وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

استحاله و انقلاب و انتقال نجس چیست

استحاله و انقلاب و انتقال نجس چیست

فهرست این نوشتار:

رساله توضیح المسائل طهارت

۴ استِحاله

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][تعریف استحاله]

مسأله ۱۹۵ اگر جنس چیز نجس به طوری عوض شود که به صورت چیز پاکی درآید پاک می‌شود (و می گویند: استحاله شده است) (۱). مثل آن که چوب نجس (۲) بسوزد و خاکستر گردد، یا سگ در نمک زار فرو رود و نمک شود، ولی اگر جنس آن عوض نشود مثل آن که گندم نجس را آرد کنند یا نان بپزند (۳) پاک نمی‌شود.

(۱) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: خوئی، تبریزی، سیستانی، فاضل و زنجانی نیست]

(۲) (اراکی:) چیز نجس..

(۳) (بهجت:) گندم نجس را آرد کنند و یا آرد نجس را نان بپزند..

(مکارم:) مسأله هر گاه عین نجس چنان تغییر یابد که آن نام از آن برداشته، و نام دیگری به آن داده شود، پاک می‌گردد و می گویند «استحاله» شده است، مثل این که سگ در نمک زار فرو رود و مبدّل به نمک شود، هم چنین اگر چیزی که نجس شده است به کلّی تغییر یابد، مثل این که چوب نجس را بسوزانند و خاکستر کنند، یا آب نجس تبدیل به بخار شود، امّا اگر تنها صنعت آن تغییر کند مثل این که گندم نجس را آرد کنند پاک نمی‌شود.

مسأله اختصاصی

(بهجت:) مسأله ۱۹۸ بخار و دود و شعله‌ای که از چیز نجس یا متنجس برمی خیزد پاک است ولی اگر بخار به صورت عرق و مایع درآید چه از نجس باشد و چه از متنجس، نجس است و نیز بنا بر احتیاط واجب باید از ذرات چربی و روغنی که از دود نجس و متنجس حاصل می‌شود و بر سطوح مجاور آن می‌نشیند اجتناب شود.

[ کوزه گِلی و مانند آن که از گِل نجس ساخته شده نجس است]

مسأله ۱۹۶ کوزه گِلی و مانند آن که از گِل نجس ساخته شده نجس است (۱) و باید (۲) از ذغالی که از چوب نجس درست شده اجتناب نمایند. (۳)

(۱) (گلپایگانی، خوئی، تبریزی، صافی:) و هم چنین ذغال چوب نجس.

(۲) (بهجت:) بنا بر احتیاط واجب باید.. (زنجانی:) بنا بر احتیاط باید..

(۳) (سیستانی:) ذغالی که از چوب نجس درست شده چنانچه هیچ یک از خواص ّ حقیقت سابقه در آن نباشد پاک است. و اگر گِل نجس با آتش، مبدّل به سفال یا آجر شود، بنا بر احتیاط واجب نجس است.

(مکارم:) مسأله ذغالی که از چوب نجس درست شده نجس است، و هم چنین کوزه یا آجری را که از گِل نجس ساخته‌اند.

[چیز نجسی که معلوم نیست استحاله شده]

مسأله ۱۹۷ چیز نجسی که معلوم نیست استحاله شده یا نه نجس است. (۱)

(۱) (زنجانی:) بنا بر احتیاط.

رساله توضیح المسائل طهارت

انقلاب

[اگر شراب به خودی خود سرکه شود]

مسأله ۱۹۸ اگر شراب به خودی خود یا به واسطه آن که چیزی مثل سرکه و نمک در آن ریخته‌اند سرکه شود، پاک می‌گردد (۱).

(۱) (بهجت:) در صورتی که شراب با چیز نجس دیگری مخلوط نشده باشد؛ و این از مطهریّت انقلاب است.

[ شرابی که از انگور نجس درست کنند]

مسأله ۱۹۹ شرابی که از انگور نجس درست کنند به سرکه شدن پاک نمی‌شود، بلکه اگر نجاستی هم از خارج به شراب برسد (۱) احتیاط واجب آن است (۲) که بعد از سرکه شدن از آن اجتناب نمایند.

(۱) (اراکی:) با سرکه شدن پاک نمی‌شود، مگر آن که نجاست در آن قبل از سرکه شدن، از بین رفته باشد، (مستهلک شده).

