وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

احكام زكات فطره آيت الله وحيد خراساني

احكام زكات فطره آيت الله وحيد خراساني

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”]

آيت الله وحيد خراساني
آيت الله وحيد خراساني

شرايط وجوب زكات فطره و مقدار آن از غذاى معمول يا قيمت آن

مسأله ۲۰۰۸ ـ كسى كه موقع غروب شب عيد فطر بالغ و عاقل است و فقير و بنده كسى نيست ، به اين معنى كه ماه رمضان را ـ اگر چه به يك آن تا تحقّق غروب ـ با اين شرايط درك كند ، بايد براى خودش و كسانى كه نان خور او هستند ، هر نفرى يك صاع ـ كه تقريباً سه كيلوگرم است ـ گندم يا جو يا خرما يا كشمش يا برنج و مانند اينها به مستحقّ بدهد ، و بنابر احتياط واجب غذاى معمول محلّش باشد ، و اگر پول يكى از اينها را هم بدهد كافيست ، و بنابر احتياط واجب كسى كه وقت غروب شب عيد فطر بى هوش است ، بايد فطره را بدهد.

تعریف فقیر و زكات فطره او
مسأله ۲۰۰۹ ـ كسى كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد و كسبى هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و عيالاتش را بگذراند، فقير است، و دادن زكات فطره بر او واجب نيست.
فطره كسانى كه در غروب شب عيد فطر نان‏خور انسان حساب مى‏ شوند
مسأله ۲۰۱۰ ـ انسان فطره كسانى را كه در غروب شب عيد فطر نان خور او حساب مى شوند بايد بدهد ، كوچك باشند يا بزرگ ، مسلمان باشند يا كافر ، دادن خرج آنها بر او واجب باشد يا نه ، در شهر خود او باشند يا در شهر ديگر.
زكات دادن به زنى كه به عقد موقت درآمده اگر فقير باشد
مسأله ۲۰۱۱ ـ اگر كسى را كه نان خور اوست و در شهر ديگر است وكيل كند كه از مال او فطره خود را بدهد ، چنانچه اطمينان داشته باشد كه فطره را مى دهد ، لازم نيست خودش فطره او را بدهد.
ميهمانى كه پيش از غروب شب عيد فطر با رضايت صاحبخانه آمده
مسأله ۲۰۱۲ ـ فطره ميهمانى كه پيش از غروب شب عيد فطر با رضايت صاحبخانه وارد شده و در وقت وجوب زكات فطره نان خور او حساب مى شود ، بر او واجب است.
ميهمان و كسى كه بدون رضايت صاحبخانه آمده باشد
مسأله ۲۰۱۳ ـ مهمانى كه پيش از غروب شب عيد فطر بدون رضايت صاحبخانه وارد شده و مدّتى نزد او مى ماند ، بنابر احتياط واجب فطره اش را هم خودش و هم ميزبان بدهد ، و همين احتياط در مورد كسى كه انسان را مجبور كرده اند كه خرجى او را بدهد ، بايد رعايت شود.
فطره ميهمانى كه بعد از غروب شب عيد وارد مى‏شود
مسأله ۲۰۱۴ ـ فطره مهمانى كه بعد از غروب شب عيد وارد مى شود ، بر صاحبخانه واجب نيست ، اگر چه پيش از غروب او را دعوت كرده باشد و در خانه او هم افطار كند.
كسى كه موقع غروب شب عيد فطر ديوانه باشد
مسأله ۲۰۱۵ ـ اگر كسى موقع غروب شب عيد فطر ديوانه باشد ، زكات فطره بر او واجب نيست.
کسی که پيش از غروب بالغ يا عاقل يا بى نياز شود
مسأله ۲۰۱۶ ـ اگر پيش از غروب بچّه بالغ شود يا ديوانه عاقل گردد يا فقير غنى شود ، در صورتى كه شرايط واجب شدن فطره را دارا باشد ، بايد زكات فطره را بدهد.
كسى كه پيش از ظهر روز عيد شرايط واجب شدن فطره در او پيدا شود
