وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

احکام حنوط طبق نظر ۱۰ مرجع

احکام حنوط

فهرست این نوشتار:

رساله توضیح المسائل طهارت

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][بعد از غسل واجب است میّت را حَنُوط کنند]

مسأله ۵۸۵ بعد از غسل، واجب است میّت را حنوط کنند، یعنی به پیشانی و کف دستها و سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاهای او کافور بمالند (۱). و مستحب ّ است به سر بینی میّت هم کافور بمالند (۲) و باید کافور ساییده (۳) و تازه باشد و اگر به واسطه کهنه بودن، عطر او از بین رفته باشد کافی نیست. (۴)

(۱) (گلپایگانی، صافی:) و بنا بر احتیاط واجب در این چند موضع مقداری کافور هم بگذارند..

(مکارم:) و احتیاط آن است مقداری از کافور روی این اعضاء بگذارند و باید کافور پاک و مباح و تازه باشد، به طوری که عطر معمولی خود را حفظ کند.

(سیستانی:) کافور بزنند به طوری که مقداری از کافور در آنها باقی بماند هر چند به غیر مالیدن باشد..

(۲) (سیستانی:) کافور بزنند..

(۳) (اراکی، سیستانی:) و پاک و مباح (غیر غصبی)..

(۴) (گلپایگانی، صافی:) بنا بر احتیاط کافی نیست.

[در حنوط میت مراعات ترتیب بین اعضای سجود لازم نیست]

مسأله ۵۸۶ در حنوط میت، مراعات ترتیب بین اعضای سجود لازم نیست اگر چه مستحب ّ (۱) است اوّل کافور را به پیشانی میّت بمالند.

(۱) (فاضل:) احتیاط مستحب..

(اراکی:) مسأله در حنوط میّت باید اول کافور را به پیشانی میّت بمالند ولی در جاهای دیگر، ترتیب لازم نیست.

(خوئی، گلپایگانی، تبریزی، صافی:) مسأله احتیاط واجب آن است که اول کافور را به پیشانی میّت بمالند ولی در جاهای دیگر، ترتیب لازم نیست.

(بهجت، سیستانی:) احتیاط مستحب ّ..

(نوری:) مستحب..

(سیستانی:) ترتیب معتبر نیست.

(زنجانی:) مسأله مراعات ترتیب در حنوط لازم نیست ولی احتیاط مستحب آن است که اول کافور را به پیشانی میت بمالند.

(مکارم:) مسأله احتیاط آن است که اول کافور را به پیشانی میّت بمالند، بعد به اعضاءِ دیگر و این کار قبل از کفن کردن، یا در اثنای آن باشد، نه بعد از آن.

[بهتر آن است که میّت را پیش از کفن کردن، حنوط نمایند]

مسأله ۵۸۷ بهتر آن است که میّت را پیش از کفن کردن، حنوط نمایند اگر چه در بین کفن کردن و بعد از آن هم مانعی ندارد.

(مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله ۵۸۶.

[ کسی که برای حج احرام بسته است]

مسأله ۵۸۸ کسی که برای حج احرام بسته است، اگر پیش از تمام کردن سعی بین صفا و مروه بمیرد، حنوط کردن او جایز نیست و نیز اگر در احرام عمره پیش از آن که موی خود را کوتاه کند بمیرد نباید او را حنوط کنند.

(اراکی:) مسأله کسی که برای حج یا عمره احرام بسته است اگر پیش از تمام کردن نماز طواف و سعی بین صفا و مروه بمیرد، حنوط کردن او جایز نیست.

(گلپایگانی:) اگر پیش از تمام کردن طواف بمیرد حنوط کردن او جایز نیست.

(صافی:) اگر پیش از تقصیر در احرام عمره و پیش از انجام سعی در احرام بمیرد حنوط کردن او جایز نیست.

(خوئی، تبریزی:) اگر بمیرد، حنوط کردن او جایز نیست، مگر این که در احرام حج بعد از تمام کردن سعی بمیرد.

(سیستانی:) اگر بمیرد، حنوط کردن او جایز نیست، مگر در دو صورتی که در مسأله [۵۵۳] گذشت.

