف و عادت مى توانسته مهریه را ازشوهربگیرد،مستطیع بوده باید ازترکه او برداشته شود و چنانچه نمى توانسته، مستطیع نبوده است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی .

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام روزه

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.