وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

پیشنهاد ما برای مطالعه شما

آخرین نوشتارهای بخش احکام زن و شوهر:

حکم کوتاهی در تربیت صحیح فرزند

تربیت ناصحیح فرزند ۱۰۴۳ - آیا تلاش نکردن در جهت تربیت صحیح فرزند و آموزش ندادن احکام و اعتقادات صحیح به او، حق الناس است و…

چرا مرد باید نفقه زن را بدهد

چرا مرد باید نفقه زن را بدهد چرا نفقه زن، بر مرد واجب است؟در قوانين اسلامى، نفقه نيز مانند مهر وضع مخصوص به خود دارد و نبايد…

هدیه به همسر در روز والنتاین

هدیه به همسر در روز والنتاینحضرت آیت الله مکارم شیرازیهدیه روز والنتاین پرسش :هدیه روز ولنتاین به همسر چه حکمی…

اتهام خیانت به همسر

اتهام خیانت به همسرحضرت آیت الله مکارم شیرازیاتهام خیانت به همسر پرسش :اگر مردی به همسر خود اتهام خیانت زده باشد و برای…

حکم آموزش مسائل جنسی

حکم آموزش مسائل جنسیحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم آموزش مسائل جنسی پرسش :با توجّه به معضلات کنونى اجتماع، که بعضاً نتیجه…

حکم ارضا همسر به صورت تلفنی

حکم ارضا همسر به صورت تلفنیحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم خروج منی بر اثر گفت وشنود حرفهای عاشقانه پرسش :اگر حرف های…

حکم استفاده از اسپری تاخیری

حکم استفاده از اسپری تاخیریحضرت آیت الله مکارم شیرازیاستفاده از اسپری جنسی پرسش :آیا استفاده از اسپری جنسی برای مردان…

ملاعبه با همسر در دوران حیض

ملاعبه با همسر در دوران حیضحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم استمتاع از همسر در دوران حیض پرسش :نزدیکی در دوران حیض بدون…

حکم پشت به قبله بودن در غسل

حکم پشت به قبله بودن در غسلحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم پشت به قبله بودن با بدن عریان پرسش :در حالاتی که بدن انسان…

حق زن برای در خواست همبستری

حق زن برای در خواست همبستریحضرت آیت الله مکارم شیرازیحق زن برای در خواست همبستری پرسش :۱-آیا زن حق دارد در برابر…

گرفتن فیلم از رابطه زناشویی

گرفتن فیلم از رابطه زناشوییحضرت آیت الله مکارم شیرازیتهیه فیلم از رابطه زناشوئی توسط زوجین پرسش :اگر انسان از رابطه…

وطی در دبر

وطی در دبرحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم وطی در دبر زوجه پرسش :لطفا بفرمایید وطی در دبر زن ( در زمان عادت ماهانه و غیرآن)…
🔗 لینک کوتاه