وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

ازدواج بعد از زنا و رابطه نامشروع

ازدواج بعد از زنا و رابطه نامشروع

ازدواج بعد از زنا و رابطه نامشروع

تذکر: العیاذ بالله زن شوهردار اگر زنا کند، بر مرد زنا کننده طبق نظر اکثر فقها حرام ابدی می شود، یعنی اگر آن زن بعدا طلاق بگیرد یا شوهرش فوت کند، نمی تواند با مرد زانی ازدواج نماید. اما اگر زن شوهر نداشته باشد احکامش در ادامه گفته می شود.

رابطه نامشروع

پرسش ۷۳ . با يك دخترى (رشيده) رابطه نامشروع داشتم كه موجب بى عفتى ايشان گرديده!! آيا بدون اذن پدر ايشان مى توانم با او ازدواج كنم؟

همه مراجع (به جز بهجت و سيستانى): آرى، در اينجا اجازه لازم نيست.

آيات عظام بهجت و سيستانى: بايد با اجازه پدر يا جدّ پدرى باشد.

پرسش ۷۴ . كسى كه با دخترى زنا كرده و بكارتش را از بين برده مى تواند با او ازدواج كند؟

آيات عظام امام، بهجت، خامنه اى، صافى، فاضل، مكارم و نورى: آرى، مى تواند با او ازدواج كند؛ ولى احتياط مستحب آن است كه اين ازدواج بعد از گذشت يك حيض باشد.[۳]

آيات عظام تبريزى و وحيد: آرى، مى تواند با او ازدواج كند؛ ولى احتياط واجب آن است كه اين ازدواج، بعد از گذشت يك حيض باشد.[۴]

آيه اللّه  سيستانى: اگر دختر توبه كند، مى تواند با او ازدواج كند؛ ولى احتياط مستحب آن است كه اين ازدواج بعد از گذشت يك حيض باشد.[۵]

 • [۱]. خامنه اى، استفتاء، س ۸۴ ؛ مكارم، استفتائات ج ۲، س ۹۱۶ و تعليقات على العروة، اولياء العقد، م ۲؛ وحيد، منهاج الصالحين، ج ۳ م ۱۲۳۷؛ فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۱۴۴۰؛ تبريزى، استفتائات، س ۱۴۶۶؛ امام، تعليقات على العروة، اولياء العقد، م ۲۴ ؛ نورى، توضيح المسائل، م ۲۳۷۲ و دفتر: صافى.
 • [۲]. سيستانى، منهاج الصالحين، ج ۲، النكاح، م ۶۹ و ۷۰؛ بهجت، توضيح المسائل، م ۱۸۹۱.
 • [۳]. توضيح المسائل مراجع، م ۲۳۹۹ ؛ نورى، توضيح المسائل، م ۲۳۹۵ و خامنه اى، استفتا، س ۷۴۴.
 • [۴]. تبريزى، توضيح المسائل مراجع، م ۲۳۹۹ و وحيد، توضيح المسائل، م ۲۴۶۳.
 • [۵]. سيستانى، توضيح المسائل مراجع، م ۲۳۹۹.(احكام ازدواج،پرسمان).

[ازدواج بعد از زنا با زن]

مسأله ۲۳۹۹ اگر با زن بی شوهری که در عدّه نیست زنا کند، بعداً می‌تواند آن زن را برای خود عقد نماید (۱) ولی احتیاط مستحب ّ (۲) آن است که صبر کند تا آن زن حیض ببیند بعد او را عقد نماید (۳) بلکه احتیاط مزبور حتی الامکان نباید ترک شود و همچنین است اگر دیگری بخواهد آن زن را عقد کند.

(۱) (بهجت): بنا بر أظهر مکروه است که بعداً آن زن را برای خود عقد نماید، بلکه احتیاط مستحب ّ آن است که با او ازدواج ننماید، مگر این که زن از کار خود توبه نموده باشد.

(۲) (خوئی)، (تبریزی): احتیاط واجب..

(۳) (مکارم): بقیّه مسأله ذکر نشده.

(اراکی)، (گلپایگانی)، (صافی)، (نوری): و همچنین است اگر دیگری بخواهد آن زن را عقد کند.

(خوئی)، (تبریزی): و اگر دیگری بخواهد آن زن را عقد کند این احتیاط، مستحب ّ است.

(سیستانی): مسأله اگر بازن بی شوهری که در عده نیست زنا کند بنا بر احتیاط واجب نمی‌تواند پیش از آن که او توبه کند با او ازدواج نماید، ولی شخص دیگری اگر بخواهد با آن زن پیش از توبه کردنش ازدواج کند اشکالی ندارد، مگر در صورتی که آن زن مشهور به زنا باشد که بنا بر احتیاط واجب ازدواج با او قبل از توبه‌اش جایز نیست و همچنین است ازدواج با مرد مشهور به زنا قبل از آن که توبه کند و احتیاط مستحب ّ آن است که اگر شخص بخواهد با زن زناکار ازدواج کند صبر نماید تا آن زن حیض ببیند بعد او را به عقد خود درآورد، خواه خود با او زنا کرده باشد یا دیگری.

(فاضل): مسأله اگر با زنی زنا کند، بعداً می‌تواند آن زن را برای خود عقد نماید، ولی احتیاط واجب آن است که صبر کند تا آن زن حیض ببیند، بعد او را عقد کند و همچنین است اگر دیگری بخواهد آن زن را عقد نماید.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازيحضرت آیت الله مکارم شیرازی

حکم ازدواج با زن شوهر دار [احکام ارتباط با زن شوهر دار]

پرسش : ازدواج با زنى که شوهر دارد چه حکمى دارد؟

پاسخ :هرگاه زنی را که شوهر دارد برای خود عقد کند:

۱-     اگر یکی از مرد یا زن، بداند زن شوهر دارد  و بداند عقد کردن زن شوهر دار حرام است آن زن بر او حرام ابدی می شود، خواه نزدیکی کرده باشد یا نه.

۲-     اگر هیچ کدام نمی دانسته اند زن شوهر دارد ( مثلا زن فکر کرده اگر چند سال از شوهر جدا باشد مطلقه محسوب می شود )  چنانچه نزدیکی کرده اند زن بر او حرام می شود و اگر نکرده اند حرام نمی شود.

اگر عقد را فردی به وکالت از آن ها خوانده باشد نه خودشان، در هیچ یک از دو صورت، حرام ابدی حاصل نمی شود و پس از عده می توانند ازدواج کنند.

تکلیف شوهر نسبت به همسرش که زنا داده است [احکام ارتباط با زن شوهر دار]

پرسش :اگر زن شوهر دار زنا بدهد؛ وظیفه ی شوهر نسبت به او چیست؟

پاسخ :در فرض سوال اگر توبه نماید، مناسب است شوهر نیز او را ببخشد و به زندگی خود ادامه بدهند ولی  چنانچه توبه نکند و بر عمل خود باقى باشد بهتر است شوهر او را طلاق دهد، امّا مهرش را باید بدهد و اگر مشهور به زنا شود احتیاط واجب طلاق دادن اوست.