(۲) (مکارم:) واجب است.. (بهجت:) رجوع کنید به ذیل مسأله ۲۰۰.

(گلپایگانی، سیستانی:) مسأله شرابی که از انگور نجس و مانند آن درست کنند، یا نجاست دیگری به آن برسد به سرکه شدن پاک نمی‌شود.

(زنجانی:) به سرکه شدن پاک می‌شود و احتیاط مستحب در اجتناب است.

(صافی:) بنا بر احتیاط به سرکه شدن پاک نمی‌شود.

(خوئی، تبریزی:) مسأله شرابی که از انگور نجس و مانند آن درست کنند، چنانچه در ظرف دیگری که پاک باشد بریزند و بعد سرکه شود پاک می‌شود، و هم چنین اگر نجاست دیگری به شراب برسد و مستهلک شود، در صورتی که به ظرف نرسیده باشد بعد از سرکه شدن پاک می‌شود.

[سرکه‌ای که از انگور نجس درست کنند]

مسأله ۲۰۰ سرکه‌ای که از انگور و کشمش و خرمای نجس درست کنند نجس است (۱).

(۱) (زنجانی:) بنا بر احتیاط.

(بهجت:) و در طهارت آن بعد از انقلاب به شراب، و انقلاب شراب به سرکه تأمّل است.

[اگر پوشال ریز انگور یا خرما داخل آنها باشد]

مسأله ۲۰۱ اگر پوشال ریز انگور یا خرما داخل آنها باشد و سرکه بریزند ضرر ندارد (۱). و نیز اگر پیش از آن که خرما و کشمش و انگور سرکه شود خیار و بادمجان و مانند اینها در آن بریزند اشکال ندارد (۲).

(۱) (بهجت:) اشکال ندارد..

(گلپایگانی:) و این بنا بر قول به نجاست آن است به جوش آمدن، و [در مسأله ۱۱۳] گذشت که اقوی طهارت است. [پایان مسأله] (خوئی، سیستانی، تبریزی:) بلکه ریختن خیار و بادمجان و مانند اینها در آن اگر چه پیش از سرکه شدن باشد نیز اشکالی ندارد، مگر این که پیش از سرکه شدن مسکر شده باشد.

(صافی:) و این بنا بر آن است که قائل به نجاست آن به وسیله جوش آمدن باشیم و [در مسأله ۱۱۳] گذشت که أقوی طهارت است [پایان مسأله]

(۲) (بهجت:) بنا بر اظهر.

(زنجانی:) مسأله اگر پوشال ریز انگور و کشمش و خرما داخل آنها باشد و سرکه بریزند مانعی ندارد، ولی احتیاط در آن است که تا خرما و کشمش و انگور سرکه نشده، خیار و بادمجان و مانند اینها در آن نریزند.

(مکارم:) مسأله اگر انگور را با چوبهایش سرکه بریزند، و معمولًا قبل از سرکه شدن شراب می‌شود، بعد از آن مبدّل به سرکه می‌گردد پاک است، امّا اگر خیار و بادمجان و مانند آنها، در آن بریزند احتیاط واجب، اجتناب است.

مسأله اختصاصی

(مکارم:) مسأله ۲۱۸ کشمش و خرمایی که در غذا می‌ریزند خوردنش حلال است، هر چند جوشیده باشد.

رساله توضیح المسائل طهارت

۵ کم شدن دو سوم آب انگور

[آب انگوری که جوش آمده پیش از آن که ثلثان شود]

مسأله ۲۰۲ آب انگوری که جوش آمده پیش از آن که ثلثان شود، یعنی دو قسمت آن کم شود و یک قسمت آن بماند نجس نیست، ولی خوردن آن حرام است، ولی اگر ثابت شود که مست کننده است، حرام و نجس می‌باشد و فقط به سرکه شدن پاک و حلال می‌شود.

(اراکی:) مسأله آب انگوری که با آتش به جوش آمده، نجس نیست ولی خوردن آن حرام است و با ثلثان شدن، یعنی کم شدن دو سوّم آن به وسیله آتش، حلال می‌گردد. ولی چنانچه با غیر آتش به جوش آید پاک بودن آن و پاک شدنش به واسطه ثلثان محل ّ اشکال است، لکن اگر با آتش ثلثان شود، پاک می‌گردد.