مسأله ۲۰۱۷ ـ كسى كه موقع غروب شب عيد فطر زكات فطره بر او واجب نيست ، اگر تا پيش از ظهر روز عيد شرطهاى واجب شدن فطره در او پيدا شود ، بنابر احتياط مستحبّ زكات فطره را بدهد.
كافرى كه شب عيد مسلمان شود، يا مسلمانى شيعه شود
مسأله ۲۰۱۸ ـ كافرى كه بعد از غروب شب عيد فطر مسلمان شده ، فطره بر او واجب نيست ، ولى مسلمانى كه شيعه نبوده اگر بعد از ديدن ماه شيعه شود ، بايد زكات فطره را بدهد.
كسى كه فقط به اندازه يك صاع گندم و مانند آن دارد
مسأله ۲۰۱۹ ـ كسى كه فقط به اندازه يك صاع ـ كه تقريباً سه كيلوگرم است ـ گندم و مانند آن دارد ، مستحبّ است زكات فطره را بدهد ، و چنانچه عيالاتى داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد ، مى تواند به قصد فطره آن يك صاع را به يكى از عيالاتش بدهد ، و او هم به همين قصد به ديگرى بدهد ، و همچنين تا به نفر آخر برسد ، و بهتر است نفر آخر چيزى را كه مى گيرد به كسى بدهد كه از خودشان نباشد ، و اگر يكى از آنها صغير باشد ، ولىّ او براى خودش بگيرد ، و آنچه را براى خود گرفته براى صغير به قصد فطره بدهد ، و اگر براى صغير گرفت ـ بنابر احتياط واجب ـ آن را به كسى ندهد.
اگر بعد از غروب شب عيد بچه‏دار شود يا كسى نان‏خور او شود
مسأله ۲۰۲۰ ـ اگر بعد از غروب شب عيد فطر بچّه دار شود ، يا كسى نان خور او حساب شود ، واجب نيست فطره او را بدهد ، اگر چه احتياط مستحبّ آن است كه فطره كسانى را كه بعد از غروب تا پيش از ظهر عيد ، نان خور او حساب مى شوند بدهد.
نان‏خور كسى که پيش از غروب نان‏خور ديگرى شود
مسأله ۲۰۲۱ ـ اگر انسان نان خور كسى باشد و پيش از غروب نان خور كس ديگر شود ، فطره او بر كسى كه نان خور او شده واجب است ، مثلا اگر دختر پيش از غروب به خانه شوهر رود ، بايد شوهرش فطره او را بدهد.
كسى كه ديگرى بايد فطره او را بدهد
مسأله ۲۰۲۲ ـ كسى كه ديگرى بايد فطره او را بدهد ، واجب نيست فطره خود را بدهد.
فطره انسان به كسى واجب باشد و او فطره را ندهد
مسأله ۲۰۲۳ ـ اگر فطره انسان بر كسى واجب باشد و او فطره را ندهد ، احتياط مستحبّ آن است كه اگر واجد شرايط وجوب زكات فطره باشد ، خودش بدهد.
كسى كه فطره او بر ديگرى واجب است و خودش فطره را بدهد
مسأله ۲۰۲۴ ـ اگر كسى كه فطره او بر ديگرى واجب است ، خودش فطره را بدهد ، از كسى كه فطره بر او واجب شده ساقط نمى شود.
زنى كه شوهر مخارج او را نمى‏ دهد
مسأله ۲۰۲۵ ـ زنى كه شوهرش مخارج او را نمى دهد ، چنانچه نان خور كس ديگر باشد ، فطره اش بر آن كس واجب است ، و اگر نان خور كس ديگر نيست ، در صورتى كه شرايط وجوب در او جمع باشد ، بايد فطره خود را بدهد.
دادن فطره كسى كه سيد نيست به سيد
مسأله ۲۰۲۶ ـ كسى كه سيّد نيست نمى تواند به سيّد فطره بدهد ، حتّى اگر سيّدى نان خور او باشد نمى تواند فطره او را به سيّد ديگرى بدهد.
فطره طفلى كه از مادر يا دايه شير مى‏ خورد
مسأله ۲۰۲۷ ـ فطره طفلى كه از مادر يا دايه شير مى خورد ، بر كسى است كه مخارج مادر يا دايه را مى دهد ، ولى اگر مادر يا دايه مخارج خود را از مال طفل بر مى دارد ، فطره طفل بر كسى واجب نيست.