 

سؤال ۳۱۱. در بین عشایر عرب مرسوم است که چنانچه مردى با دختر، یا زن شوهردارى، دوست شود و بعد از محل فرار کرده، و رابطه نامشروع برقرار نمایند، زمانى که به آنها دسترسى پیدا کنند، بعضاً آن زن یا دختر را به زانى مى دهند. این مسأله چه حکمى دارد؟

جواب: در مورد دختر هرگاه طرفین راضى باشند اشکالى ندارد. و در مورد زن شوهردار اگر با مرد بیگانه آمیزش جنسى کرده باشد، و بعد شوهرش او را طلاق دهد، ازدواج او با زانى پس از عده جایز است، هر چند احتیاط در ترک آن است.

سؤال ۳۱۲. دخترى در ایام عقد با یک نفر زنا کرده است، شوهرش که فعلاً صورت عقدش معلوم نیست، او را طلاق داده و بعد از طلاق، زانى این دختر را عقد کرده است آیا این عقد شرعاً درست است؟

جواب: در صورتى که عقد قبلى با رضایت انجام شده و صحیح بوده و زنا با زن شوهردار واقع شده، آن دختر بر زانى حرام ابدى است (بنابر احتیاط واجب).

> احکام خانواده در پرتو فقه اسلامى > 7. ازدواج با زن شوهردار

ازدواج مرد با زنی که قبلا با او زنا محصنه کرده است

پرسش : لطفاً به سؤالات زیر پاسخ دهید:

۱ـ اگر کسى با زن شوهردار زنا کند، ازدواج با آن زن بعد از طلاق یا فوت شوهرش چه صورت دارد؟

۲ـ آیا فرقى بین دخول در قُبل و دُبر هست؟

۳ـ آیا صورت علم به مسأله و جهل به آن تفاوتى دارد؟

۴ـ اگر ازدواج صورت بگیرد و صاحب اولاد شوند، حکم چیست؟
پاسخ : جواب ۱ تا ۴: ما دلیلى بر حرمت نیافته ایم; لذا در صورتى که ازدواج کرده باشند ازدواج آنهارا بر هم نمى زنیم. ولى اگر ازدواج نکرده باشند، مى گوییم احتیاط کنند. و فرقى بین علم و جهل، و دخول از طرفین نیست.

زنا با زن شوهردار

پرسش : دخترى در ایّام عقد با یک نفر زنا کرده است، شوهرش که فعلا صورت عقدش معلوم نیست، او را طلاق داده و بعد از طلاق، زانى این دختر را عقد کرده است آیا این عقد شرعاً درست است؟

پاسخ : ما دلیلی بر حرمت نیافته ایم؛ لذا در صورتی که ازدواج کرده باشند ازدواج آنها را بر هم نمی زنیم. ولی اگر ازدواج نکرده باشند، می گوییم احتیاط کنند و ازدواج نکنند.

حکم ازدواج فرد با زنی که در زمان عده با او زنا کرده 

پرسش :آیا فرد می تواند با زنی که در زمان عدّه با او زنا کرده است، ازدواج نماید؟

پاسخ :اگر با زنى که در عدّه دیگرى است زنا کند بنابراحتیاط واجب آن زن بر او حرام مى ‏شود و نمی تواند با او ازدواج کند، خواه طلاق رجعى باشد یا غیر رجعى، ولی اگر حکم را نمی دانسته و ازدواج کرده، می تواند به زندگی خود ادامه دهد.

عدم حرمت در صورت زنا در عدّه عقد موقّت [احکام ازدواج در عده]

پرسش :آیا زنا در عده عقد موقت زنا در عدّه عقد موقّت موجب حرمت ابدى مى شود؟

پاسخ :زنا در عدّه متعه مسلّماً حرام است و حکم ازدواج با زانی در عدّه، به صورت کلی بنابر احتیاط واجب جایز نیست ولی در این مورد خاص آن را مجاز دانسته ایم و موجب حرمت ابدی نمی شود، بعد از اتمام عدّه می توانند ازدواج نمایند،  فتواى امام خمینی (رحمه الله) در تحریرالوسیله و توضیح المسائل نیز همین است.

 

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله مکارم شیرازی.


مطابق نظر آيت الله سيستاني

مطابق نظر آيت الله سيستاني

مسئله۳۹۶ـ در ازدواج دوشیزه بالغ و رشید اگر پدر و یا جد، او راازازدواج با همگن خود باز می دارندشرط مزبور،منتفی است و نیز اگر خود را به طور کلی از زندگانی آن دوشیزه کنار بکشد و یا دوشیزه دسترسی به ایشان نداشته و تحصیل اجازه آن میسر نگردد چنان شرطی ساقط است پس او می تواند با مردی همگن است بدون اجازه پدر و یا جد پدری ازدواج کند.
مسئله۳۹۷ـ اجازه پدر و یا جد پدری در مورد ازدواج دختری که قبلاً ازدواج شرعی نموده شرط نمی باشد اما اگر آن دختر، بکارت خود را در اثر زنا یا به وسیله دیگر از دست داده باشد، اجازه پدر و یا جدپدری هم چنان شرط است.

پرسش: زنی شوهردار با مردی رابطه داشته شوهرش او را طلاق می دهد آیا اکنون می تواند به عقد آن مردی که با او رابطه داشته در آید؟

پاسخ: زن شوهردار اگر زنا کند، بر مرد زنا کننده – بنابر احتیاط واجب – حرام ابدی می شود، ولی بر شوهر خود حرام نمی شود، و چنانچه توبه نکند و بر عمل خود باقی باشد، بهتر است که شوهر او را طلاق دهد ولی باید مهرش را بدهد.

پرسش: آیا در زنا به عنف زانی ضامن مهر المثل می باشد ؟

پاسخ: بلی ضامن است .
 

پرسش: شخصی با خانمی ازدواج کرده است که قبلاً آن خانم مرتکب زنا شده مرد قبل از ازدواج از ارتکاب زنا توسط آن خانم مطلع بوده علی رغم آن با او ازدواج کرده زن بشدّت پشیمان است در این صورت تکلیف شوهر نسبت به مردی که با زنش مرتکب زنا شده است چیست ؟

پاسخ: تکلیفی بر ایشان نیست.

پرسش: دختری که از طریق زنا بکارت او زایل شده است آیا می تواند بدون اذن ولی ازدواج کند ؟

پاسخ: حکم دختر باکره را دارد و نیاز به اجازه ولی دارد.
 

پرسش: مردی با خانمی ازدواج کرده است که از شوهر قبلی خود دختری دارد بعد از مدتی شوهر دوم با دختر همسر خود زنا می کند آیا با این زنا به همسر خود که مادر این دختر هست حرام می شود یا خیر؟

پاسخ: حرام نمی شود.
منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله سیستانی.