(گلپایگانی، صافی:) مسأله آب انگوری که به آتش جوش آمده اگر آن قدر بجوشد که ثلثان شود یعنی: دو قسمت آن کم شود و یک قسمت آن بماند پاک می‌شود ولی اگر به خودی خود جوش بیاید (صافی: یا به آتش جوش بیاید و به غیر آتش ثلثان شود) فقط به سرکه شدن پاک می‌شود و این حکم بنا بر قول به نجاست عصیر است به جوش آمدن و [در مسأله ۱۱۳] گذشت که أقوی طهارت است.

(خوئی:) مسأله آب انگوری که به آتش یا به خودی خود جوش بیاید، حرام می‌شود، و اگر آن قدر به آتش بجوشد که ثلثان شود، یعنی دو قسمت آن کم شود و یک قسمت آن بماند، حلال می‌شود و در مسأله [۱۱۳] گذشت که آب انگور به جوش آمدن نجس نمی‌شود.

(سیستانی:) اگر آن قدر بجوشد که دو قسمت آن کم شود و یک قسمت آن بماند، حلال می‌شود و اگر ثابت شود که مست کننده است، چنانچه بعضی در صورتی که خودبخود جوش بیاید گفته‌اند، تنها با سرکه شدن حلال می‌شود..

(تبریزی:) و بعید نیست که اگر دو قسمت آن به غیر آتش کم شود حلال باشد.

(نوری:) مسأله آب انگوری که خود به خود جوش آمده نجس است و فقط به سرکه شدن پاک و حلال می‌شود؛ ولی اگر به واسطه آتش جوش آمده است، پیش از آن که ثلثان شود یعنی دو قسمت آن کم شود، نجس نیست ولی حرام است و به ثلثان شدن به وسیله آتش حلال می‌شود.

(بهجت:) مسأله آب انگوری که جوش آمده پیش از آن که دو سوّم آن به واسطه جوشیدن کم شود و یک سوّم آن باقی بماند بنا بر أقوی و أحوط نجس است و بنا بر اظهر و أحوط فرقی نیست در این که به وسیله آتش جوش بیاید یا به وسیله دیگر ولی همین که دو سوّم آن کم شد یا مبدّل به سرکه گردید پاک می‌شود.

(مکارم:) مسأله هر گاه آب انگور با آتش بجوشد نجس نیست، ولی خوردنش حرام است، اما اگر آن قدر بجوشد که دو قسمت آن بخار شود و یک قسمت بماند، حلال می‌شود و اگر خودبخود به جوش آید و مست کننده شود حرام و نجس است و تنها با سرکه شدن پاک و حلال می‌شود.

(زنجانی:) مسأله آب انگوری که به آتش یا به خودی خود جوش بیاید، خوردن آن حرام و بنا بر احتیاط نجس می‌شود، چنانچه در مسأله [۱۱۳] گذشت و اگر آن قدر با آتش بجوشد که ثلثان شود، یعنی دو سوم آن کم شود، پاک شده و خوردن آن حلال است؛ ولی اگر به خودی خود جوش بیاید بنا بر احتیاط فقط به سرکه شدن پاک می‌شود.

مسائل اختصاصی

(خوئی، تبریزی:) مسأله ۲۰۴ اگر دو قسمت آب انگور بدون جوش آمدن کم شود چنانچه باقی مانده آن جوش بیاید حرام است.

(گلپایگانی، صافی:) نجس نیست ولی خوردن آن حرام است.

(سیستانی:) اگر عرفاً به آن آب انگور بگویند نه شیره، بنا بر احتیاطِ لازم حرام است.

(زنجانی:) حرام و بنا بر احتیاط نجس است.

(گلپایگانی، صافی:) مسأله ۲۰۵ خوردن آب انگوری که معلوم نیست جوش آمده یا نه حلال است ولی اگر با آتش جوش بیاید تا انسان یقین نکند که دو قسمت آن با آتش کم شده، حلال نمی‌شود. و اگر به خودی خود جوش آید تا سرکه نشود، حلال نمی‌شود.

(خوئی، تبریزی، زنجانی:) مسأله ۲۰۵) (سیستانی:) مسأله ۱۹۸ آب انگوری که معلوم نیست جوش آمده یا نه، حلال است (زنجانی: پاک است) ولی اگر جوش بیاید، تا انسان یقین نکند که دو قسمت آن کم شده، حلال نمی‌شود (زنجانی: پاک نمی‌شود).