دادن فطره از مال حلال، فطره
مسأله ۲۰۲۸ ـ انسان اگر چه مخارج عيالاتش را از مال حرام بدهد ، بايد فطره آنان را از مال حلال بدهد.
كسى را اجير نمايد و شرط كند كه مخارج آن اجیر را بدهد
مسأله ۲۰۲۹ ـ اگر انسان كسى را اجير نمايد و شرط كند كه مخارج او را بدهد و به شرط خود وفا كند ، بايد فطره او را هم بدهد ، ولى چنانچه شرط كند كه مقدار مخارج او را بدهد ، مثلا پولى براى مخارجش بدهد و به عنوان نفقه نباشد ـ چه به عنوان مزد كارش باشد يا به عنوان ديگرى ـ واجب نيست فطره او را بدهد.
كسى بعد از غروب شب عيد فطر يا پيش از آن بميرد
مسأله ۲۰۳۰ ـ اگر كسى بعد از غروب شب عيد فطر بميرد ، بايد فطره او و عيالاتش را از مال او بدهند ، ولى اگر پيش از غروب بميرد ، واجب نيست فطره او و عيالاتش را از مال او بدهند.


 

مورد مصرف زكات فطره
مسأله ۲۰۳۱ ـ مشهور فرموده اند كه مصرف زكات فطره مصرف زكات مال است ، ولى احتياط واجب آن است كه به فقرا داده شود ، و بايد شيعه دوازده امامى باشد ، مگر در صورتى كه مؤمن پيدا نكند ، كه در اين صورت به غير ناصبى هم مى شود داد.
صرف زكات فطره براى طفل شيعه دوازده امامى فقير
مسأله ۲۰۳۲ ـ اگر طفل شيعه دوازده امامى فقير باشد ، به گونه اى كه در مسأله «۱۹۶۰» و «۱۹۶۱» گذشت مى تواند زكات فطره را به مصرف طفل برساند.
زكات فطره دادن به شرابخوار و تارك نماز و مرتكب كبيره علناً
مسأله ۲۰۳۳ ـ فقيرى كه فطره به او مى دهند لازم نيست عادل باشد ، ولى احتياط واجب آن است كه به شرابخوار و تارك نماز و كسى كه آشكارا معصيت كبيره مى كند ، فطره ندهند.
زكات فطره دادن به كسى كه در معصيت صرف مى‏ كند
مسأله ۲۰۳۴ ـ به كسى كه فطره را در معصيت صرف مى كند ، نبايد فطره بدهند.
حدّاقل مقدار زکات فطره که به فقیر داده می شود
مسأله ۲۰۳۵ ـ احتياط واجب آن است كه به يك فقير كمتر از يك صاع ـ كه تقريباً سه كيلوگرم است ـ فطره ندهند ، ولى اگر چند صاع بدهند اشكال ندارد.
زكات فطره از جنسى كه قيمتش بيشتر است
مسأله ۲۰۳۶ ـ اگر از جنسى كه قيمتش دو برابر قيمت معمولى آن جنس است ، مثلا از گندمى كه قيمت آن دو برابر قيمت گندم معمولى است ، نصف صاع بدهد كافى نيست ، و اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد ، كفايت نمى كند.
دادن نصف صاع از يك جنس و نصف ديگر از جنس ديگر
مسأله ۲۰۳۷ ـ انسان نمى تواند نصف صاع را از يك جنس ـ مثلا گندم ـ و نصف ديگر آن را از جنس ديگر ـ مثلا جو ـ بدهد ، و اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد ، كفايت نمى كند.
استحباب مقدم كردن خويشان و همسايگان و اهل علم و كمال
مسأله ۲۰۳۸ ـ مستحبّ است در دادن زكات فطره ، خويشان فقير خود را بر ديگران مقدّم بدارد ، و بعد همسايگان فقير را ، و مستحبّ است كسى را كه در دين و فقه و عقل مقدّم است در دادن فطره مقدم بدارد.
دادن فطره به کسی به خيال اينكه فقير است
مسأله ۲۰۳۹ ـ اگر انسان به خيال اين كه كسى فقير است به او زكات فطره بدهد و بعد بفهمد فقير نبوده ، چنانچه مالى را كه به او داده از بين نرفته باشد ، بايد پس بگيرد و به مستحق بدهد ، و اگر نتواند بگيرد ، بايد از مال خودش عوض فطره را بدهد ، و اگر از بين رفته باشد ، در صورتى كه گيرنده فطره مى دانسته آنچه را كه گرفته فطره است ، بايد عوض آن را بدهد ، و اگر نمى دانسته ، دادن عوض بر او واجب نيست ، و انسان بايد عوض فطره را بدهد.
دادن زكات فطره به كسى كه بگويد فقيرم
مسأله ۲۰۴۰ ـ اگر كسى بگويد فقيرم ، چنانچه بداند كه قبلا فقير بوده مى شود به او فطره داد ، و به كسى كه معلوم نباشد فقير بوده يا نه و مى گويد فقيرم ، اگر از قولش اطمينان پيدا نشود ، بنابر احتياط واجب نمى شود فطره داد ، و اگر بدانند قبلا فقير نبوده ، نمى شود فطره به او داد ، مگر اين كه از گفته او اطمينان پيدا شود.


