آیا نماز خواندن در غسالخانه کراهت دارد

آیا نماز خواندن در غسالخانه کراهت دارد

مطابق نظر آيت الله خامنه ايمطابق نظر آيت الله خامنه اي

پرسش:
آیا نماز خواندن در غسالخانه مانند نماز خواندن در حمام کراهت دارد؟

پاسخ: کراهت آن ثابت نیست.

منبع: استفتاء سایت هدانا از دفتر مقام معظم رهبری.

حتما بخوانيد

 ویژه نامه احکام متفرقه

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.