آيا استفراغ سبب باطل شدن روزه مي شود

آيا استفراغ سبب باطل شدن روزه مي شود

1-در نوشتار قبل حکم قی کردن (استفراغ) در حال روزه و حکم قضا و کفاره آن مطابق نظر ده مرجع بیان شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل بحث حاضر مطالعه نمایید.

قى در اعتكاف

 پرسش 76 .  اگر معتكف در روز به جهت حالت تهوع، قى كند، حكم اعتكافش چيست؟

همه مراجع: اگر بى‏ اختيار باشد، روزه و اعتكافش صحيح است.

 • [1]. توضيح‏ المسائل مراجع، م 1646 ؛ وحيد، توضيح‏المسائل، م 1654 و دفتر: خامنه ‏اى.(احکام اعتکاف/ پرسمان).

مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي

قى (استفراغ) كردن 

هرگاه روزه‌‌ دار عمداً قَى کند اگر چه به‌واسطه‌ ى بيمارى و مانند آن ناچار به اين کار باشد، روزه‌اش باطل مى‌‌شود ولى اگر سهواً يا بى‌اختيار قى کند اشکال ندارد.

167. اگر در هنگام آروغ زدن چيزى در دهانش بيايد بايد آن را بيرون بريزد و اگر بى‌اختيار فرو رود روزه‌اش صحيح است.

قى کردن در حالت تهوع
168. اگر روزه‌دار به جهت حالت تهوّع، قَى كند؛ روزه‌‏اش چه حكمى‌ دارد؟
ج) اگر بى‌اختيار باشد، اشكال ندارد؛ ولى اگر از روى عمد باشد، روزه را باطل مى‌‏كند.
قى کردن در حال روزه

س: اگر روزه ‏دار به جهت حالت تهوع ، قى كند؛ روزه ‏اش چه حكمى دارد؟
ج) اگر بى‌اختيار باشد، اشكال ندارد؛ ولى اگر از روى عمد باشد، روزه را باطل مى‏ كند.

حكم موادى كه از معده وارد دهان شده در حال روزه

۸۱٫ گاهى اوقات انسان ترش مى‌‌کند، يعنى موادى ترش مزه از معده او به فضاى دهان او مى‌‌آيد.حال اگر روزه‌دارى ترش کند و اين مواد را سهواً يا عمداً قورت دهد، روزه‌اش چه حكمى‌ دارد؟
ج) اگر پس از آنکه به فضاى دهان آمد عمداً و اختياراً فرو برد، روزه‌اش باطل مى‌‌شود ولى سهواً مبطل روزه نيست.

330. اگر چيزى از اندرون روزه‌دار به دهان او برگردد، نبايد آن را دوباره فرو برد، و اگر عمداً فرو برد قضا و کفاره بر او واجب مى‌‌شود.

قى كردن عمدى

345. آيا قى كردن عمدى موجب كفّاره است؟
ج) قَى موجب كفّاره است. منبع: استفتائات مقام معظم رهبري .


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

مطابق نظر آيت الله مكارم شيرازي

مساله 1389ـ قى کردن از روى عمد روزه را باطل مى کند، هرچند براى نجات از مسمومیّت و درمان بیمارى و مانند آن باشد، ولى قى کردن بدون اختیار یا از روى سهو روزه را باطل نمى کند.

قى کردن بى اختيار و سهوى (1390)
مساله 1390ـ اگر در شب چیزى بخورد که مى داند در روز بى اختیار قى مى کند روزه باطل نمى شود، ولى احتیاط مستحب این است که چنین کارى نکند و اگر کرد، روزه را قضا نماید.
وظيفه کسي که مي تواند از قي کردن جلوگيري کند (1391)
مساله 1391ـ واجب نیست روزه دار با فشار آوردن به خود از قى کردن خوددارى کند، ولى اگر ضرر و مشقّتى نداشته باشد بهتر است جلوگیرى کند.
خرده غذاها و حشراتى که وارد گلوي روزه دار مي شود (1392)
مساله 1392ـ اگر خرده هاى غذا یا حشره اى مانند مگس بى اختیار در گلوى روزه دار برود چنانچه بقدرى پایین برود که نمى توان آن را بیرون آورد روزه اش صحیح است و اگر بتواند آن را بیرون آورد باید چنین کند و بیرون آوردنش ضررى براى روزه ندارد، بلکه اگر در این حال فرو برد روزه اش باطل است.
آروغ زدن در حال روزه (1393)
مساله 1393ـ هرگاه یقین دارد که به واسطه آروغ زدن چیزى از گلو بیرون مى آید که به آن قى کردن مى گویند نباید عمداً آروغ بزند، ولى اگر یقین نداشته باشد اشکال ندارد و هر گاه بر اثر آروغ زدن بدون اختیار چیزى در گلو یا دهانش بیاید باید آن را بیرون بریزد و اگر عمداً فرو ببرد روزه اش باطل است، ولى اگر بى اختیار فرو رود اشکالى ندارد.رساله توضيح المسايل آيت الله مكارم شيرازي.