اعتبار قصد قربت و اخلاص و نيت زكات فطره كردن
مسأله ۲۰۴۱ ـ انسان بايد زكات فطره را به قصد قربت ـ چنانكه در وضو گذشت ـ و با اخلاص بدهد ، و موقعى كه آن را مى دهد نيّت دادن فطره نمايد.
دادن فطره پيش از ماه رمضان یا در آن حساب كردن قرض از فطره
مسأله ۲۰۴۲ ـ اگر پيش از ماه رمضان فطره را بدهد صحيح نيست ، ولى بعد از داخل شدن ماه رمضان مى تواند بدهد ، و احتياط آن است كه در ماه رمضان هم ندهد ، و مى تواند پيش از ماه رمضان به فقير قرض بدهد ، و بعد از آن كه فطره بر او واجب شد ، طلب خود را بابت فطره حساب كند.
مخلوط نبودن چيزى كه براى فطره مى‏دهد با جنس ديگر يا خاك
مسأله ۲۰۴۳ ـ گندم يا چيز ديگرى را كه براى فطره مى دهد ، بايد با جنس ديگر يا خاك مخلوط نباشد ، و چنانچه مخلوط باشد ، اگر خالص آن به يك صاع ـ كه تقريباً سه كيلوگرم است ـ برسد و جدا كردن آن زحمت و خرج نداشته باشد ، يا آنچه مخلوط شده به قدرى كم باشد كه عرف مردم آن را گندم خالص بدانند ، اشكال ندارد.
فطره را از جنس معيوب
مسأله ۲۰۴۴ ـ اگر فطره را از جنس معيوب بدهد ، بنابر احتياطواجب كافى نيست.
فطره بعضى از عيال خود را از گندم و بعضى را از جو دادن
مسأله ۲۰۴۵ ـ كسى كه فطره چند نفر را مى دهد ، لازم نيست همه را از يك جنس بدهد ، مثلا اگر فطره بعضى را گندم و فطره بعضى ديگر را جو بدهد ، كافيست.
موقع اداى زكات فطره
مسأله ۲۰۴۶ ـ كسى كه نماز عيد فطر مى خواند ، بنابر احتياط واجب فطره را پيش از نماز عيد بدهد ، ولى اگر نماز عيد نمى خواند ، مى تواند دادن فطره را تا ظهر تأخير بيندازد.
مالی مه به نیّت فطره کنار گذاشته شود
مسأله ۲۰۴۷ ـ اگر به نيّت فطره مقدارى از مال خود را كنار بگذارد و تا ظهر روز عيد به مستحق ندهد ، هر وقت آن را مى دهد ، نيّت فطره نمايد.
كسى كه زكات فطره را نداده و كنار هم نگذاشته
مسأله ۲۰۴۸ ـ اگر موقعى كه دادن زكات فطره واجب است ، فطره را ندهد و كنار هم نگذارد ، بعد ـ بنابر احتياط واجب ـ به نيّت آنچه شارع مقدّس از او خواسته فطره را بدهد.
عوض کردن مالی که به نیّت فطره كنار بگذارد
مسأله ۲۰۴۹ ـ اگر فطره را كنار بگذارد ، نمى تواند آن را براى خودش بردارد و مالى ديگر را براى فطره بگذارد.
نيّت کردن مقدارى از مال براى فطره
مسأله ۲۰۵۰ ـ اگر انسان مالى داشته باشد كه قيمتش از فطره بيشتر است ، چنانچه فطره را ندهد و نيّت كند كه مقدارى از آن مال براى فطره باشد كه مشترك باشد بين خودش و فطره اشكال دارد ، ولى اگر بخواهد همه آن را به فقير بدهد اشكال ندارد.
از بین رفتن مالى كه براى فطره كنار گذاشته
مسأله ۲۰۵۱ ـ اگر مالى را كه براى فطره كنار گذاشته از بين برود ، چنانچه دسترسى به فقير داشته و دادن فطره را تأخير انداخته ، بايد عوض آن را بدهد ، و اگر دسترسى به فقير نداشته و در حفظ آن كوتاهى نكرده ضامن نيست.
بردن فطره به جای دیگر با اينكه در محل خودش مستحق پيدا شود
مسأله ۲۰۵۲ ـ اگر در محلّ خودش مستحق پيدا شود ، احتياط واجب آن است كه فطره را به جاى ديگر نبرد ، و اگر به جاى ديگر ببرد و تلف شود ، بايد عوض آن را بدهد. رساله توضيح المسائل آيت الله وحيد خراساني.
لينك كوتاه مطلب:  http://hadana.ir/?p=15401
*- ضمنا شما  مي توانيد از اينجا مشترك خبرنامه سايت شويد و جديد ترين مطالب را دريافت كنيد.حتما بخوانيد*- ويژه نامه احكام زكات فطره  + (رساله توضيح المسائل ساير مراجع)