[ اگر مثلًا در یک خوشه غوره یک دانه یا دو دانه انگور باشد]

مسأله ۲۰۳ اگر مثلًا در یک خوشه غوره یک دانه یا دو دانه انگور باشد (۱) چنانچه به آبی که از آن خوشه گرفته می‌شود آب غوره بگویند ۲ و اثری از شیرینی در آن نباشد و بجوشد، پاک و خوردن آن حلال است.

(۱) (خوئی:) مقداری انگور باشد.. (زنجانی:) یک دانه انگور باشد..

(مکارم:) دانه هائی از انگور باشد، و آب همه آن را بگیرند چنانچه به آن «آب غوره» گویند با جوشیدن، نجس یا حرام نمی‌شود. [پایان مسأله]

(۲) (خوئی، سیستانی، تبریزی:) آب انگور نگویند و بجوشد خوردن آن حلال است.

(زنجانی:) آب انگور نگویند، هر چند جوش بیاید، پاک و خوردن آن حلال است.

مسائل اختصاصی

(خوئی:) مساله ۲۰۷ اگر یک دانه انگور در چیزی که به آتش می‌جوشد بیفتد و بجوشد و مستهلَک نشود فقط خوردن آن دانه حرام است.

(گلپایگانی، صافی:) و در آن مستهلک شود خوردن آن حلال است.

(زنجانی:) احتیاط آن است که از آن اجتناب کنند و خوردن آن هم حرام است.

(تبریزی:) و اگر مستهلک شود خوردن آن اشکالی ندارد.

(سیستانی:) بنا بر احتیاط واجب.

(خوئی، تبریزی:) مسأله ۲۰۸ – (سیستانی:) مسأله ۲۰۱ اگر بخواهند در چند دیگ شیره بپزند، جایز است کفگیری را که در دیگ جوش آمده زده‌اند در دیگی که جوش نیامده بزنند.

(گلپایگانی، صافی:) مسأله ۲۰۸ اگر بخواهند در چند دیگ شیره بپزند، باید کفگیری را که در دیگ جوش آمده زده‌اند در دیگی که جوش نیامده نزنند. و اگر همه جوش آمده باشد، باید کفگیر دیگی را که ثلثان نشده، در دیگی که ثلثان شده نزنند و این حکم بنا بر قول به نجاست عصیر است به جوش آمدن، ولی [در مسأله ۱۱۳] گذشت که نجس نمی‌شود.

(زنجانی:) و ثلثان نشده..

(زنجانی:) یا اگر جوش آمده ثلثان شده، نزنند. [پایان مسأله]

[چیزی که معلوم نیست غوره است یا انگور]

مسأله ۲۰۴ چیزی که معلوم نیست غوره است یا انگور، اگر جوش بیاید حرام نمی‌شود (۱).

(۱) (گلپایگانی، خوئی، تبریزی، سیستانی، صافی:) اگر جوش بیاید خوردن آن حلال است.

(مکارم:) اگر با آتش بجوشد، حرام نمی‌شود.

(زنجانی، نوری:) اگر جوش بیاید نجس نمی‌شود ((زنجانی:) و حرام هم نیست).

(بهجت:) اگر جوش بیاید نجس نمی‌شود و نیز اگر شک در جوشیدن آب انگور داشته باشیم، پاک و خوردن آن حلال است. امّا اگر یقین به جوشیدن آب انگور پیدا شد، باید یقین به کم شدن دو سوم آن یا سرکه شدن آن پیدا کنیم تا پاک و حلال شود.

مسائل اختصاصی

(بهجت:) مسأله ۲۰۷ هر گاه انگور را در میان تیزاب بگذارند که سبزه شود، در صورتی که علم به جوشیدن حاصل نشود پاک است.

(مکارم:) مسأله ۲۲۲ شیره‌ای که از بازار می‌گیرند و می‌دانند فروشنده از این مسائل با خبر است، پاک و حلال است و تفحّص لازم نیست.