لينك كوتاه مطلب: http://hadana.ir/?p=26850

حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احکام ازدواج 

ویژه نامه احکام زن و شوهر

نحوه خواندن صیغه ازدواج دائم (متن+ترجمه)

نحوه خواندن صیغه ازدواج موقت(متن+ترجمه)

اجازه پدر در ازدواج موقت کلید: ازدواج بعد از زنا و رابطه نامشروع ازدواج بعد از زنا و رابطه نامشروع ازدواج بعد از زنا و رابطه نامشروع ازدواج بعد از زنا و رابطه نامشروع ازدواج بعد از زنا و رابطه نامشروع ازدواج بعد از زنا و رابطه نامشروع ازدواج بعد از زنا و رابطه نامشروع ازدواج بعد از زنا و رابطه نامشروع ازدواج بعد از زنا و رابطه نامشروع ازدواج بعد از زنا و رابطه نامشروع ازدواج بعد از زنا و رابطه نامشروع ازدواج بعد از زنا و رابطه نامشروع توبه ی زنا کاران و حکم ازدواج با آنها بعد از توبه ازدواج با زنا کار مردی که با زنی زنا کرده می تواند بعدا با او ازدواج کند ازدواج با زن زنا.. در چه صورت زن و مرد به یکدیگر حرام ابدی می‌شوند؟ حکم زنای دختر و پسر مجرد زنا با دختر باکره  زنا با دختر باکره و ازدواج با او ازدواج با زن شوهردار بعد از زنای با او عده زنای محصنه  – دختری که به علتی غیر از از

🔗 لینک کوتاه
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
۰ (۰ رای)

نظر شما درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

71 نظرات
 1. مصطفی می گوید

  سلام.
  اگر مرد با زنی که شوهر دارد اما چند سالیست که او را رها کرده و خرج او را هم نمیدهد هر چند که هنوز شوهر او محسوب میشود, اگر مردی با این زن بدون اطلاع از حکم حرام ابدی رابطه برقرار کند , آیا میتواند با او ازدواج کند؟و اگر توبه کنند چطور است؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   پناه بر خدا از این کارهای شیطانی.
   بارها این مسئله را در دیدگاه ها توضیح داده ایم، حرام ابد هستند و توبه هم بکنند در این حکم تاثیری ندارد.
   در هر حال بدیهی است و هر عاقلی هم می داند کسی که حیا از خدا ندارد و مرتکب چنین معاصی کبیره و عظیمه ای می شود!؛ ارزش آن را ندارد که به عنوان همسر انتخاب شود.
   اعاذنا الله من شرور انفسنا

 2. mahan می گوید

  با سلام
  یک. اگر مادر فردی با مردی زنا کرده باشد و با آزمایش ژنتیک مشخص شود که این فرد از لحاظ ژنتیکی فرزند آن مرد است نه کسی که به عنوان پدر بزرگش کرده آیا می تواند با دختر آن مرد ازدواج کند؟ در این دو فرض رابطه ی بین این دو فرد چگونه است و آیا دو فرد با هم خواهر و برادر محسوب می شوند و نمی توانند با هم ازدواج کنند یا نه؟ اول در صورتی که این زنا زمانی که هر دویشان مجرد بودند صورت گرفته باشد یا دوم در حالتی که هر دو نفر متاهل بوده باشند زنا کرده باشند… از لحاظ شرعی پسر این شخص کیست زنا کار یا آنکسی که بزرگش کرده؟

  دو. تکلیف دختری که با دختری دیگر یا پسری که با پسری دیگر رابطه جنسی داشته و حالا بعد از توبه و پشیمانی و سالها پاک ماندن تصمیم به ازدواج کردن گرفته در جلسه ی خواستگاری چیست؟ وقتی از او سوال می شود باکره است یا نه چه باید بگوید؟ تکلیفش چیست؟ اگر خواستگار دختر یا پسری با چنین گذشته ای در این مورد و داشتن هر گونه رابطه ی جنسی پرسید تکلیفش چیست باید چه کند؟ وظیفه ی دینی و شرعیش چیست؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   آزمایش ژنتیک در این موارد از جهت شرعی ثابت کننده زنا نیست.
   اگر مادر اعتراف کرده که پسر فرزند مرد دیگر هست، شرعا پسر نمی تواند با دختر آن مرد ازدواج کند.
   اگر زنا ثابت شود فرزند پدری که بزرگ کرده نیست و از این مرد ارث هم نمی برد.
   اگر رابطه و دخول داشته است، باکره نیست، ضرورتی ندارد که راستش را بگوید اما حق ندارد که دروغ بگوید، یعنی اگر خواستگار شرط بکارت کرده چنین دختری که با پسر دیگر رابطه داشته به عنوان باکره با چنین مردی ازدواج کند.
   برای توضیحات بیشتر توصیه می کنیم با دفتر مرجع تقلیدتان هم تماس حاصل فرمایید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 3. Vahid می گوید

  سلام اگر با [*****] حکم بچه چیست ؟؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   پناه بر خدا!!!!!!!!
   ۱- “کسی که با زن شوهرداری زنا کند، ازدواج با آن زن بعد از مرگ شوهرش، یا جدایی پس از طلاق بر این مرد حرام ابد است”.
   ۲-اگر خانم همسر ندارد، و زنا کنند العیاذ بالله ؛ فرزند متولد شده زنا زاده هست و احکام زنا زاده بر این فرزند بار می شود. حتی اگر بعدا این مرد و زن با هم ازدواج کنند.

   در هر حال باید از ای گناه توبه کنند، توبه؛ و بفهمند چه گناه کثیف و بزرگی را انجام داده اند و مدتی مشغول تضرع به درگاه خداوند باشند، باشد که خداوند به رحمتش از گناه آنان درگذرد و گرنه عقاب دنیایی و آخرتی عجیبی دارد!.
   اعاذنا الله من شرور انفسنا

   1. علیرضا می گوید

    سلام حاج آقا در مورد پاراگراف اولتون سوال داشتم امکانش هست تو تلگرام از شما بپرسم؟؟
    ***** ای دی تلگرام بنده

 4. سحر می گوید

  سلام ایا میشود پسر با دوس دختر پدرش ازدواج کند ؟ ایا ازدواج باطل نیست درحالیکه ان دختر رابطه جنسی کامل با ان مرد برقرار کرده است ؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   پناه بر خدا از این گناهان و دوستی ها که شیطان در زمان ما چقدر این گناهان را به اسم دوستی و اینها ساده جلوه می دهد! پناه بر خدا از این رابطه های شیطانی!.
   چنین ازدواجی مطابق با نظر آیت الله مکارم شیرازی: خلاف احتیاط است؛ ولى حرام نیست.
   هر چند توصیه می کنیم از چنین ازدواجی دوری کنند چون زمینه رابطه حرام بیشتر فراهم است. و چنین شخصی که این گناه را انجام داده به درگاه الهی توبه جدی با انابه داشته باشد، امید که خدا ببخشد و این گناهان نکبت و عدم خوشبختی (در غیر توبه ) برای انسان به همراه دارد.
   اعاذنا الله من شرور انفسنا

