وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

فهرست موضوعی احکام فطریه

مبلغ زکات فطره و کفاره سال ۹۷

زمان دقيق پرداخت فطريه چه موقع است

هر يك صاع و يك مد چند كيلو است

منظور از قوت غالب چيست

زكات فطره در چه اموري بايد استفاده شود

دادن فطريه قبل از عيد فطر چه حكمي دارد

فطریه مهمان در شب عید فطر بر عهده کیست

احكام فطريه دختر در دوران نامزدي و عقد

آيا دادن فطريه به واجب النفقه جايز است

آيا مي توان فطريه را در شهر ديگري بدهيم

چه کسانی باید فطریه بپردازند

فطریه را به چه کسانی باید داد/آيا به هر فقيري مي توان فطريه داد

منظور از نانخور بودن در زکات فطره چیست

احكام زكات فطره دانشجويان و سربازان

حكم تصرف در فطريه كنار گذاشته شده

جنس و مقدار زكات فطره چگونه است

فطریه مهمان در شب عید فطر بر عهده کیست

دادن فطريه بعد از عيد فطر چه حكمي دارد

اگر فطریه ندهیم چه می شود

آيا فطريه زن بر عهده شوهر است

آيا افراد فقير بايد زكات فطره بدهند

اگر پدر فطريه همسر و فرزندان را ندهد

فطریه نوزاد و جنین در شب عید فطر

حكم تصرف در فطريه كنار گذاشته شده

آيا به هر فقيري مي توان فطريه داد

حکم تأخیر در پرداخت فطریه

احكام پرداخت فطريه به فرد بدهكار

آيا مي توان فطريه را به فرد سيد بدهيم

فطریه کارمندان و کارگران و شخص اجیر شده

فرق فقير و مسكين از جهت فقهي چيست

حكم مصرف زکات فطره در امور مختلف

پرداخت فطريه به اقوام و فاميل فقير

دادن فطریه برای آزادی زندانیان فقیر

حکم دادن فطریه به طلبکاران شخص فقیر

آخرین نوشتارهای بخش احکام زکات فطره:

حکم دادن فطریه به کمیته امداد

حکم دادن فطریه به کمیته امدادحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم پرداخت زکات فطره به کمیته امداد پرسش :پرداخت زکات فطره به…

حکم زکات فطره طفل شير خوار

 حکم زکات فطره طفل شير خوارحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم زکات فطره طفل شير خوار پرسش :زکات فطره طفل شیر خوار به عهده…

آیا فطریه حتما باید برنج باشد

آیا فطریه حتما باید برنج باشدحضرت آیت الله مکارم شیرازیمعيار تعيين خوراک برای پرداخت فطره پرسش :آیا در پرداخت زکات فطره…

وقت پرداختن فطریه

وقت پرداختن فطریهحضرت آیت الله مکارم شیرازیوقت اداى زكات فطره پرسش :وقت پرداختن زکات فطریه چه زمانی است؟پاسخ :وقت…

نیت زکات فطره

نیت زکات فطرهحضرت آیت الله مکارم شیرازیاعتبار قصد قربت در زکات فطره پرسش :آیا باید در هنگام پرداخت زکات فطره، قصد قربت…

فطریه جدا شده گم شود

فطریه جدا شده گم شودمطابق نظر آيت الله سيستاني ۴پرسش: اگر فرد در شب عید فطر زکات فطره را جدا کند اما سهواً گم شود یا خرج گردد…

زکات فطره فرزند مرتد و کافر

زکات فطره فرزند مرتد و کافرسوال: اگر پسر من بگوید من به اسلام و... هیچ اعتقادی ندارم و حتی توهین هم بکند دادن زکات فطره اش…

پیشنهاد ما برای مطالعه شما

🔗 لینک کوتاه