رساله توضیح المسائل طهارت

۶ انتقال

[اگر خون بدن انسان به بدن حیوانی که خون جهنده ندارد برود]

مسأله ۲۰۵ اگر خون بدن انسان یا خون حیوانی که خون جهنده دارد، (یعنی: حیوانی که وقتی رگ آن را ببرند خون از آن جستن می‌کند) (۱) به بدن حیوانی که خون جهنده ندارد برود و خون آن حیوان حساب شود، پاک می‌گردد و این را انتقال گویند (۲). پس خونی که زالو از انسان می‌مکد چون خون زالو به آن گفته نمی‌شود و می گویند خون انسان است (۳) نجس می‌باشد.

(۱) (سیستانی:) [و] حیوانی که عرفاً خون ندارد آن را بمکد به طوری که در معرض آن باشد که جذب بدن آن حیوان گردد همان طوری که پشه از بدن انسان یا حیوان می‌مکد آن خون پاک می‌شود و این را انتقال می گویند، و امّا خونی که زالو از انسان برای معالجه می‌مکد چون معلوم نیست جزءِ بدن او شود نجس است. [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه بهجت نیست]

(۲) (خوئی، تبریزی، زنجانی:) و هم چنین است حکم در سایر نجاسات..

(مکارم:) بنا بر این خون پشه که جزءِ بدن او است پاک است، هر چند در اصل آن را از انسان گرفته، ولی خونی که زالو از انسان می‌مکد پاک نیست چون جزءِ بدن او محسوب نمی‌شود.

(۳) (بهجت:) تا وقتی که چنین است..

[اگر کسی پشه‌ای را که به بدنش نشسته بکشد]

مسأله ۲۰۶ اگر کسی پشه‌ای را که به بدنش نشسته بکشد (۱) و نداند خونی که از پشه بیرون آمده از او مکیده یا از خود پشه می‌باشد، پاک است و هم چنین است اگر بداند از او مکیده ولی جزو بدن پشه حساب شود، اما اگر فاصله بین مکیدن خون و کشتن پشه به قدری کم باشد که بگویند خون انسان است (۲)، یا معلوم نباشد که می گویند خون پشه است یا خون انسان، نجس می‌باشد.

(۱) (سیستانی:) و خونی را که پشه مکیده از او بیرون بیاید آن خون پاک است زیرا در معرض آن بوده که غذای پشه شود اگر چه فاصله میان مکیدن خون و کشتن پشه بسیار کم باشد، ولی احتیاط مستحب ّ آن است که از آن خون در این صورت اجتناب شود.

(۲) (گلپایگانی، صافی:) آن خون نجس می‌باشد، و اگر بداند که آن خون را از انسان مکیده و شک ّ کند که جزءِ بدن پشه شده یا نه، احتیاط اجتناب از آن است.

(مکارم:) مسأله هر گاه خونی از پشه بیرون آید و نداند خونی است که تازه از او مکیده یا از خود پشه است پاک، ولی اگر بداند هنوز خون جزءِ بدن پشه نشده نجس می‌باشد.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

 


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

تعریف استحاله در مطهرات [استحاله ]

پرسش : استحاله چیست و در چه صورت، اشیاء نجس را تطهیر می کند؟

پاسخ : هرگاه عین نجس چنان تغییر یابد که آن نام از آن برداشته و نام دیگرى به آن داده شود، پاک مى‏گردد و مى‏گویند «استحاله» شده است، مثل این‏که سگ در نمکزار فرو رود و مبدّل به نمک شود. همچنین اگر چیزى که نجس شده است بکلّى تغییر یابد، مثل این‏که چوب نجس را بسوزانند و خاکستر کنند، یا آب نجس تبدیل به بخار شود، امّا اگر تنها صنعت آن تغییر کند مثل این‏که گندم نجس را آرد کنند، پاک نمى‏شود.

تبدیل شدن چوب نجس به زغال [استحاله ]

پرسش : اگر چوب نجس تبدیل به زغال شود یا گل نجس تبدیل به آجر یا کوزه شود پاک می گردد؟

پاسخ : نجس است.

تبدیل گِل نجس به کوزه یا آجر [استحاله ]

پرسش : آیا كوزه يا آجرى را كه از گل نجس ساخته‏اند، پاک است؟

پاسخ : نجس است.

شک در استحاله [استحاله ]

پرسش : اگر شک کنیم استحاله حاصل شده یا نه چه حکمی دارد؟

پاسخ : اگر شک کنیم چیز نجسى استحالهشده یا نه، نجس است.