 5. حمید دانش می گوید

  سلام العلیکم
  زن و مردی که ازدواج موقت کرده اند و در دفترخانه به ثبت رسانده و محضری کرده و دارای عقدنامه میباشند.
  در صورت بخشیدن ادامه مدت صیغه توسط مرد بصورت شفاهی و لفظی، خانوم میتواند به دفترخانه مراجعه و عقدنامه را باطل کند؟
  آیا حضور شوهر در دفترخانه برای ابطال عقدنامه ضروری است؟
  اصلا چون ازدواج موقت بوده و در ازدواج موقت نیازی به خواندن صیغه طلاق نیست، نیازی به مراجعه به دفترخانه هست؟
  آیا مدت صیغه فرقی در این قضیه دارد؟
  و سوال آخر آیا خانوم میتواند مجددا ازدواج کند؟
  با تشکر از شما

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   اگر مدت را مرد بخشیده، صیغه تمام است و نیازی هم به حضور در دفتر خانه برای ابطال نیست.
   شرعا این زن و مرد دیگر همسر نیستند و خانم اگر نزدیکی داشته است واجب است عده را شروع کند. و پس از پایان عده خانم می تواند با شخص دیگری ازدواج کند
   وفقکم الله لکل الخیر

 6. حامد می گوید

  با سلام،
  دختر مجردی با اجازه پدر و در دفترخانه رسمی ۵ سال پیش به ازدواج موقت ۹۹ ساله فردی درآمده است،
  آیا به‌ ۲ دلیل زیر این خانوم میتواند به عقد موقت شخص دومی درآید:
  ۱_بر طبق نظر برخی مراجع همچون آیت ا… سیستانی و آیت ا… مکارم و… ازدواج موقت ۹۹ ساله باطل است.

  ۲_خانوم از شوهر اول بشدت ناراضی است و این آقا یکسالی هست که در زندان به سر میبرد و حاظر به طلاق خانوم هم نمی باشد.

  لازم به ذکر است که شوهر اول مقلد مکارم، شوهر دوم مقلد سیستانی و خود خانوم مقلد سیستانی هستند. و دفترخانه بدون اینکه مرجع تقلیدشان را سوال کنند و بدون مطرح کردن باطل بودن ازدواج موقت ۹۹ ساله اقدام به عقد نموده اند.

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   مسئله به این راحتی که نوشته اید نیست. این خانم باید احتیاط کنند و توصیه می کنیم از طریق دادگاه اقدام کنند و شوهر را راضی به بخشیدن و اتمام صیغه کنند این بهترین و مطمئن ترین راه که مطابق نظر تمام مراجع و فقها هست می باشد.
   وگرنه اگر راضی نشد با دفتر مرجع خانم صحبت کنند و شرایط شوهر را بگویند تا راهنمایی و اجازات لازم را داشته باشند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 7. اامیر می گوید

  سلام.وقت بخیر در مورد صیغه موقت زن مطلقه ک چند ماه از شوهر خود رسما جدا شده و دارای فرزند است و بعد از مدت عده با شخصی دیگر رابطه نامشروع داشته و زنا کرده اند ایا ازدواج موقت با این شخص جایز است یا خیر؟ با علم این ک زنا کرده است؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   اگر توبه کرده است، ازدواج موقت اشکال ندارد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 8. مجید می گوید

  سلام
  اگه پسری با زنی که شوهر دارد رابطه جنسی داشته باشد.و بعد از طلاق زن از شوهرش میتوند با ان زن ازدواج کند.
  اگر نمیشود باید چیکار کرد که ان زن حلال بشود.

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   العیاذ بالله گناه بزرگی مرتکب شده اند و باید توبه کنند.
   حرام ابد هستند و هیچ راهی برای ازدواج ندارند.
   از همه اینها گذشته کدام مرد عاقلی با چنین زن خیانتکارو از خدا بیخبری حاضر است ازدواج کند، بدیهی است که پایه های زندگی که باید بر اساس اعتماد و وفاداری باشد سست و ویران است.
   زندگی که بر اساس مخالفت با فرمان خدا آن هم اینطور بخواهد شکل بگیرد سرانجامی بجز پوچی و نابودی به همراه نخواهد داشت.
   اعاذنا الله من شرور انفسنا

 9. نازنین می گوید

  سلام وعرض قبولی طاعات
  سوال من دررابط باشرایط احصان برای زن ومرداست.
  طبق شرایط احصان اگرمردزن داری ک همسرش دردسترس نبوده و یاحائض بوده ونمیتونسته بازن خودنزدیکی کند(محصن محسوب نمیشود) بازن شوهرداری که مکره بوده و اجبارشده ،زناکند اولا درچنین حالتی آیا بازهم حرمت ابدی شامل میشود؟
  ثانیابفرض حرمت این حکم احتیاط واجب است درچه صورت میشود ب مرجع دیگرعدول کرد و حرمت این ازدواج ازبین رود؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   با تجاوز و زنا با زن شوهر دار (العیاذبالله) حرمت ابدی حاصل می شود و ارتباطی هم به شرایط احصان ندارد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 10. Raha می گوید

  سلام زن شوهرداری که مرتکب به عمل زنا با مرد زن دار شده ایا پس از توبه و ترک گناه میتواند باشوهر خودش بچه دار شود بعداز چه مدتی ؟؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   حتما باید توبه کرد.
   زمان خاصی ندارد، اما خوب است مدتی مثلا چهل روز بگذرد و حال معنوی با توبه و استغفار زیاد، مثلا روزی ۱۰۰۰ مرتبه پس از نماز صبح در چهل روز و بیشتر گفته شود تا آثار روحی گناه به فرزند منتقل نشود، یا کمتر منتقل شود!.
   اعاذنا الله من شرور انفسنا.

 11. دانشجو می گوید

  سلام علیکم
  آیا حکم حرمت ابدی با دخول تنها برای زنی است که شوهر دارد یا در مورد زن غیر شوهردار که بدون رعایت مدت عده با دو نفر زنا کرده است نیز جاری می‌شود؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   زنی که در عده هست، تا عده تمام نشده در حکم زن شوهر دار محسوب می شود.
   اگر خانم در ایام عده با مردی العیاذ بالله زنا کند، با آن مرد حرام ابد می شود و نمی تواند بعدا با آن مرد ازدواج کند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 12. م می گوید

  با سلام من دو سال پیش بازنی زنا کردیم و بعد توبه کردیم و دیگر زنا نکردیم و بعد ازمدتی فهمیدیم که ما حرام ابدی محسوب میشویم و بسیار پشیمان هستیم آیا ما که نمیدانستیم حرام میشویم بعد از طلاق آن زن میشود. ازدواج کرد