(زنجانی:) اگر بمیرد، حنوط کردن او جایز نیست، مگر این که در احرام حج بعد از حلق یا تقصیر و سعی بین صفا و مروه، یا در عمره مفرده پس از حلق یا تقصیر بمیرد.

(مکارم:) اگر بمیرد حنوط و هیچ بوی خوش دیگری برای او جایز نیست.

[زنی که شوهر او مرده]

مسأله ۵۸۹ زنی که (۱) شوهر او مرده و هنوز عدّه اش تمام نشده اگر چه حرام است خود را خوشبو کند، ولی چنانچه بمیرد حنوط او واجب است.

(۱) (سیستانی:) معتکف و زنی که..

[مکروه است میّت را با مشک و عنبر و عود و عطرهای دیگر خوشبو کنند]

مسأله ۵۹۰ مکروه است میّت را با مشک و عنبر و عود و عطرهای دیگر خوشبو کنند یا برای حنوط اینها را با کافور مخلوط نمایند (۱).

(۱) (اراکی:) بلکه احتیاط مستحب ّ، ترک آن است.

(خوئی، فاضل، تبریزی:) مسأله احتیاط واجب آن است که میّت را با مشک و عنبر و عود و عطرهای دیگر خوشبو نکنند و نیز اینها را با کافور هم مخلوط ننمایند.

(گلپایگانی، سیستانی، صافی:) احتیاط مستحب..

(مکارم، زنجانی:) احتیاط..

[مخلوط تربت حضرت سید الشهداء علیه السلام با کافور]

مسأله ۵۹۱ مستحب ّ است، قدری تربت (۱) حضرت سید الشهداء علیه السلام با کافور مخلوط کنند، ولی باید از آن کافور به جاهایی که بی احترامی می شود نرسانند و نیز باید تربت به قدری زیاد نباشد، که وقتی با کافور مخلوط شد، آن را کافور نگویند.

(۱) (سیستانی:) تربت قبر..

(مکارم:) مسأله شایسته است قدری تربت حضرت سید الشهداء علیه السلام را با کافور مخلوط کنند، اما به قدری زیاد نباشد که آن را کافور نگویند.

[اگر کافور به اندازه غسل و حنوط نباشد]

مسأله ۵۹۲ اگر کافور به اندازه غسل و حنوط نباشد بنا بر احتیاط واجب (۱) غسل را مقدّم دارند و اگر برای هفت عضو نرسد بنا بر احتیاط واجب (۲) پیشانی را مقدم دارند.

(۱) (فاضل:) باید.. (۲) [عبارت «بنا بر احتیاط واجب» در رساله آیات عظام: اراکی، فاضل، بهجت و مکارم نیست] (گلپایگانی، صافی:) مسأله اگر کافور پیدا نشود یا فقط به اندازه غسل باشد، حنوط لازم نیست و چنانچه از غسل زیاد بیاید ولی به همه هفت عضو نرسد باید اول به پیشانی و اگر زیاد آمد به جاهای دیگر بمالند.

(خوئی، تبریزی، زنجانی:) باید بنا بر احتیاط..

(سیستانی:) بنا بر احتیاط مستحب..

[مستحب ّ است دو چوب تر و تازه]

مسأله ۵۹۳ مستحب ّ است دو چوب تر و تازه در قبر (۱) همراه میّت بگذارند. (۲)

(۱) (بهجت:) در کفن.. (۲) (اراکی:) و بهتر است که هر کدام به طول یک ذراع باشد.

(مکارم:) خواه داخل کفن باشد یا بیرون آن.

(بهجت:) یکی را در تَرقُوَه طرف چپ بین پیراهن و لنگ و یکی را در تَرقُوَه راست به بدن میت برسانند.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

معنای حنوط کردن [احکام حنوط ]

پرسش : معنای حنوط و حکم آن را بیان فرمایید؟

پاسخ : بعد از تمام شدن غسل، واجب است میت را «حَنُوط» کنند، یعنى به محلهاى هفتگانه سجده (پیشانى، کف دستها، سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاها) کافور بمالند و احتیاط واجب آن است مقدارى از کافور روى این اعضا بگذارند و باید کافور، پاک و مباح و تازه باشد، بطورى که عطر معمولى خود را حفظ کند.

کیفیّت انجام حنوط [احکام حنوط ]

پرسش : چگونگی انجام حنوط و زمان آن را بیان فرمایید؟

پاسخ : احتیاط واجب آن است که اوّل کافور را به پیشانى میت بمالند، بعد به اعضاى دیگر و این کار قبل از کفن کردن، یا در اثناى آن باشد، نه بعد از آن

حکم حنوط ميّت مُحرم [احکام حنوط ]

پرسش : انجام حنوط برای میّت مُحرِم چه حکمی دارد؟

پاسخ : کسى که براى حج یا عمره احرام بسته است اگر از دنیا برود حنوط و هیچ بوى خوش دیگرى براى او جایز نیست.

حکم حنوط زوجه مرحومه که در عدّه وفات است [احکام حنوط ]

پرسش : با توجّه به حرمت خوشبو کردن زن در عدّه ی وفات، چنانچه زن فوت کند برای حنوط تکلیف چه می باشد؟

پاسخ : زنى ‏که شوهرش مرده و هنوز در عدّه وفات است، حرام است خود را خوشبو کند؛ ولى اگر بمیرد حنوط او واجب است.

حکم خوشبو کردن ميّت [احکام حنوط ]

پرسش : آیا می توان میت را با مواد معطر، خوشبو کرد؟

پاسخ : احتیاط آن است که میّت را با مشک و عنبر و عطرهاى دیگر خوشبو نکنند، حتّى براى حنوط، اینها را با کافور مخلوط ننمایند.

اگر کافور به اندازه غسل و حنوط نباشد [احکام حنوط ]

پرسش : اگر برای انجام غسل و حنوط میّت، کافور به مقدار لازم وجود نداشته باشد تکلیف چیست؟

پاسخ : اگر کافور به اندازه غسل و حنوط نباشد بنابر احتیاط واجب غسل را مقدّم دارند و اگر براى هفت عضو نرسد پیشانى را مقدم دارند.

مخلوط کردن تربت سيّدالشّهداء (ع) با كافور [احکام حنوط ]

پرسش : مخلوط کردن تربت حضرت سيّدالشّهداء علیه السلام با کافور چه حکمی دارد؟

پاسخ : شایسته است قدرى تربت حضرت سیّدالشّهداء (ع) را با کافور مخلوط کنند، امّا بقدرى زیاد نباشد که آن را کافور نگویند.

وجوب حنوط میّتی که تیمّم داده شده است [احکام حنوط ]

پرسش : میّتی که تیمّم داده شده است حَنُوط برای او واجب است؟

پاسخ : در این صورت نیز باید حَنُوط انجام شود.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی

 

حتما بخوانيد

 1. احکام محتضر / رساله ۱۰ مرجع
 2. آيا رو به قبله نمودن محتضر واجب است
 3. دعا و سوره برای راحت جان دادن محتضر
 4. مستحبات بعد از مرگ
 5. وجوب غسل و کفن و نماز و دفن مسلمان
 6. اجازه ولی یا وصی میت در دفن میت
 7. احکام غسل میت / رساله ۱۰ مرجع
 8. روش تيمم ميت
 9. غسل ارتماسي ميت
 10. مادر حين زايمان فوت كند تكليف جنين چيست
 11. احکام اموات‏ (نظر رهبری)
 12. استفاده از اموال ميت در مجلس ترحيم
 13. نبش قبر و انتقال اجساد چه حكمى دارد
 14. حكم قبر چند طبقه


کلید: احکام حنوط احکام حنوط احکام حنوط احکام حنوط احکام حنوط احکام حنوط احکام حنوط احکام حنوط احکام حنوط احکام حنوط احکام حنوط احکام حنوط احکام حنوط احکام حنوط احکام حنوط احکام حنوط احکام حنوط احکام حنوط احکام حنوط احکام حنوط[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.