عدم صدق استحاله بر تبدیل آب انگور به شیره [استحاله ]

پرسش : آیا استحاله «آب انگور» به «شیره انگور» باعث حلّیّت مى شود؟

پاسخ : این موضوع داخل در عنوان استحاله نیست.

طهارت گلاب حاصل از گل نجس [استحاله ]

پرسش : اگرگل نجس باشد آیا گلابش پاك است؟

پاسخ : گلاب پاک است.

ستون تقطیر و استحاله نفت [استحاله ]

پرسش : ستون تقطير كه از نفت خام چيزهاى مختلف مى‏گيرند، مصداق استحاله است؟

پاسخ : این مانند جدا کردن کلر از نمک است که یک تغییر شیمیایى مى‏باشد.

عدم شمول قاعده استحاله بر دبّاغى پوست [استحاله ]

پرسش : پوست براى تبديل شدن به چرم حدّاقل چهار مرحله تغيير ماهيّت مى دهد و همه اين مراحل در داخل آب با مواد شيميايى و انجام واكنش هاى شيميايى و همچنين عمليّات مكانيكى انجام مى پذيرد. آيا اين عمليّات موجب طهارت پوست مى شود؟

پاسخ : پاک شدن پوست به واسطه دبّاغى مطابق فتواى فقهاى عامّه است وطبق نظر فقهاى شیعه پوست با دبّاغى پاک نمى شود و قاعده استحالهشامل اینجا نمى گردد. ولى چنانچه حیوان حلال گوشت ذبح شود (هر چند ذبح غیر شرعى باشد) از نظر ما پوست و گوشت او نجس نیست هر چند خوردن گوشت آن جایز نمى باشد و از پوست آن در غیر نماز مى توان استفاده کرد.

تعریف انقلاب در نجاست [انقلاب ]

پرسش : انقلاب چیست و چه چیزی را تطهیر می کند؟

پاسخ : هرگاه شراب به خودى خود یا به واسطه ریختن چیزى در آن مبدّل به سرکه گردد، پاک مى‏شود و آن را «انقلاب» گویند.

عدم تاثیر سرکه شدن شرابی که از انگور نجس درست شده [انقلاب ]

پرسش : اگر انگور یا کشمش یا خرمای نجس را تبدیل به سرکه کنند پاک می شود؟

پاسخ : شرابى که از انگور نجس درست کنند با سرکه شدن پاک نمى‏شود، حتّى اگر نجاستى از خارج به شراب برسد، واجب است بعد از سرکه شدن از آن اجتناب کرد.

سرکه ای که از انگور و کشمش و خرمای نجس می گیرند [انقلاب ]

پرسش : آیا سركه‏ اى كه از انگور و كشمش و خرماى نجس مى‏گيرند، نجس است؟

پاسخ : آری؛ نجس است.

اگر انگور را با چوب هايش سركه بريزند [انقلاب ]

پرسش : اگر انگور را با چوب هايش سركه بريزند که معمولًا قبل از سركه شدن شراب مى‏ شود و بعد از آن مبدّل به سركه مى‏ گردد، آیا پاک است؟

پاسخ : آری؛ پاک است.

اگر انگور را به همراه چیزهای دیگر سرکه بریزند [انقلاب ]

پرسش : اگر علاوه بر انگور، چیزهایی مثل بادنجان و خیار در ظرف ریخته شود آیا با سرکه شدن تطهیر می گردد؟

پاسخ : احتیاط واجب، اجتناب از آن است.

پاک بودن چوب های انگوری که با آن سرکه درست شده [انقلاب ]

پرسش : در رساله توضیح المسائل، چرا چوب های انگور پاک است ولی خیار و بادنجان پاک نیست؟

پاسخ : سیره بر این است که انگور را معمولاً برای سرکه، دانه نمی کنند و با خوشه می اندازند، لذا بعد از تبدیل شدن به سرکه، چون حکم شده است که سرکه پاک است، پس چوب هایش نیز مانند ظرف به تبع پاک می شود، ولی دلیلی نداریم که بادمجان و خیار و امثال آن نیز پاک شود.