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   گناه بزرگی هست، پناه بر خدا!!.
   حرام ابد هستید،و نمی توانید هیچگاه با این شخص ازدواج کنید.
   اعاذناالله من شرور انفسنا

 13. Elnaz می گوید

  سلام دختری هستم ۲۰ ساله در ۱۵ سالگی چندین بار گناه زنا از پشت انجام دادم نمیدونم چیشد ک ب این گناه الوده شدم ولی خیلی پشیمانم درحالی ک بکارتم سالم هست ولی از مقعد خیلی رابطه داشتم توبه کردم اما الان میخام ازدواج کنم خواهش میکنم راهنمایم کنین آیا من بخشیده میشم ایا باید کارهای گذشتمو ب خاستگارم بگم؟؟؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   با توبه گناه شما بخشیده می شود انشاالله. نباید درباره رابطه های گذشته نزد همسر اعتراف کنید و آنها را بازگو نمایید، بین شما و خدای شماست.
   چون قبلا رابطه داشته اید دیگر باکره شرعی محسوب نمی شوید و اگر مجدد زمینه گناه پیش آمد نیازی به اذن پدر چون ندارید بجای گناه به این بزرگی، صیغه موقت بخوانید تا مرتکب رابطه حرام نشوید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 14. مریم می گوید

  سلام..من بایه پسر مدتی دوست شدم و به اصرار های زیاد اون زنا انجام دادیم و حالا اومدن خواستگاری من مراحل کامل طی شد خانواده ها راضین اما خانواده پسراصرار برچندماه نامزدی دارند و خانواده ی من مخالف ازدواج موقت..و من واقعا نمیتونم مقاومت کنم مقابل اصرار های نامزدم برای اینکه رابطه ای نداشته باشیم همش میگه خدا راضیه ماکه باکسی دیگه این کارو که نمیکنیم ?هرروز پشیمونم و هرباربازهم نمیتونم مقاومت کنم در مقابل خواسته ی اون..
  راستش نامزدم بخاطر جوی که بین جوونها پیش اومده و توخانوادش هس میگه من کاری به حرف آخوندها ندارم..اما درکل پسر وخانواده ی بدی ندارن..واین رو پدرم هم تایید کردن..اما من واقعا تو این موضوعات نمیدونم باید چیکار کنم..

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم خواهر گرامی
   زنا از گناهان کبیره است!، کار بسیار اشتباهی را انجام داده اید که آغاز زندگی را با گناه شروع کرده اید!، بدتر از این گناه این هست که آن را توجیه کنید و بگویید خدا راضی هست! ،چنین حرفی بدعت و گناهش بدتر از زناست!. چطور به خودشان اجازه می دهند که اینگونه یک گناه را عادی کنند!. پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمودند: به خُردى گناه منگريد بلكه بنگريد كه بر چه كسى گستاخى كرده ايد!بحارالأنوار : ۷۷/۱۶۸/۶٫

   باید عرض کنم چنین شخصی با این افکار آینده خوبی ندارند چون امام رضا عليه السلام فرمودند: گناهان كوچك راه هايى به سوى گناهان بزرگند وكسى كه ازخداوند دراندك ترس نداشته باشد، در زياد نيز از اونمى ترسد. بحار الأنوار : ۷۳/۳۵۳/۵۵ . زنا از گناهان بسیار بزرگ است که اگر کسی از آن نترسد و توبه نکند شیطان او را به سمت گناهان بسیار بزرگتر مثل شرک می برد!.

   چند توصیه:
   ۱- شما چون باکره نیستید از نظر فقهی دیگر نیازی به اذن پدر ندارید اگر درشرایط اجبار به این رابطه قرار گرفتید خودتان با ایشان بین خودتان ازدواج موقت داشته باشید، حداقل به این راحتی گناه نکنید!. ادامه روند تکرار این گناهان زمینه آسیب های روحی به شما و ایشان و تسلط شیطان بر زندگی شماست، بترسید از اینکه خدا نظر رحمتش را از شما بردارد، آنگاه چه خواهید کرد؟!.

   ۲-اصرار برای وجود دوران نامزدی در این دوره زمانه از جهت مشاوره امری درست است، شما باید شناخت بیشتری از خانواده ایشان داشته باشید.

   ۳-همسر شما باید شرایط شما را درک کند، حتی توصیه می کنیم در دوران عقد و صیغه به فکر رابطه جنسی نباشند!، اجازه بدهند با هم از این دوران برای شناخت بیشتر و تفریحات حلال استفاده کنید، رابطه مستقیم را برای دوران ازدواج قرار بدهند که هم این دوران و هم دوران ازدواج برای شما و ایشان یک دوران خاطره انگیز باشد،

   اگر شما از همین ابتدا اینطور با ایشان حتی از راه حلال ارتباط داشته باشید برای دوران پس از ازدواج کمی سخت خواهد شد، توصیه می کنیم دوران نامزدی داشته باشید همراه با عقد شرعی در این دوران نیازهای جنسی و معاشقه (بدون رابطه جنسی مستقیم) خاطره انگیز است. رابطه اصلی را با هم تعهد کنید که برای پس از ازدواج باشد که شما هم از جهت روانی آماده باشید و تحقیر روحی نشده باشید.

   ۴-اینکه میگویند کاری با روحانیت ندارم، خب حرف درستی نیست اجازه بدهید بگویم حرف خطرناکی است و نشان دهنده غرور و خود خواهی بیش از حد ایشان است، روحانیت اصیل و روحانیتی که معارف اهل البیت علیهم السلام را ترویج می کنند در روایات ما جایگاه بسیار رفیعی دارند. اینکه بگوید من قبول ندارم یعنی بی دین هستم!، یا اگر دین را قبول دارم هرگاه دین خدا چیزی گفت و من چیز دیگری خواستم خواسته من اولویت هست، نوعی غرور و فرعونیت!.

   عرض می کنم که این روحیه خطرناک است اگر کسی حرف خدا را قبول نداشته باشد فردا در زندگی چطور می خواهد حرف شما را قبول کند، هر طور دلش خواست زندگی می کند، رابطه می گیرد و اگر شما هم اعتراض کنید بدیهی است که حرف شما را هم به راحتی قبول نکند!، کسی که از خدا نترسد از شما هم نخواهد ترسید، پس اگر درآینده چنین رفتارهایی را از ایشان در زندگی شخصی دیدید کسی را ملامت نکنید جز خودتان و نگویید که مشاوری نبود مرا راهنمایی کند!.

   ۵- اینکه روحانیت اصیل را می خواهند قبول کنند یا نکنند خودتان قضاوت کنید به قولی گنجشکی کوچک روی درخت نشست، ساعتی بعد به درخت تنومند گفت مراقب خودت باش که می خواهم بلند شوم!، درخت گفت من نفهمیدم کی آمدی و کی می خواهی بروی!.