كليد: احكام زكات فطره آيت الله وحيد خراساني احكام زكات فطره آيت الله وحيد خراساني احكام زكات فطره آيت الله وحيد خراساني احكام زكات فطره آيت الله وحيد خراساني احكام زكات فطره آيت الله وحيد خراساني احكام زكات فطره آيت الله وحيد خراساني احكام زكات فطره آيت الله وحيد خراساني  احكام زكات فطره آيت الله وحيد خراساني احكام زكات فطره آيت الله وحيد خراساني احكام زكات فطره آيت الله وحيد خراساني احكام زكات فطره آيت الله وحيد خراساني احكام زكات فطره آيت الله وحيد خراساني احكام زكات فطره آيت الله وحيد خراساني  احكام زكات فطره آيت الله وحيد خراساني احكام زكات فطره آيت الله وحيد خراساني احكام زكات فطره آيت الله وحيد خراساني احكام زكات فطره آيت الله وحيد خراساني  احكام زكات فطره آيت الله وحيد خراساني احكام زكات فطره آيت الله وحيد خراساني احكام زكات فطره آيت الله وحيد خراساني  احكام زكات فطره آيت الله وحيد خراساني احكام زكات فطره آيت الله وحيد خراساني احكام زكات فطره آيت الله وحيد خراساني احكام زكات فطره آيت الله وحيد خراساني احكام زكات فطره آيت الله وحيد خراساني  احكام زكات فطره آيت الله وحيد خراساني احكام زكات فطره آيت الله وحيد خراساني احكام زكات فطره آيت الله وحيد خراساني مطابق نظر آيت الله وحيد خراساني

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

🔗 لینک کوتاه
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
۰ (۰ رای)

نظرات بسته شده است.