احترام به والدین همسر

احترام به والدین همسر

مطابق نظر آيت الله سيستانيمطابق نظر آيت الله سيستاني

 مسئله350ـ آیا زن به پدر ومادر وبرادر و خواهر شوهر باید نکویی وخدمت کند و یا شوهر لازم است که به پدر،مادر،برادرو خواهر همسرش خدمت و نیکی کند خصوصاً در سرزمین های غریب؟

جواب: در این که چنان کاری ، احسان ونیکی و نکویی به زن و شوهر به حساب،می آید خوب است،با این وجود واجب نیست.

منبع: سایت هدانا برگرفته از کتاب فقه برای غرب نشینان، آیت الله العظمی سیستانی.

حتما بخوانيد

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.