آیا با قرض برای حج مستطیع می شود

آیا با قرض برای حج مستطیع می شودلگو احکام حج و عمره

قرض براى حج‏

52- با قرض، استطاعت حاصل نمى‏ شود، هر چند اداى آن بعداً به سهولت ممكن باشد؛[1] و اگر كسى با قرض، حج به جا آورد، از حَجةالاسلام، كفايت نمى‏كند.[2]

[1] ( 1). آية اللَّه خامنه ‏اى: كسى كه هزينه رفتن به حج را در اختيار ندارد، اما مى‏تواند قرض بگيرد و سپس به‏ سادگى قرض خود را ادا كند، واجب نيست كه خود را با قرض گرفتن مستطيع كند، اما اگر بگيرد، حج بر او واجب مى‏شود.

آية اللَّه فاضل: ولى اگر قرض كرد چنانچه در پرداخت آن به مشقت شديد نمى‏افتد مستطيع گشته بايد حج بجا آورد.
[2] ( 2). آية اللَّه بهجت: قرض گرفتن براى حج تحصيل استطاعت است و واجب نيست. مگر آن‏كه مالى داشته باشد بالفعل كه مى‏تواند پس از حج با فروش و استبدال آن اداى دين كند كه در اين صورت قرض گرفتن واجب است با عدم تمكن از فروش آن قبل از حج و اگر مالى كه با آن اداى دين مى‏نمايد بعد از حج تحصيل مى‏شود، پس در وجوب حج فعلًا تأمّل است( كتاب حج، ص 11).

آية اللَّه تبريزى: هرگاه كسى مقدارى پول قرض كند كه آن پول به‏ مقدار مخارج حج باشد و در وقت قرض كردن مالى داشته باشد كه بتواند با آن قرض خود را ادا كند ولى فعلًا نمى‏تواند آن را بفروشد يا در آن تصرّف كند حج بر او واجب خواهد بود( مناسك، مسأله 33).

آيات عظام خويى، فاضل: هرگاه كسى مقدارى پول قرض كند كه آن پول به مقدار مخارج حج باشد، و قدرت پرداخت آن را بدون مشقّت بعد از آن داشته باشد، حج بر او واجب خواهد بود.

آية اللَّه صافى، آية اللَّه گلپايگانى: كسى كه نفقه حج را ندارد، اگرچه مى‏تواند قرض كند و به راحتى به دين خود را ادا نمايد، حج بر او واجب نيست و همچنين اگر مالى داشته باشد كه نزدش نيست و يا جنسى دارد كه فعلًا مى‏تواند وصول نمايد، استقراض بر او واجب نيست، گرچه موافق احتياط است، بلى در صورت اخير اگر قرض كند، به خاطر صدق استطاعت، حج بر او واجب است.( آداب و احكام حج مسأله 30)

آية اللَّه سيستانى: مگر آن‏كه وقت پرداخت قرض آنقدر دور باشد كه اصلًا عقلا به آن توجه نكنند. كه در اين صورت حجّ بر او واجب خواهد شد.( مناسك، مسأله 33).

53- اگر كسى كه نوبت حج او براى سال‏هاى آينده است، از راه ديگر امكان تشرّف به وسيله قرض، در همين سال براى او فراهم شود، اگر قبلًا حج بر او مستقرّ نشده و فعلًا هم نمى‏تواند به حج برود مگر با قرض،[1] مستطيع نيست.

 

[1] ( 1) و 3. به مسأله قبل مراجعه شود.

فرض تحقق استطاعت با داشتن بدهى

منبع: سایت هدانا برگرفته از مناسك حج با حواشى و مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: خامنه ای، سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، وحید خراسانی، بهجت،فاضل ، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام حج و عمره

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا

     

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.