قی کردن عمدی در حال روزه

پرسش : اگر فردی به طور عمد در ماه رمضان قی کند(مانند فرو بردن انگشت در دهان) و موجب باطل شدن روزه شود آیا فرد باید کفاره آن روز را بپردازد یا نه فقط قضا کافیست؟
این سوال از آنجا بر من مطرح است که در ماه رمضان در تلویزیون یکی از روحانیون فرمود: اگر کسی انگشت در دهان کرده و قی کند روزه باطل است ولی کفاره ندارد!
پاسخ : اگر عمداً باشد علاوه بر قضا کفاره هم دارد. استفتائات آیت الله مکارم شیرازی.


مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

. قی كردن

 • هرگاه روزه‏دار عمداً قی (استفراغ) كند هرچند به دلیل مرض یا برای نجات از مسمومیت و مانند آن ناچار به این كار باشد، روزه‏اش باطل می‌شود ولی اگر سهواً یا بی‌‌اختیار قی كند، اشكال ندارد.
 • اگر فرد در شب چیزی بخورد كه می‌داند به علّت خوردن آن، در روز، بی‌‌اختیار قی می‌كند، روزه‏اش صحیح است.
 • اگر روزه‏دار بتواند از قی كردن خودداری كند، چنانچه خود به خود انجام شده است – به گونه‌‌ای که عرفاً نگویند فرد، خودش را وادار به قی کردن نموده – لازم نیست از آن جلوگیری كند و روزه‏اش صحیح می‌باشد.
 • اگر خرده‌‌های غذا یا اشیای ریز دیگر، در گلوی روزه‏ دار برود:

الف. چنانچه به مقداری پایین رفته باشد كه به فرو دادن آن، خوردن گفته نشود، لازم نیست آن را بیرون آورد؛ بلکه نباید آن را با قی کردن بیرون آورد و در این صورت روزه‏اش صحیح است.

ب. اگر به این مقدار فرو نرفته باشد و مجبور باشد یا آن را ببلعد یا بیرون آورد، نباید آن را ببلعد؛ بلکه واجب است آن را بیرون آورد هرچند برای این کار مجبور به قی کردن شود؛ مگر در صورتی كه قی كردن برای او ضرر، یا سختی زیادی – که معمولاً قابل تحمّل نیست – داشته باشد و در هر دو صورت (بلعیدن و قی کردن)، روزه‏اش باطل می‌شود.

 • اگر انسان سهواً چیزی را فرو ببرد و پیش از رسیدن به معده یادش بیاید كه روزه است، چنانچه از حلق گذشته و به قدری پایین رفته باشد كه اگر آن را داخل معده كند به آن خوردن نگویند، لازم نیست آن را بیرون آورد و روزه او صحیح است.
 • اگر روزه‌‌دار یقین داشته باشد كه به علّت آروغ زدن، چیزی از گلو بیرون می‌آید، چنانچه طوری باشد كه بر آن، قی كردن صدق كند، نباید عمداً آروغ بزند؛ ولی اگر یقین نداشته باشد، اشكال ندارد.
 • اگر فرد آروغ بزند و چیزی در حلق یا دهانش بیاید، باید آن را بیرون بریزد و اگر بی‌‌اختیار فرو رود، روزه‏اش صحیح است و چنانچه عمداً آن را فرو ببرد، بنابر احتیاط واجب روزه‌اش باطل می‌شود؛ بنابراین چنانچه به طور مثال در روزه ماه رمضان چنین کند باید روزه آن روز را به قصد قربت مطلقه[1] به پایان برده و قضای آن را هم بجا آورد؛ همچنین بنابر احتیاط واجب، کفّاره هم باید بدهد.

[1]. یعنی خصوص روزه واجب را نیّت نکند؛ بلکه ازمبطلات روزه پرهیز کند و قصدش از این کار به طور کلّی قربةً الی الله باشد. رساله توضيح المسايل جامع معظم له. م 2019.


طبق نظر آيت الله صافي گلپايگاني
طبق نظر آيت الله صافي گلپايگاني

. قي‌كردن

مسأله ۱۶۵۵. هر گاه روزه‎دار عمداً قي كند اگر چه به واسطه مرض و مانند آن ناچار باشد، روزه‎اش باطل مي‎شود، ولي اگر سهواً يا بي‎اختيار قي كند، اشكال ندارد.

مسأله ۱۶۵۶. اگر در شب چيزي بخورد كه مي‎داند به واسطه خوردن آن، در روز بي‎اختيار قي مي‎كند، احتياط واجب آن است كه روزه آن روز را قضا نمايد.

مسأله ۱۶۵۷. اگر روزه‎دار بتواند از قي‌كردن خودداري كند، چنان‌چه براي او ضرر و مشقت نداشته باشد، بايد خودداري نمايد.

مسأله ۱۶۵۸. اگر مگس در گلوي روزه‎دار برود، چنان‌چه ممكن باشد، بايد آن را بيرون آورد و روزه‎اش باطل نمي‎شود، ولي اگر بداند كه به واسطه بيرون‌آوردن آن، قي مي‎كند واجب نيست بيرون‌آوردن و روزه‎اش صحيح است.