   ما به عنوان روحانی برای خداوند انشاالله محکم و قوی دین را ترویج می کنیم و دلسوز مردم و خیرخواه آنان هستیم و خداوند هم به روحانیت عزت داده و بیشتر از این هم خواهد داد. به جرات ادعا می کنم و تاریخ هم ثابت کرده زیر این آسمان کسی به اندازه روحانیت اصیل دلسوز این مردم و هدایت آنها و این مرز و بوم نبوده است و نخواهد بود.

   ۶- شما جای خواهر بنده هستید ایشان هم جای برادر بنده، سلام بنده را برسانید متن بالا را هم نشان بدهید بگویید کسی خوشبختی را در گناه نیافته است، قطعا شما روحیه مذهبی خوبی دارید و عاشق خدا و اهل البیت هستید وگرنه هیچگاه در یک سایت دینی سوال خودتان را مطرح نمی کردید، ببینید همه ما امام حسین علیه السلام را عاشقانه دوست داریم این موعظه حضرت را سر لوحه زندگی کنید که کسی از راه گناه به هیچ کجا نمی رسد.

   امام صادق عليه السلام فرمودند : مردى به حسين ـ كه درودهاى خداوند بر او باد ـ نوشت: مرا دو كلمه موعظه كن. در پاسخ او نوشت: «هر كس چيزى را از طريق نافرمانى كردن خدا بجويد، آنچه را بدان اميد دارد ، بيشتر از دست مى دهد و آنچه از آن مى گريزد ، زودتر به سرش مى آيد» .

   پس اگر به دنبال خوشبختی هستید توبه کنید، به این رابطه ها و افکار پایان بدهید، خداوند با بنده متکبر محکم برخورد می کند، اگر خداوند مسیری را معین کرد و کسی در راه گناه رفت، قطعا خداوند هم وارد میدان می شود.

   ۷-از همین الان که جوان هستید هر دو #توبه کنید، عقد شرعی داشته باشید به یکی از زیارتگاه ها و امام زاده ها بروید عهد کنید که در مسیر اهل البیت و خدا باشید، زندگی را اینگونه پایه ریزی کنید نه بر اساس افکار و منیت ها و خواسته های نفسانی و فراموش نکنید روحانیت همیشه خیر خواه مردم بوده و هست، انشاالله.

   ?به نوبه خودم برای شما از خداوند بهترین ها را خواهانم.
   وفقکم الله لکل الخیر

 15. زهرا می گوید

  زنی شوهر دار که مدت ۶ ماه با همسر خود زندگی نمیکرده و رابطه ای نداشته، با پسری مجرد رابطه جنسی برقرار کرده اند.پس از انجام طلاق و دوره عده با همون پسر نامزد کرده، بدون اطلاع از اینکه این کار تا چه حد گناهه و حرام ابدی میشن.الان حکم چیه؟ باید جدا شن؟؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   خیانت بزرگی هست و باید توبه کرد.
   حرام ابد هستند و نمی توانند با هم ازدواج کنند.
   اعاذناالله من شرور انفسنا

 16. فقط خدا می گوید

  با سلام
  میخواستم بدونم اگه زن شوهرداری که مدت سه سال هست خونه ی شوهرشو ترک کرده و در شرف طلاق هست اگه با مردی معاشقه ی بدون رابطه جنسی و دخول داشته باشه و به درگاه خدا توبه کنه تا بدون ازدواج دیگه از این روابط نداشته باشه میتونه بعد از طلاق و گذشت عده با اون مرد ازدواج کنه؟
  با تشکر

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   گناه بزرگی هست، پناه بر خدا.
   باید توبه کند و اگر نزدیکی جنسی نداشته (از عقب و جلو) پس از طلاق و رعایت عده طلاق، میی تواند با این شخص ازدواج کند هرچند ازدواج با چنین مردی ازدواج موفقی نیست اگر تغییر رویه ندهند!.
   وفقکم الله لکل الخیر

 17. مهلقا می گوید

  با سلام دختری که با مردی زن دار ارتباط داشته قبلا میتواند بعدا با پسر این مرد ازدواج کند؟؟؟؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   نمی تواند ازدواج کند با پسر شوهر، حالا چه عقد دائم داشته یا صیغه موقت.
   دقت کنید پس از اینکه صیغه خوانده شود و بین شما و مردی رابطه جنسی برقرار شود از جهت شرعی پدر شوهر و جدّ او هر چه بالا روند و پسر و نوه پسرى و دخترى شوهر، هرچه پایین آیند به شما محرم هستند، چه قبل از عقد متولد شده باشند یا بعد از عقد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 18. فاطمه می گوید

  سلام اگر دختر و پسری قبل از ازدواج رابطه ی جنسی بدون دخول داشته اند آیا بعد از ازدواج به هم محرم میشوند و بچه ی آن ها حلال زاده به دنیا می آید؟یا دختر اول باید صیغه ی شخص دیگری شود تا به آن پسر محرم شود؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   رابطه و دوستی با نامحرم حرام و از گناهان کبیره است.
   اگر توبه کنند و بعد با هم ازدواج کنند و فرزندی پس از ازدواج شرعی از این رابطه حلال به دنیا بیاید حلال زاده است و نیازی به صیغه دیگری شدن قبل از ازدواج نیست۱٫
   وفقکم الله لکل الخیر

 19. یگانه می گوید

  با سلام
  دختری که یک سال از عقدشون میگذره وهنوز خونه پدرشه و باکره هست و با شوهر خود نزدیکی نداشته ولی با دوست پسر خود نزدیکی کرده است آیا به اون پسر میتواند ازدواج کند.
  باتشکر.

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   ازدواج کرده و دوست پسر دارند این خانم؟!، حداقل از خدا نمی ترسند از همسرشون خجالت بکشند. آیا میدانند چه جرم و گناه بزرگی است و مجازات آن چیست!.
   توبه کنند، تا فرصت هست توبه کنند، چنین مردی هم که این زن رو به این گناه کشانده نشان می دهد اصلا لایق نیست.
   با آن پسر حرام ابد می شوند و تا عمر دارند نمی توانند با او ازدواج کنند.
   اعاذناالله من شرور انفسنا

 20. یگانه می گوید

  با سلام
  دختر و پسری که از زمان مجردیشون باهم بودن و رابطه داشتن حال چند سال میگذره و خیلی بهم وابسته هستن طوری دختر یکبار ازدواج ناموفق داشته تا اینکه مجددا عروس میشه و در دوران عقد با همان پسری که بهش نرسیده و دوستش داشته نزدیکی میکنه
  حال میتواند برگرده و با همان پسر ازدواج کند یا حرام ابدی شدن بهم
  ناگفته نماند دختر عقد بوده و از ازدواجش ناراضیه
  با سپاس

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   داشتن رابطه با دیگری حرام است و زنا است و باید تا خداوند فرصت داده توبه کرد!.
   زنا در زمان عقد گناه و خیانت بسیار بزرگی است، نارضایتی از شوهر دلیل بر تن دادن به گناه و زنا نیست!، اگر ناراضی بودند، طلاق می گرفتند و پس از عده، مجدد ازدواج می کردند.
   چنین مردی هم که این زن را به این گناه کشانده است شخص ایده آل و مناسبی نیست، کسی که از خدا حیا نکند و به همسر دیگران تعدی کند نباید انتظار داشت که شخصیت قابل اعتمادی باشد! تا این زن را خوشبخت کند.