مدت زمان تبدیل انگور به سرکه [انقلاب ]

پرسش : آیا سرکه با ماندن تبدیل به شراب می شود و آیا مدت زمان سرکه شدن سیب هم مانند انگور، چهل روز می باشد؟

پاسخ : سرکه تبدیل به شراب نمی شود و مدت زمان تبدیل انگور و سایر میوه ها به سرکه در فصول سال و شرایط محل نگهداری ظرف متفاوت است. گاهی ممکن است در مدت چهل روز تبدیل به شراب شود و گاه ۲ تا ۳ ماه؛ هرگاه بوی تند الکل داد شراب است و باید صبر کنند تا این حالت بعد از مدتی برطرف شود تا بتوانند استفاده کنند.

تفاوت مزه سرکه هایی که با انگور ریخته شده [انقلاب ]

پرسش : مقداری انگور درچند ظرفی برای سرکه شدن و مقداری سرکه خمیر مایه روی آن ریختم با توجه به اینکه چند ظرف بود حال چند تا آن کمی شیرین و تلخ مزه شد و چند تای آن ترش. مدت چند ماه گذشته است، حکم آن چیست؟

پاسخ : آنچه ترش است اشکال ندارد ولی آنچه تلخ است اشكال داردو باید صبر کنند تا این حالت بعد از مدتی برطرف شود (ترش شود) تا بتوانند استفاده کنند.

اضافه کردن چیزی به ظرف قبل از تبدیل محتوا به سرکه [انقلاب ]

پرسش : من می خواهم سركه سيب بگيرم اگه هر موقع سيب دستم رسيد بريزم ميگن تيكه تيكه بريز اشكال دارد؟

پاسخ : احتیاط واجب آن است مادام که سیب های قبل تبدیل به سرکه نشده، سیب تازه در آن نریزد.

فرق استحاله با انقلاب [انقلاب ]

پرسش : چگونه باید تشخیص دهیم در موردی انقلاب صورت گرفته یا استحاله؟

پاسخ : انقلاب تغییر صوری است ولی استحاله تغییر ماهیت است. مثال برای انقلاب، تبدیل شراب به سرکه است که تغییر صوری است ولی استحالهمانند تبدیل سگ به نمک.

معنای انتقال در مطهرات [انتقال]

پرسش : انتقال چیست و چه چیزی را تطهیر می کند؟

پاسخ : اگر خون بدن انسان یا حیوانى که خون جهنده دارد به بدن‏حیوانى که خون جهنده ندارد منتقل گردد و خون آن حیوان حساب شود پاک است و آن را انتقالگویند بنابراین، خون پشه که جزء بدن اوست پاک است، هر چند در اصل آن را از انسان گرفته، ولى خونى که زالو از انسان مى‏مکد پاک نیست، چون جزء بدن او محسوب نمى‏شود.

شک در انتقال [انتقال]

پرسش : اگر پشه ای را روی بدنمان بکشیم و ندانیم خونی که از آن بیرون می آید از بدن پشه است یا از بدن خودمان؛ آیا پاک است یا نجس؟

پاسخ : هرگاه خونى از پشه بیرون آید و نداند خونى است که تازه از او مکیده، یا از خود پشه است پاک؛ ولى اگر بداند هنوز خون جزء بدن ‏پشه نشده ‏نجس مى‏باشد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.

 

حتما بخوانيدکلید: استحاله یعنی چه انتقال در مطهرات استحاله یعنی چه استحاله و انقلاب و انتقال نجس چیست استحاله و انقلاب و انتقال نجس چیست استحاله و انقلاب و انتقال نجس چیست استحاله و انقلاب و انتقال نجس چیست استحاله و انقلاب و انتقال نجس چیست استحاله و انقلاب و انتقال نجس چیست استحاله و انقلاب و انتقال نجس چیست استحاله و انقلاب و انتقال نجس چیست استحاله و انقلاب و انتقال نجس چیست استحاله و انقلاب و انتقال نجس چیست استحاله و انقلاب و انتقال نجس چیست استحاله و انقلاب و انتقال نجس چیست استحاله و انقلاب و انتقال نجس چیست استحاله و انقلاب و انتقال نجس چیست استحاله و انقلاب و انتقال نجس چیست استحاله و انقلاب و انتقال نجس چیست استحاله و انقلاب و انتقال نجس چیست استحاله و انقلاب و انتقال نجس چیست استحاله و انقلاب و انتقال نجس چیست استحاله و انقلاب و انتقال نجس چیست استحاله و انقلاب و انتقال نجس چیست استحاله و انقلاب و انتقال نجس چیست[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.