مسأله ۱۶۵۹. اگر سهواً چيزي را فرو ببرد و پيش از رسيدن به شكم يادش بيايد كه روزه است، چنان‌چه ممكن باشد بايد آن را بيرون آورد، و روزه‎اش صحيح است.

مسأله ۱۶۶۰. اگر يقين داشته باشد كه به واسطه آروغ‌زدن، چيزي از گلو بيرون مي‎آيد، نبايد عمداً آروغ بزند بلكه اگر احتمال بدهد بنابر احتياط واجب آروغ نزند.

مسأله ۱۶۶۱. اگر آروغ بزند و چيزي در گلو يا دهانش بيايد، بايد آن را بيرون بريزد، ولي اگر بي‎اختيار فرو رود، روزه‎اش صحيح است. رساله آيت الله صافي گلپايگاني .

حتما بخوانيدویژه نامه احکام روزه


كليد: آيا استفراغ سبب باطل شدن روزه مي شود آيا استفراغ سبب باطل شدن روزه مي شود آيا استفراغ سبب باطل شدن روزه مي شود آيا استفراغ سبب باطل شدن روزه مي شود آيا استفراغ سبب باطل شدن روزه مي شود آيا استفراغ سبب باطل شدن روزه مي شود آيا استفراغ سبب باطل شدن روزه مي شود آيا استفراغ سبب باطل شدن روزه مي شود آيا استفراغ سبب باطل شدن روزه مي شود آيا استفراغ سبب باطل شدن روزه مي شود آيا استفراغ سبب باطل شدن روزه مي شود آیا اگر انسان غیر عمدی استفراغ کند روزه اش باطل است حکم استفراغ غیر عمدی برای روزه دار  استفراغ غیر عمدی روزه در ماه مبارک رمضان ترش کردن در روزه ريفلاكس در روزه رفلاكس در روزه  آيا استفراغ سبب باطل شدن روزه مي شود آيا استفراغ سبب باطل شدن روزه مي شود آيا استفراغ سبب باطل شدن روزه مي شود آيا استفراغ سبب باطل شدن روزه مي شود قيء تقيؤ حکم استفراغ کردن درحال روزه حکم استفراغ کردن درحال روزه حکم استفراغ کردن درحال روزه حکم استفراغ کردن درحال روزه حکم استفراغ کردن درحال روزه حکم ترش کردن در ماه رمضان حكم بالا آوردن

12 نظرات
 1. فاطمه می گوید

  سلام ببخشید اگر کسی بخاطر مسمومیت حالش به هم بخوره میتونه روزش رو افطار کنه.مرجع رهبری

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   اگر بیمار هست و مشقت غیر قابل تحمل دارد می تواند روزه را افطار کند. و توجه کنید اگر سهوا استفراغ کند و فرو نبرد اشکالی ندارد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 2. tt می گوید

  اگر در هنگام اوق زدن که از روی عمد است مزه دهان تلخ شود ولی محتویلت روده بالا نیاید روزه باطل است یا خیر

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   اگر چیزی بالا نیاید و داخل فضای دهان نشود روزه صحیح است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 3. بهزاد می گوید

  ایا فرو بردن خلت روزه را باطل می کند?لطفا جواب بدید

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   فرو بردن اخلاط سر و سینه، تا به فضای دهان نرسیده اشکال ندارد، ولی اگر داخل فضای دهان شود، احتیاط واجب آن است که آن را فرو نبرد
   اگر سهوی فرو برود اشکال ندارد
   وفقکم الله لکل الخیر

 4. صادقی می گوید

  با سلام آیا موارد بالا در روزه قضاهم همین حکم رادارد .مرجع تقلید آیت الله مکارم شیرازی

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   بله مبطلات روزه در مورد روزه قضا هم جاری هست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 5. مهدی می گوید

  با سلآم خسته نباشید
  اگر روزه دار نزدیک به اذان مغرب به خاطر ترش کردن ،چیزی به دهانش آمده و سهوا آن را فرو ببرد و سپس به گمان باطل شدن روزه اش ،قبل اژ اذان مغرب غذا بخورد ،حکم روزه ی آن روز وی چیست ? و آیا باید کفاره هم بدهد ?

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   اگر وارد فضای دهان شد و سهوی خورده، روزه باطل نبوده است
   اما نباید بعد از آن غذا می خورده! در این صورت روزه را باید قضا کند و کفاره نیز بپردازد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 6. ناشناس می گوید

  با سلام
  حکم بالا اوردن درهنگام روزه چيست؟

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام عليكم
   اگر بى‌اختيار باشد، اشكال ندارد؛ ولى اگر از روى عمد باشد، روزه را باطل مى‌‏كند.

   ضمنا
   اگر در هنگام بالا آوردن چيزى در دهان بيايد بايد آن را بيرون بريزيد و اگر بى‌اختيار فرو رود روزه‌ صحيح است.
   وفقكم الله لكل الخير

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.