   در هر حال، اگر مرد با زن دیگرى که در عقد مرد دیگری است(العیاذ بالله) زنا کند بنابراحتیاط واجب آن زن و مرد بر هم حرام ابد مى‏شوند و نمی تواند پس از طلاق هم با هم ازدواج کند.

   وفقکم الله لکل الخیر

 21. ناشناسس می گوید

  زنی در حال طلاق گرفتن است در دوره ی عقد رابطه داشته و باکره نیست و باهمسر خود زندگی نکرده است و دیگر هیچ ارتباطی باهمسرش ندارد با کس دیگری زنا کرده و قصد ازدواج بعد از طلاق زتن رادارند و اطلاع نداشتند که بر هم حرام میشوند به تازگی متوجه این موضوع شدند و بسیار پشیمان هستند چون به هم علاقه شدیدی دارند آیا میتوان توبه کرد و بعد از طلاق با این آقا ازدواج کرد

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   داشتن رابطه با دیگری حرام است و زنا است و باید تا خداوند فرصت داده توبه کرد!.

   حتی اگر ماه ها قبل از طلاق با همسرش رابطه نداشته باشد. خیانت و گناه بسیار بزرگی است که با دیگری رابطه جنسی داشته باشد!.
   چنین مردی هم که این زن را به این گناه کشانده است شخص ایده آل و مناسبی نیست، کسی که از خدا حیا نکند و به همسر دیگران تعدی کند نباید انتظار داشت که شخصیت قابل اعتمادی باشد!.

   در هر حال، اگر مرد با زن دیگرى که در عقد مرد دیگری است(العیاذ بالله) زنا کند بنابراحتیاط واجب آن زن و مرد بر هم حرام ابد مى‏شوند و نمی تواند پس از طلاق هم با هم ازدواج کند.

   وفقکم الله لکل الخیر

 22. مریم می گوید

  سلام دختری هستم من و پسر عمویم عاشق هم هستیم و مرتکب زنا شده ایم(به اجبار پسرعمو تن به خواستش دادم و بعد با میلیم همراهیش کردم)از نوع مقعدی و بکارت آسیبی ندیده و خانواده هاهم در جریان س.ک.س نیستن الان مراحل خواستگاری رو رد کرده اینم میخواستم بدونم من الان باکره حساب میشم یا نه و سوال بعد اینکه نوع صیغه محرمیت خوندن برای من فرق داره و عاقد باید درجریان باشه لطفا جواب بدید بچم حرام زاده درنیاد

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   زنا حرام و گناه بزرگی است، حتما توبه کنید، انشاالله خداوند هم مهربان و توبه پذیر هست!.

   نیازی نیست که عاقد چیزی را بداند، به صورت عادی عقد را می خواند، و پس از ازدواج اگر بچه ای به دنیا بیاید حلال زاده است.
   نوع صیغه محرمید برای افراد باکره و افرادی که العیاذ بالله زناداده اند فرقی نمی کند..

   از جهت فقهی مطابق نظر برخی از مراجع حتی با نزدیکی از عقب خانم دیگر باکره نیست و احکام باکره را ندارد!
   وفقکم الله لکل الخیر

 23. نفس می گوید

  اگر زن‌ مطلقه ای که حدود یک سال ونیم قبل از طلاق با شوهرش جدا زندگی می‌کرده و در این مدت نزدیکی نداشته یک ماه بعد از طلاق و در زمان عده با مرد دیگری رابطه داشته و قصد ازدواج دارن آیا این زن و مرد به هم حرام میشوند. (آیت الله مکارم)در صورت حرام شدن میتونن مرجع تقلیدشون رو عوض کنن

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   داشتن رابطه در عده با دیگری حرام است و زنا است و باید توبه کرد!. حتی اگر ماه ها قبل از طلاق با همسرش رابطه نداشته باشد.

   اگر مرد با زنى که در عدّه دیگرى است زنا کند بنابراحتیاط واجب آن زن بر او حرام مى‏شود و نمی تواند با او ازدواج کند، خواه طلاق رجعى باشد یا غیر رجعى.
   وفقکم الله لکل الخیر

 24. قدیس می گوید

  ببخشید زنی بدون ایجاد رابطه با همسرش ۳فرزند دارد لطفا بگویید قاضی در صورتی که زن زناکار باشد و ۴شاهد هم اقامه شهادت کنند چه حکمی صادر میکند و به استناد چه ماده ای حکم میکند

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   سوال شما واضح نیست، لطفا با توضیحات بیشتر در قسمت ارسال سوال سایت سوال خودتان را مطرح کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 25. عسل می گوید

  سلام اگر زن مطلقه ای که یک سال و خرده ای جداشده و عده ندارد.و با پسر مجرد زنا کرده ولی رعدا پشیمون شده چرا صیغه محرمیت نخوندن و زن توبه کنه و میتونه با همون پسر صیغه موقت بخونن خودشون ک دیگ گناه نشه.اخه فقط به اون پسر اعتماد داره که ادیتش نمیکنه و دوسش داره .در ضمن زن زناکار همیشه نیس فقط دوبار اونم فکر میکرد چون شوهر نداره گناه نیس ولی اطلاعاتشو برد بالا..و بعدا توبه کرد الان میتونه باهمون پسر صیعه بشه

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم خواهر گرامی
   اگر طلاق گرفته، و عده را رعایت کرده و پس از تمام شدن عده، العیاذ بالله مرتکب چنین گناه بزرگی شده است و الان هم توبه کرده است. می تواند با همان شخص ازدواج کند، مانعی نیست.

   (اما توجه کنید اگر خانم می دانست شخصی که او را به این گناه کشانده، چه ظلمی را در حق او روا داشته هیچگاه به فکر ازدواج با چنین شخصی نمی افتاد، ارزش و لیاقت ندارد!).
   اعاذناالله من شرور انفسنا

 26. محمد می گوید

  سلام ..
  یه پسر و دختری به هم علاقه مندن .. ولی خانواده دختر بشدت مخالفت میکنن ..
  میخواستم بدونم چه قانونی هس که بشه بدون اجازه پدر دختر رو عقد کرد ..
  آخه شنیدم یه قانون هس که طی یه شرایطی پسر و دختر با دستور دادگاه مجبور به اذدواج میشن حتی بدون اجازه ..
  اگ میشه یه راهکار بهمون نشون بدید … سنگ اندازی های خانواده ها چه کارایی که با جوونایی ک میخوان از راه درست اذدواج کنن نمیکنه ..
  یعنی حتی حاضرن هر عمل خلاف شرع و عرفی رو انجام بدن تا بهم برسن . با سپاس

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   قطعا سنگ اندازی جلو ازدواج دو جوان درست نیست.
   اما فراموش نکنید چه بسا مخالفت پدر دختر منطقی باشد!. آیا اگر خواهر خود شما بخواهد باید جوان ازدواج کند، یا دختر شما، آنگاه باز اینطور می گفتید که حاضر هستند هر عمل خلاف شرعی را انجام بدهند!!!.

   کمی صبر داشته باشید، از دعا غافل نشوید، از یکی از بزرگتر های خانواده دختر بخواهید وساطت بکند، به فکر دهتر هم باشید، مشاور بروید.چه بسا چنین ازدواجی به صلاح شما یا دختر نباشد.
   در هر حال ازدواج بدون اذن پدر باطل هست. اما اگر پدر دختر بهانه های واهی داشت می توانید با خواست دختر از طریق دادگاه اقدام کنید اما چنین کاری پسندیده نیست. تا می توانید سعی کنید خانواده دختر را راضی نمایید، بحث یک عمر زندگی هست، بحث زندگی دختر هست، چه بسا با رفتارهای خودسرانه پسر آینده دختر نابود شود، یا دختر آسیب های روحی جدی ببینید، پس با مشاوره منطقی و از راهش وارد شوید. خودتان را جای پدر دختر بگذارید!.
   وفقکم الله لکل الخیر

 27. م می گوید

  سلام
  زنا با دختری و ازدواج با خاهرش چه حکمی دارد

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   این ازدواج از جهت فقهی مانعی ندارد، اما چنین ازدواجی اصلا مناسب نیست و زمینه مجدد گناه و برگشت به دام شیطان هست!.
   اعاذناالله من شرور انفسنا

 28. Nazanin zahra می گوید

  سلام خسته نباشید…یک خانم ک در دوران دوستی با یک پسر زنا کرده و با همان پسر ازدواج کرده …حکمش چیست؟

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   اگر در زمان مجردی چنین کاری کرده ، گناه بزرگی کرده اند و باید توبه کنند!.
   ازدواج بعدی آنها اشکالی ندارد اما باید توبه کنند!.
   وفقکم الله لکل الخیر

 29. محمد11 می گوید

  با سلام پسری که با زن شوهر دار زنا کرده است و به شدت پشیمانند و توبه کردند اند به در گاه حق میتوانند بعد از طلاق زن با هم ازدواج کنند؟

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   گناه بزرگی مرتکب شده، خیانت بزرگی هست هم به خدای متعال و هم به شوهر آن زن! و خیانت به خودش.
   حتما باید توبه کرد، توبه هم فقط زبانی نیست!.
   این دو نفر به هم حرام ابد هستند، حتی بعد از طلاق هم نمی توانند ازدواج کنند.

   بهتر است به فکر توبه باشد تا ادامه این ارتباطات که هم دنیا را نابود می کند و آخرت او را!!.
   اعاذنا الله من شرور انفسنا

 30. بنده خدا می گوید

  سلام
  اگر زن شوهرداری عاشق مردی مجرد بشه میتونه محرم او بشه؟به هر حال قطع این ارتباط کشنده است و از طرفی جدایی از همسر غیر ممکن

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   امکان محرم شدن هست، اما اصل چنین علاقه ای شیطانی است و عاقبت خوشی هم ندارد. بهتر آنست که فراموش کند.
   اگر قطع ارتباط کند آرام آرام این علاقه هم از بین می رود.

   اعاذنا الله من شرور انفسنا

   1. احسان می گوید

    با سلام . فرمودید که امکان محرم شدن وجود دارد. سلسه مراتب این محرمیت را میتوانید توضیح دهید..
    باتشکر فراوان و توفیقات روز افزون از خداوند مننان برای شما و همکاران محترمتان.

    1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

     سلام علیکم
     ار خانم دختر داشته باشد، می توانند صیغه محرمیت بخوانند با اذن پدر.
     اما چنین راهی متعارف نیست و ضرورتی هم ندارد و نزدیک شدن برای این نوع عشق های بدون عقلانیت حتی از راه محرمیت، اصلا توصیه نمی شود چون زمینه حضور شیطان است.
     وفقکم الله لکل الخیر

 31. محمد می گوید

  ایا بعد از اینکه با زنی زنا کردی که ان زن شوهر دارد میشود با دختر او ازدواج کرد

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   اگر با زنی غیر از عمه و خاله خود زنا کند، احتیاط واجب آن است که با دختر او ازدواج نکند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 32. حسين می گوید

  سلام
  آيا امكان ازدواج مرد مجرد پس از زنا با زن شوهر داري كه در هنگام زنا از شرايط احصان خارج ( حبس بودن شوهر) بوده است و به دلائل مشكلات شوهر بيش از يك سال از آخرين ارتباط زناشويي گذشته باشد وجود دارد؟

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   مطابق نظر اکثر مراجع حرام ابد هستند، حتی اگر امکان دسترسی به شوهر برای خانم نبوده باشد!.
   ثانیا این ازدواج اصلا موفق نیست، مرد بهتر است به خیانتی که کرده فکر کند! و از خداوند توبه بخواهد!، همسری که اهل زناست اصلا گزینه خوبی برای زندگی نیست!.

 33. فرهان می گوید

  وقتی که یک زن و یک مرد ازدواج کردن بعد از آن میشود زنا کرد یا خیر

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   اگر مرد و زنی ازدواج کردند، همین مرد و زن می توانند رابطه جنسی باهم داشته باشند، و نتنها حرام نیست بلکه ازدواج از سفارشات دین اسلام هست.[رابطه زن و شوهر را زنا نمی گویند!!!]
   اما رابطه جنسی با غیر از همسر زنا هست، و حرام می باشد، و کیفر سخت دنیایی و آخرتی دارد!.
   وفقکم الله لکل الخیر

 34. ناشناس می گوید

  ایا بازن شوهر دار زنا انجام شودواز کار پیشامد هر دو پشیمان هستن وبسیار توبه کردن
  ودر حال حاضر دیکر چیزی بینشان نیست بعد ان مرد متواند با دخترآن زن ازدواج کند

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم!
   زنا از بزرگترین گناهان نزد خدای متعال هست!، حتما باید توبه کنند و هر نوع ارتباطی را پایان بدهند و از خداوند بخشش بخواهند، امید که توبه آنها پذیرفته شود.
   از جهت فقهی نمی تواند دختر او را به همسری بگیرد!.
   توجه کنید، با این سابقه گناه و شکستن حریم الهی هر چقدر شما به هر عنوان دیگری به این زن شوهر دار نزدیک شوید، زمینه گناه و حضور شیطان بیشتر خواهد بود!!!، تا می توانید دور شوید، و فراموش کنید! توبه فقط به زبان نیست، اگر کمی به خیانتی که در حق شوهر آن زن کرده اید فکر کنید، هیچگاه از خجالت روی دیدن او را نخواهید داشت، چه رسد به اینکه بروید سر سفره او و داماد او شوید!!.

   اعاذناالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا